Holte

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Skovfogedboligen i Holte 1831 set fra vest. - I baggrunden skovparten Løkken, som er en del af Grevinge skov, til venstre ses Sidinge Fjord. - Guache malet af Sophie Christiane Ritter (1817-1844), datter af skovfoged Johan Severin Ritter. Billedet findes på Byhistorisk Arkiv, Gl. Holtegaard. - Holte skovfogedbolig blev revet ned i 1912 og erstattet af et muret rødstenshus. Beliggenhed: Holtevej, matr. nr. 5, Holte by, Grevinge, og tilhører Odsherreds Skovdistrikt.
Holte by, Grevinge sogn, Odsherred.

Hoth var i ældre tider et meget ofte forekommet bynavn, så måske kommer byens navn heraf.

Holte var i meget gammel tid en af "Skovbyerne" eller "Birkebyerne" som de også blev kaldt.

Holte strækker sig i øst og vest, og 1750 fandtes, ligesom i meget ældre tid, 4 gårde.

1750 var der også 4 fæstehuse, men kun et af dem havde et lille vænge.

1787 var der 4 husmænd, der alle havde en jordlod. Men disse huslodder, såvel som skovfogedjorden, hørte til overdrevet.

Øst for byen var et vandstade hvor kvæget førtes hen for at drikke.

1832 har byen 4 bøndergårde, 4 huse med jord og 2 huse uden jord.

+

Stednavneudvalget blev nedsat 1910, og siden kom der systematik i forskrivningen, og her er hvad udvalget gennem tiden op til 1960 har fastslået:

Holte: 1370 Holte - efter en lille holt, altså en lille skov.

+

Byen havde 3 vange:

I Mosevangen nævnes: Hørstykkerne, Kielsmose, Hyldemose, Fireskovs-stykkerne og Skovshoved.

I Bjergevang nævnes: Storebjerg, Langeager, Storkespjælds-agre, Bøgehøj, Dyrebjerg, Bregneholm, Benespjæld, Jonsholm og Hampestykkerne.

I Holmevang nævnes: Havreholm, Jydeagre, Rennebjerg, Sandstykkerne, Stenholmen, Stenrørsager, Kikekulen, Stigager og Hyldeager.

Det lave areal nord for skovvejen var Holte sø eller Kjelmose.

Gadekærret lå på den plads, det har endnu.

På en lille høj sydøst herfor var der en Runddysse bestående af fem bæresten, og en stor overligger. Disse sten blev - ligesom nabudyssen på Frenderupjorden - fjernet 1828, og brugt til brobygning ved Svinnige Vejle.

Ligeledes lå der i nærheden af Holte mose på matr. nr. 4b en langdysse med 51 randsten. Dyssekamret bestod af fem bæresten og en overligger, der var 4 alen lang. En del af både randsten og kammersten var forskubbet eller faldne, og overliggeren var gledet af. Dyssen blev ryddet 1846.


Befolkningstallet:
Holte.JPG

1787 = 45.

1845 = 57.

1880 = 95.


Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.--SOC 18. nov 2011, 23:13 (CET) - Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 7. feb 2012, 09:42 (CET) - Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Odsherreds Tidende 7. oktober 1975.--SOC 5. maj 2012, 14:47 (CEST)