Algade 42

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 42, matr. nr. 70, Nykøbing Sjælland.
Algade 42 ca. 1963 hvor Thy Larsen havde stor tøjbutik her på hjørnet af Algade og Havnegade. - I dag er det "Sillehoved" der har til huse på Algade 42.

Husets kerne er antagelig fra tiden omkring år 1900, da der må være opført en erstatning for det efter branden 1821 opførte bindingsværkshus i 14 fag af egetømmer.

Ejendommen blev opført 1827, og ejedes af en købmand Madsen, og bygmesteren var murermester Bønneløkke. Haven strakte sig helt ned til Sønderport.

Overetagen, der vel nærmest må betegnes som en frontkvist, var af fyrretømmer.

I 1880 blev opført en staldlænge på grunden af bødker Andersen, og i 1887 en baghuslænge langs strædet, som var en baghuslænge med skorsten.

Et etage højt hus båret af et delvist udvendigt søjle/drager system. Alle ydervægge mod Algade, og tildels Havnegade, er fjernet og erstattet med butiksruder.

Langs Havnegade ses partier af ældre murværk i den høje sokkel.

Facaden er beklædt med blå metalplader, og den meget store tagflade, der er afvalmet mod Havnegade, er dækket med røde cementtagsten.

På grund af det store terrænfald er der to udeetager mod syd i en nyere tilbygning.

1962 den 18. september er der i gavlen i Havnegade åbnet et udstillingslokale - faktisk kun et udstillingsvindue - 15 meter langt. Først blev et stykke skåret af den gamle kampestens- og bindingsværksbygning. derefter muredes en ny høj gavl op, og op til denne byggedes udstillingsvinduet. Her udstilles først og fremmest herre- og drengetøj, men samtidig begynder firmaet at optage salg af pigetøj op til 10-12 års alderen, så dette vil også blive udstillet her.

Huset er ombygget mange gange, og fik sit nuværende udseende omkring 1970.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 10. jul 2012, 12:49 (CEST)


+


Bygningens beboere gennem tiderne:

Algade 42 forrest til højre i 1890-erne med Laurits Olsens kælderbeværtning, og trappen op til den lille forretning. - Fotograf: Ukendt.

Den ejendom, der lå på Sillehoveds hjørne, var som ovenfor anført, bygget 1825 af murermester Bønnelykke, og den tilhørte i 1870-erne bødker Villumsen.

Lige til Sillehoved foretog den første ombygning i vinteren 1967-68 fortsatte hjørneejendommen med en lang bindingsværkslænge - vind og skæv men dekorativ - ned ad Havnegade.

Her havde afdøde mekaniker Danielsen værksted i mange år.

+

I kælderen mod Algade var der i mange år en beværtning, og på det tidspunkt billedet er taget, blev kælderbeværtningen drevet af mægler Hans Nielsen, og efter endnu et par ejere, bl.a. Peter Nielsen, Hillerød, blev den overtaget af Laurits Olsen.

Indtil 1912 havde Hans Ludvig Nielsen, Carlsberg-depotet restauration her til han overtog depotet.

+

1912 indrettede han restaurant i lokalet med de to store vinduer til højre, idet han beholdt kælderen som krostue. Her havde uldhandler Poulsen haft forretning i lokalerne indtil Laurits Olsen overtog dem.

Siden var der grøntforretning og fiskehandel i kælderen inden den blev lukket.

1924 flyttede Laurits Olsen til lokalerne hvor senere Mirakelpriser kom til at ligge.

I 1933 var ejendommen udsat for en farlig brand på 1. sal, da en beboer havde hældt aske med gløder i en trækasse, og var gået i byen.

I ejendommen var på hjørnet mod Algade en høj opadgående trappe op til en lille butik, og her havde træskomager Laur. Jensen værksted, men flyttede efter nogle år ind i 1900-tallet til det nuværende Hotel Odsherred, som dengang hed Hylleborg.

I stedet rykkede så byens første sæbehus ind. Ejeren - Sæbehus-Larsen - var en initiativrig mand, han oprette bl.a. også biograf.

