Havnegade

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Havnegade ca. 1915, hvor toget passere tværs over gaden, mens drengene hænger på lågerne og ser på. – Fotograf: Ukendt.
Vej i Nykøbing Sjælland betegnede tidligere¨(først i 1900-tallet) også den forhenværende Havnevej - og blev altså brugt om hele vejstrækningen fra hovedgaden i havnen.


Se også: Havnegades bebyggelse.


Kilde: Gade- og vejnavnes oprindelse i Nykøbing og Rørvig, af Ole Skaarup, 1989.
Den nordligste ende af Havnegade (strækningen fra Algade til Holst Have) blev i folketællingerne fra 1787 til 1880 benævnt Valentinstræde.

--ses 5. feb 2012, 19:33 (CET)
1947 den 16. april har gade- og vejudvalget påbegyndt udvidelsen af Havnegade, som bliver en meter bredere.

Desværre gik man ikke længere end til Regina-Teateret i denne omgang, så den stejle del op til Algade må vente til en anden gang.


Kilde: Odsherred Tidende 16. april 1947. - --SOC 18. febr 2019, 14:36 (CET)
1962 den 20. april meddeles det i Holbæk Amts Venstreblad:

Den for længst vedtagne regulering af trafikken i Havnegade (10. april), bliver nu gennemført, idet der opstilles skilte med stopforbud i den øverste smalle del, og forbud mod gennemkørsel sydfra med påtegning om, at cykler (og knallerter) må trækkes op til hovedgaden.
1965 den 5. februar skriver Holbæk Amts Venstreblad:

Ny linieføring for Havnegade!

Planerne er udarbejdet af arkitekt Krall Pedersen, Nykøbing Sjælland.

Det betyder at man kan gøre Havnegades øverste del 2 meter breder på den side hvor Thy Larsens Eftf., Sillehoved, har fået planer udarbejdet for nedrivning af den nuværende ejendom.

Når engang bagermester Iversens hjørne skal sættes i stand, og bygningen på denne side rykkes ind, vil Havnegade blive på 10 meter i bredden, hvor 2 meter i hver side er fortov.

Man mangler nu kun byggetilladelsen, og et sted at drive den store forretning videre i, mens byggeriet står på.

29. april 1968 åbnede Sillehoved en ny og hypermoderne forretningsbygning.


Se: Sillehoved.


Kilde: Holbæk Amts venstreblad 5. februar 1965.--SOC 7. jan 2014, 01:33 (CET)

---


Vallentinstræde eller Skibbrostræde?
Havnegade ca. 1908.
Forrest til venstre i billedet Egebjergvej.

Gaden har antagelig heddet Valentinstræde både før og efter Skibbrostræde, det fortæller viceskoleinspektør Anton Birch, Ordrup, i et foredrag omkring 1950 om Grundtvigsslægten, efter han i gamle papirer havde læst, at Jørgen Mortensens gård (Morten Tuesens søn), lå nogle hundrede alen fra Valentinstræde. Jørgen Mortensen døde 1657. Vejen er altså kaldt Valentinstræde før den tid. Følgelig kan det ikke være en gæstgiver i 1800-tallet, der har givet den navnet.

Men på bykort fra 1600-tallet står der også Skibbrostræde ved denne vej, og som tidligere omtalt står der igen Vallentinstræde på lort fra slutningen af 1800-tallet.

Lokalhistorikeren Sofus Jensen gør nu opmærksom på, at der dengang i 1600-tallet skal have boet en smed ved navn Vallentin ved acciseboden i Havnegade, og det muligvis er efter ham strædet fik navn. Iøvrigt blev gader og stræder ofte kaldt ved forskellige navne, så det er muligt den hed to forskellige ting på samme tid.

Sofus Jensen oplyser, at fra meget gammel tid lå her "Sønderport Accisebod", som blev revet ned 1796, og erstattet af et teglhængt bomhus, der efter konsumtionsvæsenets ophævelse omkring 1850 gjorde tjeneste som toldbygning til Odsherreds Jernbanes åbning 1899, hvor toldvæsenet fik kontorer i stationsbygmingen.

Bomhuset blev købt af Skræddermester svensson, der lod det nedrive, og opførte den nuværende bygning.

Thy Larsens ejendom oppe på hjørnet er opført 1827, og ejedes af en købmand Niels Madsen, bygmester var murermester Bønneløkke. Ejendommen havde matr. nr. 73, og haven strakte sig helt ned til Sønderport.

Jordbruger Morten Andreasen, Nygård, købte i 1860 den store have af købmand Madsen, og opførte gæstgiveriet Frederik den VII (Havnekroen).

Efter ham kom en gæstgiver Bertelsen, hvis enke i 1911 solgte til Chr. H. Pedersen, og han købte Thy Larsens Ejendom, og bygningen, hvor der senere blev politistation, Havnegade 3. desuden opførte han biografen Regina, og opførte "Palmehaven", så han ejede næsten hele Havnegade.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. september 1962.--SOC 24. feb 2015, 00:30 (CET)