Forskel mellem versioner af "Særdomstolen i Nykøbing Sjælland"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 271: Linje 271:
  
 
''Holbæk Amts Venstreblad 18. september 1946.''
 
''Holbæk Amts Venstreblad 18. september 1946.''
 +
 +
+
 +
 +
1946 den 14. oktober blev "C." idømt 10 års fængsel for røveriske overfald og for at have skudt købmanden i Tømmerup, der blev alvorligt såret.<br>
 +
Hustruen blev idømt 1 års fængsel for medvirken.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 15. oktober 1946.''
 +
 +
+
 +
 +
1946 den 19. oktober blev den 26-årige konditorsvend "H. H.", der indtil krigen var hjemmehørende i [[Nykøbing Sjælland]], blev ved kapitulationen taget til fange af amerikanerne.<br>
 +
Han havde i 1935 været medlem af socialdemokratisk ungdomsbevægelse i byen, men meldte sig ud, da han ikke var politisk interesseret.<br>
 +
Han erkendte at have tilsluttet sig WEaffen SS og gjort tysk krigstjeneste.<br>
 +
Han blev idømt 1 års fængsel, og frataget almen tillid i 5 år.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 19. oktober 1946.''
  
 
+
 
+

Versionen fra 10. nov 2019, 23:14

Særdomstolen i Nykøbing Sjælland.
Dommerhammer.jpg

Da anden verdenskrig sluttede i 1945 kom det til et retsopgør med dem, som havde fraterniseret med tyskerne og deres ideologi.
I alle større byer i landet blev oprettet "særdomstole" til retsopgøret, og således også i Nykøbing Sjælland.
Faktisk blev mange frataget deres borgerrettigheder - fortabelse af almen tillid - hvilket bl.a. betød de ikke kunne få nogen ting fra det offentlige, og kunne ikke få tilladelse til noget som helst.

En helt anden historie er "CB-vagterne", som var civile borgere, der blev ansat som civile vagter ved flygtningelejrene - de havde - mildest talt - svært ved at holde fingrene fra de tyske kvinder.

Der er også enkelte artikler fra retten i Holbæk og landsretten i København, og de er kun med fordi de omhandler personer med tilknytning til Odsherred.


Her er et udpluk af avisartiklerne:

1946 den 2. januar om formiddagen blev fængslingen over J. K. J., Lergraven, der havde været SS-mand, samt tre andre af tyskernes medhjælpere, D., B. og S. L., der alle sidder arresteret i Nykøbing Sjælland, forlænget til 2. februar.

Sagen mod gårdejer C. W., Ordrup, udsattes, da statsadvokaten har forlangt udklip af hans artikler i Nationalsocialisten og Fædrelandet bilagt sagens akter.

Odsherred Tidende 2. januar 1946.

+

1946 den 9. januar fik en vognmand i Lestrup en bøde på 300 kroner for at tage til Jylland og arbejde for tyskerne, og for ulovligt salg af bilen og overtrædelse af 30 km stavnsbåndet for lastbiler.

Kilde: Odsherred Tidende 9. januar 1946.

+

1946 den 21. januar blev plejerske E. H., Nykøbing Sjælland, idømt 2 års fængsel for stikkeri, og mistede de borgerlige rettigheder i 5 år.
Mens hun opholdt sig i København, havde hun i Nyhavn overværet et slagsmål hvor en tyskertøs blev overfaldet. Hun var da gået ind på tyskernes hovedkvarter i Hotel Phønix og tilkaldt hjælp, hvilket resulterede i, at tyskerne anholdt en anden ung pige.
Hun blev dog hurtigt løsladt, idet hendes far var Hipo og broderen SS-mand.

Kilde: Odsherred Tidende 21. januar 1946.

+

1946 den 28. januar blev A. H. i Lindeallé, løsladt.
Hun har siddet interneret siden 5. maj 1945, men blev løsladt da statsadvokaten på grund af bevisets stilling har frafaldet tiltale.

Odsherred Tidende 29. januar 1946.

+

1946 den 7. februar faldt der dom i sagen om brødkusken, der havde fraterniseret men en tysk frue i flygtningelejen på Gniben.
Dommeren skønnede han havde reelle hensigter og nedsatte bøden fra 100 til 50 kroner.

Kilde: Odsherred Tidende 7. februar 1946.

