Hotel Phønix

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Fotograf Poul Helms
Hans Windeløv som han så ud da han kom til Nykøbing i 1887
Hotel Phønix, Algade 41 (39), Nykøbing Sjælland.

Selve Hotellets historie foreligger der desværre ingen skriftlig kendt redegørelse for.

Sekretæren for Odsherredsforeningen i København, O. Sommer-Nielsen, beretter i Holbæk Amts Venstreblad 9. februar 1967 følgende:

Jeg kan fortælle, at min moder, som var født i, og har levet hele sit liv i Nykøbing, har fortalt mig, at der har været gæstgiveri, og at indehaveren hed Rasmussen, og var far til den i min barndom i Nykøbing meget kendte dampskibsekspeditør, P. Rasmussen, og hans bror, agent Joh. L. Rasmussen.

Spørgsmålet er så hvornår gæstgiveriet forsvandt, og hotellet blev bygget?

+

Fødselsdagen må vel nærmest kunne sættes til den 11. februar 1875.

Denne dag fik nemlig en "herr Wiggo Emanuel Grandjern" underskrevet sit borgerbevis med ret til at drive gæstgiveri i Nykøbing. Og såvidt vides var det ham, som opførte hotellet.

På hotellet hængte det gamle dokument hvoraf det også fremgik, at han tidligere havde været plantageejer på Sct. Croix.

At han i hvert fald ret hurtigt efter sit borgerskab kom i gang med virksomheden, fremgår bl.a. af Nykøbing l'hombreklubs gamle protokol, hvor det til indledning om det stiftende møde hedder: Mandag aften den 26. november 1877 kl. 7½ indfandt sig på herr Grandjerns Gæstgivergård...o.s.v. - Klubben blev iøvrigt kaldt: "Borgerklubben".

Men kun få år senere blev hotellet købt af hotelejer P. Windeløv, fortæller fru toldforvalter Havkrog-Jensen, hvis farbror det var, i Holbæk Amts Venstreblad 27. januar 1967.

Han drev hotellet til 1887, hvorefter det blev overtaget af fru Havkrog-Jensens far, Hans Windeløv, som i 1898 byggede første, og i 1904 anden afdeling af hotellet.

Han drev det under navnet "Windeløvs Hotel".

Så blev hotellet solgt til en Fanøe.

Derefter blev det i løbet af 2 år drevet - først af brødrene Bruun, og derefter af Carl Jensen, den senere Storebælts-restauratør - Han solgte hotellet til Oscar Bernhard Victor Petersen.

Det var Oscar Petersen der gav hotellet navnet "Hotel Phønix".

Hotel Phønix lå på byens torv, og det regnedes for byens førende hotel. Det var bl.a. her at Nykøbings første postmester, Ferdinand von Holstein blev indkvarteret i gæstgiveriet da han i 1845 kom til byen.

Til hotellets bekvemmeligheder hørte bl.a. abonnent på en avis, og blandt borgerskabet blev det snart populært at gå ned på hotellet for at læse Berlingske Tidende. Samtidig kunne man få sig en Toddy, og en lang snak om lokale begivenheder. I det hele taget blev hotellerne byens mødesteder, både til hverdag og ved festlige lejligheder.

Som barn besøgte forfatteren Jacob Paludan stedet med sine forældre, og familien var hotellets eneste gæster. "Værten", der overvågende deltog i måltiderne, virkede modløs ved at skulle leve helt af os. En tjener opholdt sig bestandig bag stolene, det trykkede samtalemulighederne.
Windeløvs Hotel på Algade ca. 1910. Foran hotellet på Torvet samledes husmænd fra omegnen for at falbyde deres varer til byens borgere på de ugentlige torvedage. - Fotograf: Poul Helms Boghandel.

Faktisk blev hotellet i 1909 først forpagtet til (Oscar Bernhard Victor Petersen), som hurtigt blev kendt som "Oscar Petersen", men få år senere købte han det, og i 1913 på ny lod det modernisere. Det fik nu store og lyse restaurations- og selskabslokaler, syvogtyve værelser, og en moderne fest- og teatersal.

Efter Oscar Petersens død blev hotellet en overgang bestyret fra 23. april 1951 af overtjener Arnold Meyer Tagø.

1940 til 1945, under 2. verdenskrig, brugte tyskerne Hotel Phønix som hovedkvarter, samt til soldaterbelægning og senere til flygtningenes ødelæggende invasion.

1949 den 9. marts kom overtjener Tagø, Nykøbing Sj., tilbage som overtjener på hotellet efter nogle års fravær.

1951 blev hotellet - på en tvangsauktion - overtaget af direktør N. P. Larsen for 261.000,00 kr. plus 18.000,00 kr. i omkostninger, men han ønskede faktisk at sælge det igen.

N. P. Larsen blev gift 14. december 1927.

1952 den 26. januar har restauratør N. P. Larsen solgt den lille ejendom ved siden af hotellet, Algade 39, til maler Gustav Christiansen, Kildestræde, der i marts havde flyttet sit renseri ind i bygningen, hvor der indtil da havde været læder handel, men nu fik navnet Renseriet Elegant.

1953 den 4. november blev der foretaget en omfattende modernisering af alle hotellets dobbeltværelser, mens nogle af de enkelte må vente lidt endnu. der bliver opsat håndvaske på værelserne og indlagt rindende koldt og varmt vand, hvad man ikke har haft før. desuden bliver der malet og tapetseret, og "nymonteret" på de fleste af værelserne.

1954 den 1. december blev hotellet overtaget af Bror Harry Olsen, der købte det for 246.250,00 kr.

