Kelstrup Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Kelstrup Andelsmejeri - ca. 1898. Til højre på billedet står mejeribestyrer Larsen med sin søn, Niels, der senere blev lærer ved Vig Skole. Ved siden af står mejersken. Fotograf: C.L. Petersen, Herløv
Kelstrup Andelsmejeri lå Kelstrupvej 19 i Kelstrup ved Vig.

Mejeriet er stiftet 1887 - og blev udvidet i 1923. Kelstrup Andelsmejeri blev nedlagt i 1969.

I 1931 havde mejeriet 158 leverandører med 1000 køer - heraf ingen med over 20 køer og ca. 100 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: 1 bestyrer, 2 mejerister, 1 prøveudtager, 1 kusk og leverandørernes 10 kuske.

Formand i 1931: Gårdejer Niels Christian Andersen, Elmely, Jyderup, formand for Kelstrup Andelsmejeri fra 1912.

Formand på et tidspunkt var Svend Thisted.

Bestyrer i 1931: Karl Nørregaard, mejeribestyrer i Kelstrup fra 1919.

Bestyrer fra 1934 til mejeriet lukkede 1. november 1969: Ryhmer Christiansen.

1957 den 17. september har mælkeforhandler Christiansen solgt sin handelsrute fra mejeriet til Ørsted Petersen, Solrød.

Ved 50-års jubilæet var parcelist H. P. Hansen, Vig, formand.

1951 erstattedes han af gårdejer Poul Jensen. Kelstrup.


Kilde: Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931. - Holbæk Amts Venstreblad 21. oktober 1974.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 7. november 1951 og 10. august 1962 og 23 august 1969 og 29. august 1970 og 3. maj 1973. - Holbæk Amts venstreblad 17. september 1957.--SOC 14. jul 2013, 16:45 (CEST)


Mejeriets historie:

1887 besluttede en del landmænd i Vig-området at bygge et andelsmejeri.

Det nye mejeri skulle ligge i Kelstrup.

Den nordlige del af sognet leverede mælk til Vig-Asmindrup Sogns Andelsmejeri på Gl. Nykøbingvej ved Svinninge.

Kelstrup Andelsmejeri omfattede andelshavere i Kelstrup, Vig, Jyderup, Vig Lyng, Lille Egebjerg, Sneglerup, Prejlerup og Torrendrup, og det var jo for at få de sidste tre byer med, men det gik som bekendt lidt anderledes, da der byggedes mejerier i Vig og Grevinge.

Den 3. februar 1887 afholdtes der møde i Vig Forsamlingshus, og her blev valgt 9 medlemmer til bestyrelsen for mejeriet.

Gårdmand Kristian Ludvigsen, Kelstrup, blev valgt til formand.

Den 28. februar 1887 blev der holdt generalforsamling, og der besluttedes det at kørsel af mursten og murergrus skulle udføres gratis af andelshaverne. Grusen skulle hentes dels i Grevinge Lynghuse og dels ved Nordstrand.

Bestyrelsen fik mandat til at vælge mellem de evt. tilbud m.h.t. bygningens opførelse.

Det blev tømrermester Niels Jensen, Prejlerup, og murermester Ole Petersen, Jyderup, der for en sum af 5.630 kr., deri indbefattet 25 kr. for udarbejdelse af tegning og overslag, påtog sig arbejdet.

Der blev fæstet en mejerist, Hans Jensen, for et år fra 1. sept. 1887 til 1. sept. 1888, for en løn af 500 kr. Han forpligter sig til at betale andelshaverne topnoteringens højeste pris for smørret; hvad han derudover kan få tilfalder ham.

Mejeristen koster og lønner det øvrige personale ved mejeriet, med undtagelse af en fyrbøder, som foreningen har at besørge .

Opsigelsesfristen er 1/2 år for begge parter .

I 1887 blev der også bygget andelsmejeri i Herrestrup i Grevinge sogn, men folk fra Sneglerup, Prejlerup og Torrendrup havde nærmere til Kelstrup, så det var naturligt at de leverede mælk til mejeriet der.

Der blev oprettet en del mælketure, og det var en kærkommen ekstraindtægt for de små landejendomme.

Den 17. august 1937 fejrede Kelstrup Andelsmejeri 50 års jubilæum - og der kom endnu mange gode år.

Der var mange mejerier i Odsherred, mange små mejerier. Omkring 1950 begyndte man at nedlægge og sammenlægge flere af dem.

Indtil 1951 var formanden parcellist H. P. Hansen.

1951 den 6. november valgtes gårdejer Poul Jensen, Keldstrup, til ny formand.

Kelstrup Andelsmejeri var et af de mejerier der "holdt ud" længe. Men da der var nyere og større mejerier i omegnen, og ikke mælk nok til dem alle, blev mejeriets drift indstillet 1. november 1969.

Mejeribestyreren Ryhmer Christiansen lagde op, og flyttede til en nybygget villa i Vig.

1970 den 29. august er mejeriet solgt til firmaet Dansk Superentreprice I/S, København, for 225.000,00 kr., og overtagelsen sker ugen efter. Det købte omfatter 1.100 kvm gulvareal. Selve mejeriet er kun 25 år gammelt, mens beboelsen er fra 1887. Dansk Superentreprice I/S beskæftiger sig hovedsageligt med overtagelse af nedrivningsejendomme, og man vil bruge mejeribygningerne til lagerplads for brugbare materialer.

1973 Købte fabrikant Erik Bergquist det nedlagte mejeri af fru Åse Aporta, der har ejet det i 2½ år. Købesummen er 348.000,00.

Erik Bergquist fortæller, at han agter at flytte sin virksomhed, der beskæftiger 5 mand foruden ham selv, fra Hvidovre til Kelstrup. Hans virksomhed har tilknytning til elektronikbranchen, idet han laver pladearbejde i form af chassidele og kabinetter til radio og andre elektriske apparater.

Overtagelsen finder sted straks, men flytningen sker først 1. juli, hvorefter produktionen påbegyndes 1. august.


Mejeribestyrere:

Den første mejeribestyrer var Hans Jensen til 1892.

Han efterfulgtes af Lars Larsen, der i 1892 overtog sin fødegård i Morsø, og en søn af ham er skoleinspektør Larsen i Vig.

Derefter havde man mejeribestyrer Olsen i 15 år. Han fik iøvrigt et privat mejeri i mange år i Svebølle.

Derefter valgte man Fr. Sørensen, som var søn af gårdejer M. P. Sørensen, Sneglerup. Han var en dygtig mand, men døde af Spansk Syge 1919. hustruen Marie Sørensen oprettede derefter manufakturforretning i Keldstrup.

Han blev efterfulgt af mejeribestyrer Nørregård, der fik moderniseret mejeriet.

1934 blev han efterfulgt af Ryhmer Christiansen.