+

1946 den 8. februar blev 3 personer idømt en bøde hver på 30 kroner.

Under besættelsen købte en ung smedesvend en pistol af en tysk soldat.
Hans far var så fornuftig at tage den fra ham, men i stedet for at aflevere den til politiet, da ordren om at aflevere alle våben til politiet kom, solgte han den til en mand i Lumsås.

Kilde: Odsherred Tidende 8. februar 1946.

+

1946 den 12. februar blev en CB-er i flygtningelejren i Høve idømt en bøde på 60 kroner for fraternisering med en ung kvindelig flygtning, selvom han bebyrdede han kun havde gået en tur langs stranden med hende.

Kilde: Odsherred Tidende 12. februar 1946.

+

Nykøbing ting-, råd og arresthus ca. 1920.
Det ligger på Holtets Plads 1 og er opført i 1868.
Siden 1991 har bygningen været fredet.
1946 den 14. februar vedtog et ældre ægtepar fra Gniben en bøde på 30 kroner hver for overtrædelse af beværterloven og fremmedloven.

De havde i tiden fra begyndelsen af 1943 til sommeren 1944 nogle gange lejet et værelse ud til Tyskertøse, der var på besøg på Gniben, og undladt at anmelde det til sognefogeden, som man skal i henhold til fremmedloven.
De var meget bange for tyskerne, der på et tidspunkt tiltvang sig adgang, og først da de henvendte sig til betjent Stub i Nykøbing Sjælland, fik de stoppet den trafik, men det var selvfølgelig forkert ikke at anmelde det til sognefogeden.

Kilde: Odsherred Tidende 15.februar 1946.

+

1946 den 14. februar vedtog en CB-vagtmand en bøde på 100 kroner for fraternisering med tyskerne i Høve.
Han havde indsendt en ansøgning til justitsministeriet om at gifte sig med en kvindelig tysk flygtning, og endnu før svaret forelå blev der rejst en politisag mod ham og fastsat en bøde.

Kilde: Odsherred Tidende 15. februar 1946.

+

1946 den 18. februar fik nasisternes tidligere folketingskandidat og distriktsfører i Odsherred, frugtavler C. W., Ordrup Have, Fårevejle sogn, 5 års fængsel, for at have deltaget i tysk krigstjeneste som flaksoldat og marinevægter.
Desuden frakendtes han almen tillid for bestandig.
Det er den hårdeste dom, der efter forræderiparagrafferne er afsagt i Nykøbing Sjælland.

Kilde: Odsherred Tidende 19. februar 1946.

+

1946 den 18. februar blev 2 CB-ere fra Lumsås - S. Aa. J. og K. E. A. - idømt hver 14 dages hæfte for fraternisering med de tyske kvinder i Sct. Petri-lejeren i Lumsås.
CB-erne er ved at være længere ude end "feldtmadrasserne" var i sin tid, og i Jylland er de unge piger nu begyndt at klippe dem, der fraterniserer med de tyske kvinder.

Odsherred Tidende 18. februar 1946.

+

1946 den 18. februar mødte to tyskertøser for særdomstolen.
Kort før krigens afslutning fik de arbejde for tyskerne på Fårevejle Højskole. Men da ingen ville have dem boende fik de den tyske øverstbefalende til at gå ind hos en gammel kone i byen og beslaglægge et værelse. Konens nevø, tømrermester Hansen, stillede sig med ryggen mod døren, og nægtede dem adgang. Først da tyskerne truede med at skyde ham, veg han til side.
Men han satte himmel og jord i bevægelse, og efter tre uger kunne han smide dem på porten.
Den mest aggressive, T. J., Køge, blev idømt 1 års fængsel.

Odsherred Tidende 19. februar 1946.

+

1946 den 21. februar idømtes landmand V. V., Stenstrup, 30 dages hæfte for overtrædelse af uniformsforbuddet.
Han havde været medlem af DNSAP og SA-korpset samt deltaget i en skole i Tyskland.

Odsherred Tidende 22. februar 1946.

+

1946 den 22. februar er to unge piger idømt hver 30. kroner i bøde for hæleri.
De havde fået en tysk soldat til at forære sig et par af den danske hærs dejlige røde tæpper, hvoraf de syede sig hver en jakke.
Desuden skal de betale 31½ krone i erstatning - og endelig er jakkerne afleveret til politiet, der vil anvende dem i velgørende øjemed.