Senere fik skrædder Nielsen forretning her, og skomager Johs. Gunnarsen butik og værksted fra 1923.
Annonce i Rørvig Kro og Badehotels sangbog 1937. - SOC.

Ejendommen ejedes da af hotelejer Chr. Petersen, og sønnen Kaj Vejlsgaard, der boede på 1. sal, og havde en charchuteriforretning "Hos Kai", der siden blev konfektureforretning, og senere igen flyttede til Svanegården, hvor den endnu lå sidst i 1970-erne.

1952 har tobakshandler Sv. Aage Schou solgt ejendommen Algade 42 med to butikker og en lejlighed til konfekturehandler Kai Sørensen (Hos Kai), der selv har den ene butik i ejendommen.

Skomager Johs. Gunnarsen ophørte 1955, og herreekviperingshandler, Thy Larsen, som efter mangeårigt medarbejderskab hos L. Hansen, havde startet sin forretning i en butik ved siden af, og nu udvidede han med skomager Gunnarsens butik. Thy Larsen døde pludseligt 1961 hvorefter Sillehoved købte forretningen.


Bemærkninger:

1897 startede I. H. Hansen en købmandshandel her, som han 1900 flyttede over i "Gamle" P. Olsens gård (Nykøbing Sj. Brugsforening), til han 1910 overtog konsul C. Nielsens KøbmandsgårdVesterbro.

1910 åbnede Laur. Olsen sin kælderrestaurant her, som han 1924 flyttede op på Algade 40, og da sønnen overtog den, blev den til Alfred Olsens Restaurant.

Niels Chr. Nielsen, skræddermester, startede sin forretning her, som han senere flyttede til Algade 58, hvor han havde værksted i Gården.

Indtil 1951 lå her fiskeforretning på hjørnet tilhørende Egon Larsen, der solgte den til handelsmand Aksel Hansen, Vestre Lyng.

Skræddermester Jens Peter Jacobsen, der døde 1953, havde sin forretning her i den ene halvdel af bygningen. Han var gift med Ella, der er født 1898. Der var ingen børn i ægteskabet.

En tid havde Gerda Rasmussen - gift med legetøjshandler Chr. Rasmussen på Algade - "Grand frisørsalon" på 1. sal.

Hun afstod den til frisør Ensted, der flyttede den til Dr. Margrethesvej.

Der har også været fotograf.

Her lå Holbæk Amts Sparekasse, Nykøbing Sj., fra 1. november 1962, der var flyttet fra 1. salen Algade 25.

Her lå Lings Radio indtil 16. november 1971 (i en port som blev lukket da Sillehoved byggede det hele om).

Da Lings solgte forretningen til Ole Møller (Møllers Radio) i Svanestræde, brugte Ole Møller lokalerne til udstilling.

1947 åbnede her Thy Larsens konfektionsforretning.

1961 den 1. oktober blev den overtaget af købmand Arne Sillehoved, Holbæk, under navnet Thy Larsens Eftf.

1962 den 15. marts rykkede Holbæk Amts Sparekasse, Nykøbing Sj. ind ved siden af hvor Lings Radio lå.

1968 åbnede Arne Sillehoved forretningen "Sillehoved - deres tøjekspert"

1968 den 1. november åbnede Villy Petersen "Bernina Symaskiner" m.m., som han flyttede fra Havnegade 2, og senere flyttede til Svanegården.

1972 den 7. april åbnede Helmer Nielsens Gardinforretning i Lings Radios forretning.

Så blev det hele bygget om da Sillehoved genåbnede sin forretning.

+

Kildehenvisninger:

Holbæk Amts Venstreblad 24. oktober 1951 og 19. februar 1952 og 12. marts 1960 og 12. og 26. september 1961 og 6. og 18. september 1962 og 2. november 1968 og 10. maj 1979.

Restauratør Alfred Olsens hustru, Ingeborg Olsen, fortæller til Holbæk Amts Venstreblad 18. juni 1965.--SOC 7. feb 2013, 18:35 (CET)