Kollekolle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Luftfoto af ejendommen Dalhøj, Kollekolle i 1950'erne. - Matr. nr. 9, Kollekolle By, Vig sogn, 4572 Nr. Asmindrup. - Fotograf: ukendt.
Kollekolle by, Vig sogn, Odsherred.

Kollekolle blev førhen stavet Kaldækoth. Koldækothæ, Koldekothæ og Koldækoth udledt af "Koldes hytter". Navnet Kol, Kolle, Kulle er bekendte navne = Kolles og Kottes sted eller bolig.

Derimod er der ingen tvivl om, at Kollekolle (Kaldækoth) er dannet af koth, hytte, og kold, og også kan betyde "den kolde (fattige, uopvarmede) hytte", uden ildsted, som trællene holdt til i, når de var ude at arbejde i udmarken.

Det er muligt det er 2 mænds navne der i sin tid byggede hver sin hytte, eller på anden måde opslog deres bopæl her, og da er det Kolles og Kattes sted, og heraf er navnet opstået.

Inden udskiftningen i 1682 var der i Kollekolle fem gårde og fem huse med 131 tdr. land.

1832 lå i Kollekolle by 5 bøndergårde, 5 huse med jord og et hus uden jord.

Efter udskiftningen i 1844 var der 302 tdr. land opdyrket.

Ved udskiftningen i Odsherred, hvor de fleste huse var jordløse, havde de i praksis nærmest vundet hævd på græsningen.

Udskiftningen medførte også, at fællesgræsningen ophørte.

Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.--SOC 4. maj 2012, 14:53 (CEST)

+

UDFLYTNINGEN:

De huse, som lå omkring gårdene i Kollekolle, blev også flyttet ud og fik tildelt fire tdr. land ved den gårdmand, de var husmand for.

Her kunne man så græsse en ko eller to, et får samt lidt smårevsel (gæs, ænder, høns og linende).

Udskiftningen skete ved lodkastning, så man havde ingen indflydelse på, hvilken gård, der skulle udflyttes.

Gården, matr.nr.5, Gl. Nykøbingvej 49, er udflyttergården fra Kolle.

De fire andre gårde ligger stadig i Kolle, det vil sige en af dem er blevet jordløs efter sammenlægning med en anden.

Ved udskiftningen blev man præmieret efter hvordan man byggede. For hvert fag stuehus, man byggede inden for det første år, var hjælpen otte rigsdaler og fire rigsdaler pr. fag for udhus; men hvad en fæster byggede udover 10 fag stuehus og tredive fag udhus, fik han ingen hjælp til.

Ved udflytningen måtte man tage sten, træ og alt, hvad der kunne flyttes, med til det nye sted.

Der fortælles, at det lille hus på hjørnet af Gl. Nykøbingvej og Rodevej, er båret der ned af en del frivillige, -da brændevinen var billig belønning for arbejdet.

Matr.nr.8 b, Gl. Nykøbingvej 26, er nok værd at kaste et blik på. Der er ikke ændret stort ved det, siden det blev opført her, eller som fortalt, båret her. ned, om man må tro.

Underskrevet: J. N.

+

I Trundholm Lokalhistorieske Forenings blad nr. 4 - 1988, kan man læse en lidt anden udlægning af navnet:

Navnet KOLLEKOLLE stammer fra vikingetiden.

Det er oprindeligt Kaldeekat, der betyder den kolde hytte.

Ordet er kommet fra England, hvor Caldecote o.lign. er et ganske almindeligt stednavn.

+

Ifølge Dansk Stednavne Leksikon af Bent Jørgensen (Gyldendal, 1981), skriver han også at navnet betyder den kolde (fattige, uopvarmede) hytte. -

Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4 - 1993. - Odsherreds Tidende 7. oktober 1976.--Odswiki 22. oktober 2012.