Odsherred Tidende 22. februar 1946.

+

1946 den 23. februar - i en slem snestorm - blev tre unge mennesker fra egnen observeret, da de trængte ind hos de tyske kvinder i flygtningelejren i Høve.
Vagtkommandøren tilkaldte politiet, som efter en drøj biltur, kom til stede og anholdte de tre unge mennesker, hvoraf den ene var dansk soldat.
De slap antagelig ikke for en hæftestraf.

Odsherred Tidende 26. februar 1946.

+

1946 den 4. marts blev J. A. J., Lergraven, Nykøbing Sjælland, idømt 4 års fængsel efter forræderiloven. Han fratoges også "almen tillid" for bestandig.
Han havde været medlem af Frikorps Danmark, hvilket han deserterede fra, og havde desuden fungeret som vagtmand ved en tysk krigsfangelejer i Frankrig.

Odsherred Tidende 4. marts 1946.

+

1946 den 5. marts blev E. L. fra Thisted idømt 2 års fængsel.
Han havde gjort sig skyldig i forræderi ved at være medlem af det såkaldte "Shcweriner-Vagtkorps".

Odsherred Tidende 5. marts 1946.

+

1946 den 11. marts fik en handlende, der havde solgt varer til Tyskerne uden tilladelse, en bøde på 100,00 kr. og konfiskation af 70,00 kr.

En Københavner, der i beruset tilstand, havde blandet sig i frihedskæmpernes inspektion ved Rørvig sommeren 1945, idømtes 60,00 kr. i bøde.

+

1946 den 14. marts mødte to unge jyder op i retten i Nykøbing Sjælland, fordi de sammen med nogle kammerater den 7. maj havde klippet en "feltmadras" på Hobroegnen, og havde savet hendes flagstang over, så hun ikke kunne flage for englænderne.
Samtidig klippede de hendes ven, et subjekt der havde livlig omgang med tyskerne. han var lige blevet permanentkrøllet, og krævede 25 kr. i erstatning for lokkerne.
Damen krævede 5.000,00 kr. for tort og 48 kr. for flagstangen og nogle knuste ruder.
De to unge jyder ville nok gå med til at betale de 48 kroner, men permanentkrøllerne ville de ikke betale.

Sagen udsattes til forelæggelse i Hobro.

Odsherred Tidende 14. marts 1946.

+

1946 den 15. marts blev en jyde, B. Ø. B., hvis sidste opholdssted var Holte pr. Grevinge, idømt 1½ års fængsel for deltagelse i Waffen SS.
Han lod sig hverve den 5. februar 1945 og blev sendt til Graz i Østrig, hvor han blev stukket ind i en pansergrenaderbataljon på 900 mand af forskellig nationalitet. Efter endt uddannelse blev bataljonen den 9. april sendt til Stettin for at kæmpe mod russerne, men på rejsen fik han lungebetændelse og kom aldrig til fronten.

Fængslingen over journalist Aa. M. forlængedes en måned.

Fængslingen over barber C. og hustru forlænges på ubestemt tid.

Odsherred Tidende 25. marts 1946.

+

1946 den 9. april blev en ung pige fra oplandet i Odsherred idømt 3 måneders betinget fængsel for falsk forklaring.
Hun havde udledt en opdigtet person som far til sit barn, mens det i virkeligheden var en tysk soldat.

Odsherred Tidende 9. april 1946.

+

1946 den 15. april faldt der dom i sagen mod frikorpsmanden, P. R., fra Ellinge Kohave og hans mor, E. R., der i det sidste år af besættelsen var frygtet i det nordlige Odsherred på grund af likvideringen af P. R.s far, parcellist C. R..
P. R. idømtes 9 års fængsel - den strengeste straf, der endnu er tildelt ved særdomstolen i Nykøbing Sjælland - mens han mor, fru R. fik 4 år.
Begge mistede almen tillid for bestandig og skal betale i erstatninger og sagsomkostninger udrede op mod 5.000,00 kr.

Kilde: Odsherred Tidende 16. april 1946.

+

1946 den 2. maj er der faldet dom i to fraterniseringssager.
En arbejdsmand fra Høve idømtes 14 dages hæfte og en elektriker samme sted, der havde haft meget intim omgang med en af tyskerne, fik 20 dages hæfte.

