Nykøbing Sj. Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj. Brugsforening, Algade 31, på hjørnet af Svanestræde og Algade, 1959.
Nykøbing Sj. Brugsforening er oprettet 1914.

1914 den 10. oktober oprettedes Nykøbing Sjælland Brugsforening på et møde afholdt på Wilh. Nielsens Hotel (Hotel Odsherred).

1915 den 1. april åbnede butikken i Svanestræde.

Der var oprindelig 4 hestestalde i den ejendom foreningen begyndte med og man begyndte med 136 medlemmer, og en driftskapital på 61 kroner.

Da lokale pengeinstitutter ikke ville finansiere forretningen, fik man en kassekredit på 10.000,00 kr. i Andelsbanken, og da denne gik i stykker, kostede det foreningen 2.000,00 kr.

Siden har Banken for Nykøbing Sj. og Omegn financieret foreningen.

Snedkermester Oskar Petersen, der var medlem af bestyrelsen i mange år, fik forretning i foreningens første butik.

1918 måtte man tænke på at udvide, og købte den store hjørneejendom for 100.000,00 kr.

1930 talte den 340 medlemmer, og årets omsætning var ca. 150.000 kr.

Den første uddeler var Peder Sørensen, Nykøbing Sj., der var uddeler i 44 år, til han gik på pension.

1914 til 1954 var formanden murermester Karl Thorvald Nielsen.

Ejendommen på hjørnet af Algade og Svanestræde var ejet af uldstrikker Peter Rasmussen, der havde oprettet Asmindrup Uldstrikkeri, men havde erhvervet ejendommen 1905, og havde trikotageforretning her, men da han døde 1917, solgte enken, Cecile Rasmussen, ejendommen til Nykøbing Sj. Brugsforening, og flyttede til Klintevej 16.

1932 blev forretningen ombygget til den skikkelse man kender.

1940 blev grunden hvorpå Svanegården ligger blev solgt for 30.000,00 kr.

1953 steg omsætningen kun med 4.000,00 kr. til 453.000,00, og det år udbetaltes ikke dividende.

1954 er ejendommen vurderet til 250.000,00 kr., og foreningen formue er på 196.423,00 kr.

De sidste 40 år fra starten og til nu er der udbetalt 180.000,00 kr. i dividende.

1954 den 10. december ønskede formanden fra starten, murermester Karl Thorvald Nielsen, at stoppe.

I stedet valgtes æggepakker Verner Jensen til ny formand, og plejeassistent Hans Jørgensen til næstformand. De var begge med i bestyrelsen i forvejen.

1955 den 10. marts vedtog man på en ekstra generalforsamling at indføre selvbetjening, som blev vedtaget med 22 stemmer mod 2, og man anslog det ville koste omkring 20-25.000,00 kr., og det ikke ville medføre indskrænkning af personalet.

Formanden, æggepakker Verner Jensen, oplyste det ville koste 20-25.000,00 kr., og ikke medføre indskrænkninger af personalet.

Først Flyttede Parfumeri La Boutique til tobakshandler Sv. Schous tidligere forretning. Så blev både den tidligere parfumebutik, og det tidligere Sparekassekontor lagt sammen til et lokale til sammenlægning med den store selvbetjeningsbutik.

1959 den 5. oktober stoppede uddeler Peder Sørensen, der var født 1889, og nu fyldte 70 år, så han mente det var tiden at stoppe.

I stedet valgtes kommis Irwing Rasmussen, der har lært i Brugsen, til ny uddeler. Bortset fra et kort ophold hos Købmand C. Bruun, har han været i Brugsen altid. Irwing Rasmussen var formand for HK.

1961 den 3. februar begyndte man at opføre 7 garager på pladsen i Bagstræde til udlejning, som vil koste 32.000,00 kr. at opføre.

1961 den 18. april gik der ild i de gamle ladebygninger bag Brugsen, og først troede man det var en traktor, der var årsagen, men forholdsvis hurtigt opklaredes det, at det var en 8-årig dreng, der havde leget med tændstikker i papiraffaldet i den gamle bygning.

1961 kørte en tvist med Schous Varehus om hvorvidt Brugsen kunne overtage Schous Varehus forretning, men ved en domsafsigelse blev det til, at Brugsen kun kunne overtage to tredjedele, og så måtte man nøjes med at bygge om med dette areal lagt til.

1962 den 1. juni slår man dørene op, efter en større ombygning, og nu er Brugsen en selvbetjeningsforretning.

1965 den 1. april slår Brugsen dørene op for en større udvidelse, som giver forretningen 90 kvm mere plads.

1965 var uddeleren Irving Rasmussen.

1973 var formanden Leo Nielsen, og brugsuddeler stadig Irving Rasmussen, og omsætningen på næsten 2 millioner.

Indtil 1980 var formanden tømrermester Ernst Nielsen, Nykøbing Sjælland.

+

Se også bygningsregistreringen: Algade 31.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 11. december 1954 og 10., 11. og 12. marts 1955 og 15. december 1956 og og 21. marts og 8. april og 6. oktober 1959 og 19. april 1961 og 2. juni 1962 og 26. marts 1965 og 7. december 1973.--SOC 10. okt 2011, 16:21 (CEST)
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad oktober 1921. Det var inden BRUGSEN flyttede til Algade 31, som det fremgår af billdedet fra 1959. --ses 1. sep 2013, 16:31 (CEST)
Holbæk Amts Venstreblad bragte i april 1940 dette indlæg. --ses 1. sep 2013, 16:31 (CEST)