Vig Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Mejeriets personale ved Vig Andelsmejeri's 25 Års jubilæum i 1936
Vig Andelsmejeri, Mejerivej 8, Vig st., Odsherred.

Oprettet 1. november 1911 efter flere års forhandlinger. Indtil da måtte byens og omegnens landmænd sende deres mælk til Kelstrup Andelsmejeri og Svinninge Mejeri. Oprettelsen af Vig Andelsmejeri skete under medvirken af statskonsulent A.P. Hansen og arkitekt Bendtsen fra Vallekilde.

Den første bestyrelse bestod af formand gårdejer Hans Jensen, Vig. - Jakob Olsen, Boldbjerg. - Lars Jensen, Lille Egebjerg. - Peter Rasmussen, Siddinge. - Torp Hansen, Bognæs. - Chr. Nielsen, Vig. - Laur. Hansen, Rode.

Man købte en byggegrund lige overfor Vig station, og her blev mejeriet bygget, og kom til at koste 82.000 kr.

De første år var mejeriet udsat for nogen konkurrence fra de øvrige mejerier. Alle landbrugere i de forskellige byer omkring Vig havde ikke tilsluttet sig det nye mejeri, og mælkevognene kørte og krydsede hinanden. Det var især tilfældet i Lille Egebjerg, og i byerne øst for Vig, men i 1918 blev det ordnet sådan, at hvert mejeri fik sit naturlige område.

Mejeriet havde i 1931 118 leverandører med 900 køer - heraf 4 med over 20 køer og 18 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: Mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 elev, 1 prøveudtager, 1 ekspeditrice, 1 kusk og leverandørernes 9 kuske.

Formand fra starten, og i 36 år: Gårdejer Hans Jensen, Dyvemosegård.

Han afløstes af parcellist Niels Chr. Espersen til 1958.

1911 til 1947 var formanden parcellist Niels Chr. Espersen. Den 15. december 1948 købte han fhv. portør Christensens hus i Vig til tjenestebolig.

Han afløstes af Hans Jensens søn gårdejer Werner Jensen, der ikke fik lang virketid, da mejeriet 1. november 1961 ikke har egen bestyrelse, men er undergivet fællesbestyrelsen for den nye sammenslutning.

Den første bestyrer i 1911 Oluf Jensen, Vig, der var mejeribestyrer til 1940.

Derefter var bestyreren Gunnar Klitgaard, som kun var bestyrer i 7 år, da han døde i en ung alder.

I hans tid gik mejeriet bl.a. over til elektrisk drift, og der blev plads til at lave et lille osteri.

1947 den 1. oktober efterfulgtes han af Henrik Sørensen, Vig, der blev mejeribestyrer af de sammensluttede syv mejerier.

1947 valgtes parcellist Niels Chr. Espersen til ny formand.

1947 den 1, november kunne Laurits Petersen, Kollekolle, fejre 25 års jubilæum som mælkekusk.

1953 på mejeriets generalforsamling blev det besluttet at udvide mejeriet til også at indeholde osteri, ostelager, smørpakkeri og mejeristværelser til en anslået udgift på 350.000,00 kr. Der var rejsegilde på nybyggeriet i oktober 1953 og i 1954 tog man gradvist de nye faciliteter i brug.
Luftfoto af Vig Andelsmejeri 1956, hvor man kan se tilbygningerne til det oprindelige byggeri. - Fotograf: Sylvest Jensen, Hillerød.

1957 den 1. november valgtes gårdejer Werner Jensen, Vig, som ny formand.

1961 den 17. april blev man som ovenfor beskrevet medlem af Odsherreds Mejerikreds.

1961 den 1. oktober overgik al smørproduktion til mejeriet, fra de nedlagte Lumsås Andelsmejeri og Odden Andelsmejeri.

I mejeriets sidste tid blev der produceret smør under navnet "Vig Kærnecentral". Denne produktion ophørte 24. august 1967 og flyttedes til Ellingebjerg Andelsmejeri i Højby.

Den 27. august 1967 lukkede også kontoret på Vig Mejeri, og man flyttede kontor og administration til Mejeriet Viking i Gislinge. - og bygningerne blev afhændet til grosserer Eric Christiansen, Valby, for 425.000,00 kr., som ville anvende dem som fabrik indenfor papirvarer.

1967 købte Svend Nielsen bygningerne, og etablerede Dansk Plastvæveri.

1971 den 2. august har Svend Nielsen solgt firmaet, og beholdt bygningerne, til Dansk Industriservice A/S.

1973 den 1. februar har Svend Nielsen udlejet den store mejeribygning til et københavnsk firma, A/S Drena Plast.

Denne fabrik blev i 1974 købt af Pharma-Plast, der var en del af A.


Dette mejeri må ikke forveksles med Vig Mejeri.


Kilde:

Holbæk Amts Venstreblad 20. oktober 1951 og 9. maj 1953 og 15. august og 1. november 1957 og 25. oktober 1961 og 27. juli 1971 og 21. januar 1973.

Odsherred Tidende 1. november 1947 og 15. december 1948 og 14. januar og 12. og 18. juli 1947. - --SOC 13. maj 2016, 20:57 (CEST)