Samtidig afhørtes en af tyskerne veninder i Nykøbing Sjælland. Hun var i dagene efter kapitulationen truffet hos en tysk marinesoldat på Trekonerfortet og er nu også tiltalt for fraternisering. - Dommen vil falde i København.

Kilde: Odsherred Tidende 2. maj 1946.

+

1946 den 8. maj er arbejdsmand R. B. idømt 14 dages hæfte for fraternisering med en kvindelig tysk flygtning, som han bl.a. havde besøgt på lazarettet i Holbæk.

Kilde: Odsherred Tidende 8. maj 1946.

+

1946 den 9. maj stod en købmand tiltalt for at have solgt formbrændsel til tyskerne for 480,00 kr., hvorved han havde fået en fortjeneste på 18,00 kr.
Han erkendte sig skyldig, men havde ikke været klar over det ulovlige i handelen, og havde ikke handlet med tyskerne efter at have fået besked fra Nationalbanken om det var ulovligt.
Dommeren fastsatte derefter en bøde på 100,00 kr., subsidiært 14 dages hæfte, og fortjenesten på 18,00 kr. blev beslaglagt til staten.

Købmanden modtog dommen.

Kilde: Odsherred Tidende 10. maj 1946.

+

1946 den 16 maj var en forretningsmand fra oplandet i retten fordi han afskedigede sin kassererske fordi hun kom sammen med tyskerne.
Hun hævnede sig ved at anmelde, han en enkelt gang havde pålagt hende at borteliminere et mærke-svind på 8-12 sukkermærker ved at lægge 97 mærker i poserne i stedet for 100.
For denne forseelse blev han idømt en bøde på 1.000,00 kr.
Han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel.

Kilde: Odsherred Tidende 16. maj 1946.

+

1946 den 20. maj slap en tidligere C. B. vagt fra Nykøbing Sjælland med en bøde på 30 kroner for fraternisering.

Kilde: Odsherred Tidende 21. maj 1946.

+

1946 den 6. juni blev en ung pige fra Ledstrup, der drog til Tyskland sammen med det slagne "herrefolk", idømt en bøde på 50,00 kr. for ulovlig grænseoverskridelse.

Kilde: Odsherred Tidende 7. juni 1946.

+

1946 den 12. juni truede en ung mand, i den politiløse tid, to piger med sin shackpibe og sagde de hellere måtte gå ned til Gestapo på Hotel Phønix.
Han blev idømt 15 dagbøder à 10.00 kr.

+

1946 den 12. juni drog politiet talstærkt ud til en københavnsk Hipo-mand, K. H., der gemte sig i et sommerhus på Jyderup Lyng.
Han blev meget forskrækket, og gjorde slet ikke modstand. Han var iøvrigt ubevæbnet.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. juli 1946.

+

1946 den 4. juli er T. S. fra Vallekilde på vej til arresten i Nykøbing Sjælland.
Det var de allierede der havde sendt en transport på ca. 200 SS-mænd til den danske grænse, da det drejer sig om danske statsborgere, som havde gjort tjeneste på de tyske fronter, og herimellem altså T. S. fra Vallekilde.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. juli 1946.

+

1946 den 22. juli er en af tyskernes håndlangere, B. N. fra Ribe, der havde opereret på Sjælland, idømt 2 års fængsel.
Han havde fra hauptscharfürer kindel på Dagmarhus fået til opgave at usdspionere folks indstilling.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 22. juli 1946.

+

1946 den 31. august blev 2 SS-mænd overført til Nykøbing Sjælland arrest.
De er blandt de sidste danske SS-folk, der er overført fra krigsfangelejrene i Tyskland.
Den ene, S., er fra Vallekilde, og har i 2 år gjort tjeneste på Østfronten som SS-mand.

Den anden, M., er fra Fårevejle, og havde meldt sig til SS, men kom til at lide af dårlig mave, så han blev ansat til at være køkkenkarl.

Holbæk Amts Venstreblad 31. august 1946.

+

1946 den 2. september blev frikorpsmand N. S. fra Vallekilde idømt 1½ års fængsel.
Han gjorde gældende han havde fulgt en plakat, hvori regeringen opfordrede til deltagelse i frikorpset.
Han var på det tidspunkt i 1941 civilarbejder i Tyskland, og meldte sig sammen med 50 kammerater. Han havde hele tiden kæmpet på østfronten, og var blevet såret i Ungarn. På lazarettet blev han taget til fange, og han befandt sig i en krigsfangelejer indtil juni 1946.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 2. september 1946.

