Vesterbro

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vesterbro før møllen brændte 1941. - Foto: Elsebeth Bruun Ludvigsen, Nyk. Sj., 2016.
Vesterbro, Vej i Nykøbing Sjælland.

Efter byporten mellem Algade 5 og nr. 10 blev revet ned, og erstattet med en mere lempelig bom ved acciseboden i nr. 6, startede for alvor udbygningen af vesterbroområdet.

På hjørnet ved det nuværende Vesterbro Torv opførte konsul C. Nielsen sin store C. Nielsens Købmandsgård i 1800-tallet.Midt i 1950-erne blev der givet 2 tilladelse til at fjerne vejtræer ud for nogle beboeres ejendom.

1950 vedtog byrådet at brække de gamle brosten op og en kørebane på 7 meter asfalteres, ligesom der skal lægges fliser i fortovene i hele gadens længde indtil den yderste del.

1953 vedtog byrådet at anlægge fortove også på den yderste del af Vesterbro.

1956 den 24. april måtte byrådet igen tage stilling til en beboers ønske, Trine Larsen, om at måtte fjerne to træer ud for hendes ejendom. Tilladelsen blev givet på betingelse af, at der ikke blev nogle udgifter for kommunen.

Anders Lading-Petersen mente, at når denne tilladels blev givet, kunne man lige så godt fjerne hele alléen.

1960 den 14. juni, vedtog byrådet, at forlænge det yderste stykke af Vesterbro, og samtidig efter beboerprotester, at fjerne det elmetræ, der står ud for plejer Jensens ejendom, og derfor vedtog man at fjerne alle træerne, samtidig med vejen sættes i stand.

Fortovet reguleres og sættes i stand fra krydset H. P. Hansens Vej-Møllegårds Allé til jernbanen.

Det anslås at ville koste 30.000,00 kr.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. august 1950 og 6. maj 1953 og 25. april 1956 og 11. juni 1960 og 28. december 1992.--SOC 3. mar 2015, 12:52 (CET)