Gniben

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Gnibenvej 55, Sj. Odde. Det yderste hus på Gniben, der blev til Hotel og Restaurant Gniben. Billedet er taget før tyskerne besatte stedet.

Gniben, Odden sogn, Sjællands Odde, Odsherred.

"Gniben" det betyder "Det stejle Bjerg", og er det høje yderste punkt på Sjællands Odde.

Under havet fortsætter en højderyg, Sjællands Rev, markeret med et fyr ca. 8 km fra land mod nordvest. Langs revet ligger talrige skibe, som er forlist gennem tiden, og især i forhistorisk tid var vandstanden betydeligt lavere end i dag, og der findes flere bopladser fra jægerstenalderens Maglemosekultur og Kongemosekultur (ca. 9000-5000 år f. Kr.) på havbunden omkring Sjællands Odde.

1832 ligger her 4 huse med jord, ligesom 2 lodser har bosæde her.

Fra gammel tid har bønderne i Yderby drevet fiskeri fra stranden nord for landsbyen. Havnebyen midt mellem de to landsbyer Yderby og Overby, er først kommet til efter anlæggelsen af en fast havn, Odden Havn, i 1908. Odden Færgehavn med forbindelse til Ebeltoft og Århus blev anlagt i 1966.

I havstokken ved Gniben ligger nogle sten, hvor navnene står på dem, som har svømmet fra Gniben og over til Jylland. De præstationer var almindelig kendt som "Kattegat-svømningerne" især i 30-erne, og tiltrak mange mennesker.

Kanonstillinger ved de tyske militærbarakker på Gniben.
For at udnytte den stigende turisme indrettedes den yderst beliggende ejendom i 1938 til sommerhotel, "Hotel og Restaurant Gniben". I maj 1940 blev ejendommen beslaglagt af den tyske marine, og efter krigens afslutning ekspropriterede staten stedet, der siden har huset "ASO", Artelleriskolen Sjællands Odde, søværnets våbenkursus.

Der er adgang ad en vej, der fører hen til P-pladsen, hvorfra der ned til kysten går en sti ud til gnibens yderste spids.

Når Artelliriskolen har skydeøvelser vil lågen til stien dog være aflåst.

Sjællands Odde strækker sig som en tange ca. 20 kilometer ud i havet, og adskiller Sejerøbugten fra Kattegat. Selve Odden veksler fra ca. ½ til 2 km i bredden, og kan vest for Lumsås overskues i hele sin længde. Men sin afvekslende natur, og mange muligheder for vandre- og cykelture, og ikke mindst gode badestrande, er der oplevelser for alle aldersgrupper. Før i tiden var Sjællands Odde et meget ensomt og isoleret sted, men i 60-erne begyndte sommerhusene at dukke op, og i dag er det et meget yndet sted for landliggerne at slå sig ned.

På nordsiden af Odden mellem kysten og landevejen ligger et særegent landskab med volde og lavninger parallelt med kysten. Stedet kaldes Topperne, og er rester fra gravning efter sand, sten og grus. Lavningerne, der i perioder står under vand, har skabt et vigtigt levested for padder såsom spidssnudet frø, Stor- og lille vandsalamander, og ikke mindst almindelig skruptudse. Også bevoksningen ud til gniben er speciel, for her ses Engriflet Hvidtjørn, Slåen, Hunderose, og især er det et smukt syn når gyvelen blomstrer. Også trækfuglene benytter området som kortvarig rasteplads. Sidst i 90-erne er der også her i bakkerne blevet etableret mange sommerhuse, og selvom det altid blæser mere her på gniben end andre steder, er det et populært område for landliggerne.

+

Se også: Sjællands Rev.


Kilde: Div. Brochurer om Odsherred. - Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.--SOC 6. maj 2012, 20:43 (CEST)