+

1946 den 18. september er den 21-årige P. A. fanget i Tyskland, ført til Danmark og indsat i arresten i Nykøbing Sjælland.
Han har deltaget i flere razziaer og udrykninger, og var bl.a. med da den unge stud jur. Jørgen Gedion, søn af landsretssagfører Gedion, Nykøbing Sjælland, i april 1945 blev såret under en heftig skudveksling mellem 4 frihedskæmpere, af hvilke Gideon var den ene, som blev såret, taget med på politigården og mishandlet.

Holbæk Amts Venstreblad 18. september 1946.

+

1946 den 14. oktober blev "C." idømt 10 års fængsel for røveriske overfald og for at have skudt købmanden i Tømmerup, der blev alvorligt såret.
Hustruen blev idømt 1 års fængsel for medvirken.

Kilde: Odsherred Tidende 15. oktober 1946.

+

1946 den 19. oktober blev den 26-årige konditorsvend "H. H.", der indtil krigen var hjemmehørende i Nykøbing Sjælland, blev ved kapitulationen taget til fange af amerikanerne.
Han havde i 1935 været medlem af socialdemokratisk ungdomsbevægelse i byen, men meldte sig ud, da han ikke var politisk interesseret.
Han erkendte at have tilsluttet sig WEaffen SS og gjort tysk krigstjeneste.
Han blev idømt 1 års fængsel, og frataget almen tillid i 5 år.

Kilde: Odsherred Tidende 19. oktober 1946.

+

Nykøbing ting-, råd- og arresthus ca. 1930.
Forrest busten med Frederik den Syvende.
Fotograf: Ukendt.

1947 den 2. januar rejses tiltale mod en bilforhandler i Nykøbing Sjælland efter værnemager lov nr. 2, den såkaldte "milde" værnemagerlov.
Han tiltaltes for utilbørligt samarbejde med værnemagten, da han ved at have udført bilreparationer fra 1942 til kapitulationen for godt 400.000,00 kr., hvilket bevirkede han måtte fordoble sit mandskab.
Han tiltaltes for at have holdt 93.129,00 kr. af omsætningen med værnemagten udenfor bøgerne, uagtet at han var bogføringspligtig.
Han skulle have solgt 6 tyske dæk fra vogne, der var indsat til reparation til urimelige priser, ialt 6.000,00 kr., samt at have solgt de nævnte dæk uden tilladelse fra Varedirektoratet.
Han tiltaltes for ikke ved kapitulationen at have anmeldt to tyske lastbildæk, som han havde gemt på loftet over sin privatlejlighed, til de danske myndigheder.

(Der blev ført en masse vidner).

1947 den 21. januar faldt der dom i alle sager, og bilforhandleren blev frikendt for værnemageri, da han kunne bevise han ikke arbejdede for tyskerne, men blev dømt for de andre forhold. Han fik 4 måneders fængsel, og en tillægsbøde på 4.000,00 kr. Yderligere konfiskeredes 3.000,00 kr., som ulovlig overpris for de tyske dæk.

Odsherred Tidende 2. og 21. januar 1947.

+

1947 i januar idømtes Hipomanden, K. H. L., Siddinge Kro, en fængselsstraf og fortabelse af almen tillid i 10 år.
Kroen er ikke beslaglagt af staten, men han skal betale 6.150,00 kr. til statskassen.
Hustruen ansøgte om at overtage sin mands kro-bevilling, men det så ikke lyst ud. Det var spørgsmålet om det var manden, der ejede kroen, for hvis det var tilfældet ville kommunalbestyrelsen ikke give tilladelsen.
Hvis hustruen ikke fik overtaget sin mands bevilling tl at drive kro, agter hun at drive kroen som pensionat.

(Desværre er p.t. ikke fundet en afgørelse i aviserne om bevillingsspørgsmålet.)

Kilde: Odsherred Tidende 15. august 1947.

+

1947 den 4. januar blev "Rørvig-pigen", den 24-årige I. G. P., der var anklaget for stikkeri, frifundet i landsretten, som stadfæstede Københavns byrets frifindelse.

Kilde: Odsherred Tidende 4. januar 1946.