1956 i maj måned til Pinse blev hotellet åbnet med nye lokaler, der er indrettet i den tidligere private lejlighed med indgang fra Algade. Her er café og billardlokale. Haven er blevet lagt om og nyindrettet, så den skulle trække folk til om sommeren.

1959 natten til den 2. august kl. 01.25 udbrød der brand i Annekset i gården. En 16-årig køkkenpige slog alarm, da det brændte på hendes værelse. Hun havde tændt op i kakkelovnen, hvis aftræk går gennem en spansk væg med skorsten. Røret var utæt, og gløder var faldet ned, og havde antændt rørbeklædningen. Brandvæsenet rev et stort stykke af væggen ned, slukkede branden, og større skade skete der ikke.

1964 blev hotellet overtaget af Ann-Margit og Alfred Ørndorf. AnnMargit er ud af en gammel hotel- og restaurationsslægt, hvor bl.a. hendes far en overgang havde forsamlingshusbygningen i Hobro. Svinninge Hotel, som ejes af Alfred Ørndorf, vil blive forpagtet af hans svoger, køkkenchef Georg Petersen, Sorø.

Købesummen er ikke oplyst, men der skal præsteres 159.000,00 kr. i udbetaling. Handelen er ordnet af J. Andersen, Herrestrup.

1965 den 30. oktober, har Alfred Ørndorf siden åbningen, ofret mere end 200.000,00 kr. på istandsættelsen, og derefter fulgte en fuldstændig modernisering af Annekset i gården med 9 store værelser, og sidste skud på stammen er "Den Gamle Stald", som har kostet 100.000,00 kr. at få bygget op og åbnet.

Indtil da havde hotellet indgang til en krostue gennem porten, men i løbet af vinteren 1965 byggede Alfred Ørndorf det hele om, da han brød en mur ned, og lavede en ny hovedindgang til en restauration direkte fra Algade, så man kom lige ind til reception og restaurationen, der lå i en vinkel.
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad april 1920

1966 den 31. juni underholdt de to tjenere Frantz og Øyvind, da "Svingtetten" holdt pause.

1968 blev de afløst af "Den syngende tjener", Birger Rütger.

1975 den 14. november efter at have investeret omkring 400.000,00 kr., slår hotelejer Alfred Ørndorf igen dørene op til Hotel Phønix, som har ligget stille omkring halvandet år. Kl. 18-20 er der bal til dansktoporkestrene Tonnies og Berit & Snowbirds - lørdag går dansen til Ulla Marie & Derudaf og Jellow Swingers.

Indtil 1974 havde tandlæge Tage Blume Jensen tandklinik i det nedlagte køkken, men flytte til Tandklinikken, Grundtvigsvej 2 den 12. juli.

1979, natten til den 2. august kl. 01.25 udbrændte Annexet i gården til hotellet totalt. Det var stueetagens beboer, Aksel Hansen, der vågnede ved at der lød støj på gangen, og det viste sig, at støjen kom da ilden trængte igennem døren til et pulterkammer i stueetagen. Han fik vækket beoerne ovenpå, Grethe og Herløv Ibsen, og ægteparret, og deres to hunde, blev reddet ud gennem vinduet, og ned ad en stige, mens endnu en beboer ikke var hjemme. På loftet var et stort hvepsebo, så flere brandfolk måtte behandles med sprit. 1978 var der også en mindre brand, men ved begge brande tyder intet på de var påsat.

Se bygningsregistreringen: Algade 41.

Se også: Hans Windeløvs Restauration.

Se også: Danseskolen på Hotel Phønix.
Det gl. Hotel Phønix anno 2009.
Som bygningen ser ud 2009, hvor den bl.a. huser diskoteket Checkpoint (den kinesiske restaurant lukkede i 2008), tager den sig flot ud på en iskold, men smuk vinterdag i februar 2009.
Fotograf: Niels Sørensen, Arkivmedarbejder.


De næste ejere og forpagtere:

Midt i 1940-erne var hotellet ejet af Niels Peter Larsen, der på det tidspunkt også havde Hotel du Vest og Pensionat Toldboden i Rørvig.

Bror Harry Olsen 1954-1964 - derefter købte han, og hustruen Mary, Pejsegården i Rørvig.

Alfred Ørndorf 1964-1966.

Hans Jensen fra 1. maj 1966 til 1. maj 1974, forpagter.

Alfred Ørndorf 1974

Steen Andersen, Nyrup, ejer.

Hans Bannebjerg, Holbæk, forpagter.

Steen Andersen, Nyrup, ejer.

1982-1985 John Wind, der i forvejen ejer værtshuset "Det Gyldne Krus" på Nørrebro i København.


Bemærkninger:

1975 indtil 1. marts har tandlæge Tage Blume haft klinik i nogle lokaler på hotellet.

1975 den 20. marts overtages lokalerne af Fabricius Ejendomsfirma.


Kilder: Byens Værtshuse af Kurt Sørensen 1988. - Holbæk Amts Venstreblad 8. marts og 26. oktober 1949 og 23. april og 11. september 1951 og 12. december 1952 og 4. november 1953 og 21. november 1956 og 31. august 1959 og 29. november 1963 og 12. august 1982 og 23. januar 1973. - Holbæk Amts Venstreblad 30. oktober 1965 og 25. marts og 2. juli 1966 og 5. januar og 1. august og 14. maj og 21. november 1974, samt 8. november 1975 og 2. august 1979.--SOC 8. apr 2012, 11:49 (CEST)