+

1947 den 18. januar har politiet fornylig anholdt F. H., Bøsserup, der sigtedes for at være SS-mand.
Han nægtede sig skyldig, og da det ikke kunne bevises han havde været i tysk tjeneste, har stadsadvokaten besluttet at frafalde tiltale.

Kilde: Odsherred Tidende 18. januar 1947.

+

1947 den 20. januar blev den tidligere SS-mand, H. N., Grevinge, idømt 1½¨års fængsel, og desuden mistede han alm. tillid i 5 år.
Han indmeldte sig i DNSAP i august 1940.
I september 1942 lod han sig hverve som sporvejsarbejder i Berlin men meldte sig som SS-mand. Han var dog uegnet til krigstjeneste og blev i stedet hestepasser og kusk på kasernen.
Efter kapitulationen arbejdede han hos en bonde i Sydtyskland, men blev fundet af franskmændene og anbragt i en krigsfangelejer i Holland, hvor den danske konsul sørgede for han blev hjemsendt.

Kilde: Odsherred Tidende 20. januar 1947.

+

1947 den 21. januar blev kørt en sag mod en vognmand i Gundestrup, der blev anklaget for at have kørt for værnemagten i Jylland.
Han havde overtaget en lastbil fra sin far, og var kørt til Jylland, hvor en chauffør havde udført en del arbejde for tyskerne.
Han oplyste han havde fået arbejde for tyskerne for at tjene til et par nye dæk.
Han fik en bøde på 500 kroner.

Kilde: Odsherred Tidende 22. januar 1946.

+

1947 den 22. januar blev OT-mand H. E. N., Ellinge Lyng, tiltalt for at være rejst til Frankrig for at have været udtaget til Schalburgtage.
Han gjorde imidlertid gældende, at han flygtede fra tyskerne og kun havde udført civilt arbejde for dem.
Sagen blev hævet, og stadsadvokaten har frafaldet tiltale.

Kilde: Odsherred Tidende 22. januar 1947.

+

1947 blev den 26-årige B. H. A. D. stillet for særretten i Nykøbing Sjælland, hvor han fik 2 års fængsel, og blev frakendt almen tillid i 5 år.
Han gik under dæknavnet "Bremer", og var næstkommanderende i gestapo-afdelingen i Hundested

1947 den 1. februar fik smedesvend B. H. A. D., i Nykøbing kaldet "den lange gestapomand", stadfæstet sin dom på 8 års fængsel, og fortabelse af almen tillid for bestandig, men anklagemyndigheden ankede til landsretten med krav om skærpelse af straffen.
1947 den 2. oktober fik B. H. A. D. forlænget straffen ved landsretten til 12 års fængsel, og fortabelse af almen tillid for bestandig.
Han havde arbejdet som tolk for tyskerne fra 1943 til kapitulationen, og deltaget i anholdelser og mishandlinger i Helsingør, Hornbæk og Hundested.
I november og december 1944 havde han deltaget i talrige anholdelser i Nykøbing Sjælland af bl.a. af en biografdirektør, en murermester, og en hel masse unge Nykøbinggensere.

Odsherred Tidende 1. februar og 22. maj 1947.

+

1947 den 14. april havde en vognmand i Grevinge, krævet Odsherreds Brandkasse dømt til at betale 10.852,00 kr. for en lastbil, som blev saboteret i hans garage den 22. april 1945.
Landsretten frifandt brandkassen med den motivering, at der virkelig forelå sabotage, og at Brandkassen derfor ikke har erstatningspligt.
Vognmanden dømtes til at betale sagsomkostningerne med 800,00 kr.

Kilde: Odsherred Tidende 14. april 1947.

+

1947 den 16. maj blev pastor emeritus C. M. C., Lumsås, tiltalt for at have været tilknyttet den nationalsocialistiske faggruppe for præster i årene 1940-42, samt for at have udvist uværdig national optræden, ved under besættelsen at have tilkendegivet stærk sympati for besættelsesmagten.
Det fremgik at pastoren ikke havde været tilknyttet nationalsocialistiske faggrupper, men havde udvist nogen sympati for Tyskland, og derfor mener retten ikke, at den tiltalte havde overtrådt loven, mens man mener han har gjort sig skyldig i manglende national optræden.
Faktisk sluttede sagen uden en kendelse.

Kilde: Odsherred Tidende 25. april og 16, maj 1947.

+

1947 blev landsforræderne B. N. og Aa. M. dømt hver 2 års fængsel ved særretten i Nykøbing Sjælland.
1947 den 27. maj forhøjede Landsrettens 10. afdeling i Holbæk straffene til 3 års fængsel.
B. N. var under besættelsen ansat hos det tyske sikkerhedspoliti på Dagmarhus, og fik til opgave at rejse rundt i landet til opgivne adresser i forskellige byer og udgive sig som repræsentant for modstandsbevægelsen, der skulle samle penge ind til undergrundsarbejdet.
Det gik i et par måneder, indtil han kom til læge Fonnesbech-Wulff i Nykøbing Sjælland.
Denne meldte ham til politiet og B. N. blev arresteret og idømt et år og tre måneders fængsel for plattenslageri.
Efter kapitulationen blev B. N. idømt fængselsstraf igen ved retten i Nykøbing Sjælland.

Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.

+

1947 den 28. maj krævedes den jugoslaviske handelsdelegerede J. S. J. dødsdømt ved retten i Nordre Birk.
Han har gjort sig skyldig i en lang række alvorlige trusler, stikkeri og groft værnemageri, og har skudt på frihedskæmpere.
Han var velkendt i Nykøbing Sjælland under navnet "Jagtborg-Jørgensen".
Han boede under krigen 2 år i Jagtborg Plantage, og kørte ofte rundt i byen i en jumbe.
Hans hustru, Den 44-årige T. H. J., er ligeledes tiltalt for landsforrædderi.
Mens han boede i Jagtborg 1944 ringede han til en dommerfuldmægtig i Nykøbing og beklagede sig over en udlægsforretning i konens ejendom, og truede med at anmelde ham til tyskerne for at forfølge en tyskervenlig person.
En dag i 1945 forrådte han en såret sabotør til HIPO, og resultatet blev en ildkamp ved Amtssygehuset i Gentofte, hvor frihedskæmperen "Hurtig-Carl" blev dræbt.

(Desværre står der ikke yderligre om dommen i de lokale aviser).

Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.

+

1947 den 28. maj har Landsretten stadfæstet underrettens dom med 3 års fængsel i landsforræderisagen mod A. M., og frakendt almen tillid i 5 år for hvervning af danske arbejdere til Tyskland.

Kilde Odsherred Tidende 29. maj 1947.

+

1947 i juni påbegyndtes sagen i Københavns byret mod "Jørgen Jensen banden", hvor anklagemyndigheden kræver dødsstraf bl.a. for den 26-årige T. J. J. og den 30-årige J. E. K., for at have deltaget i en række udrykninger, anholdelser, skyderier, drab, og for enkeltes vedkommende angiveri.
Det var bl.a. denne bande, som natten til den 24. marts 1945 indfandt sig på Lystrupgård i Nordsjælland, hvor de tvang proprietær Aage Olsen til at udlevere tre biler, og hvor forkarlen Kjeld Hoelgaard Petersen, der stammer fra Vig, blev dræbt, da han forsøgte at flygte.

(Desværre ikke mere i de lokale aviser p.t.)

Kilde: Odsherred Tidende 4. juni 1947.

+

1947 den 6. august faldt der dom i sagen mod 5 vognmænd fra Nykøbing Sjælland og omegn, som havde købt tyske bildæk af en værkfører i Nykøbing Sjælland under besættelsen uden Varedirektoratets tilladelse og til overpris. Tilladelse kunne dog ikke gives, da de stammede fra tyske lastbiler, der var indsat til reparation på et værksted.
De blev idømt bøder, og dækkenes værdi på tidspunktet for købet blev konfiskeret.
Vognmanden fra Rørvig, vognmanden fra Sjællands Odde og vognmanden i Nykøbing Sjælland, blev hver idømt 300,00 kr. i bøde.
En vognmand i Nykøbing Sjælland, fik 1.500,00 kr. i bøde.
En vognmand på Nyledsbakken, fik 100,00 kr. i bøde.
Hos vognmanden i Rørvig konfiskeredes 620,00 kr., fra vognmanden på Sjællands Odde 440,00 kr., fra vognmanden i Nykøbing Sjælland 380,00 kr. og fra vognmanden på Nyledsbakken 2.388,00 kr.
Fra vognmanden på Nyledsbakken konfiskeredes dækkene, som allerede var afleveret til politiet.

De 5 vognmænd betaler tilsammen sagens omkostninger.

Kilde: Odsherred Tidende 24. juli og 31. juli og 6. august 1947.

+

1947 den 14. oktober fik to stevedorer, S. M. A. og den 54-årige N. E. G., hver et halvt års fængsel, og fradømt de særlige rettigheder i 5 år, for værnemageri.
De var ansat i stevedorefirmaet Holger Jørgensen. Da chefen døde i 1944 startede de deres eget firma og gik i tyskernes sold.
Bl.a. arbejdede de for tyskerne på Sjællands Odde med at transportere krigsmateriel fra Københavns søbefæstning. Omsætningen var på 1 million kroner, og der blev konfiskeret 170.000,00 kr. ved dommen.

Kilde: Odsherred Tidende 14. oktober 1947.

+

1947 den 25. november, i Københavns byret, blev den 36-årige værnemager, P. K. H., tiltalt for værnemageri idet han havde udført arbejde for tyskerne, dels ved Sjællands Odde og dels ved Munkerup ved Gilleleje, for ialt 636.000,00 kroner med en ulovlig fortjeneste på 60.000,00 kr.
Han idømtes 8 måneders fængsel, blev frataget visse rettigheder i 5 år og dømtes til at betale statskassen 60.000,00 kr. til statskassen.
Selvom han appelleret dommen til landsretten, så blev den stadfæstet.

Odsherred Tidende 26. maj 1947.

+

1948 den 23. november faldt der endelig dom i værnemagtssigtelsen mod en direktør i Nykøbing Sjælland, der havde anlagt injuriesag mod en murermester i Nykøbing Sjælland.
Det var en temmelig lang retssag over flere dage, og der blev ført en mængde vidner.
Larsens sigtelser mod direktøren for værnemageri kendes ubeføjede, og muremesteren idømtes 100 kroner i bøde.
Desuden skal han betale 50 kroner til dommens offentliggørelse og 100 kroner til delvis dækning af direktørens sagsomkostninger.
Direktøren idømtes dog en bøde på 100 kroner for at have gengældt murermesterens udtalelser med slag.

Kilde: Odsherred Tidende 23. november 1948.

+


Her er lidt om hvad der ellers skete:

Da 2. verdenskrig sluttede kunne mange fortælle om unge mennesker, der kom rigtig galt af sted med enten "vådeskud" eller sprængstof, hvor enten de selv eller andre blev ramt.

1946 midt i juli gik det rigtig galt, da en ung mand blev alvorligt kvæstet ved en sprængstofeksplosion på stranden ved Nykøbing Sjælland.
Det formodes at S. B. har villet eksperimentere med plastisk sprængstof, da han har været frihedskæmper i København, og var i besiddelse af et stort sprængstoflager.
Han havde plastisk sprængstof nok til at sprænge den store ejendom på Dr. Margrethesvej, hvor han bor, i luften.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. juli 1946.Nu var det ikke kun domstolen, altså særretten, der dømte de danskere, der havde fraterniseret med tyskerne, for den folkelige domstol og mange foreninger dømte mange danskere ude i kulden.


Her er nogle eksempler:

1946 den 3. januar er sygeplejerske A. M., tidligere Fårevejle, ekskluderet af Dansk Sygeplejeråd for bestandig på grund af unational optræden.
Hun er for længst afskediget fra sin gerning i Fårevejle, og hendes mand, fhv. journalist Aa. M., sidder interneret i København for værnemageri.
Hun gik til retten hvor hun fik medhold i uberettiget afskedigelse og blev tilkendt en erstatning.

Kilde: Odsherred Tidende 3. januar 1946.

+

1946 den 7. januar har Kunstforeningen af 18. november ekskluderet 6 medlemmer for unational holdning, deriblandt en Rørvig-maler og en kobberstikker.

De øvrige har ikke tilknytning til Rørvig.

Den Frie har udelukket en maler.

Kilde: Odsherred Tidende 7. januar 1946.

+

1946 den 3. juli på grundlag af den ekstraordinære undersøgelseskommissions afgørelse er centralbestyrer H. N., Fårevejle Telefoncentral, blevet indstillet til afsked med 3 måneders varsel.
Hun benægter at have været særlig tyskorienteret.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 3. juli 1946.

+

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad og Odsherred Tidenes aviser 1946-47.- --SOC 3. juni 2019, 14:36 (CET)