Ellingebjerg Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ellingebjerg Andelsmejeri - oktober 1953
Tidligere mejeri i Højby - beliggende på Tinghulevej 6 i Højby. Mejeriet på Tinghulevej blev bygget i 1952.

Elllingebjerg Mejeri lå før på hjørnet af Højby Hovedgade 22/Nygårdsvej 2, hvor det havde ligget siden starten 1908. Mejeriet på Nygårdsvej blev ombygget i 1926 under medvirken af arkitekt Andersen, København.

1922 rejste førstemejerist, O. J. Madsen, til Madebjerggård Mejeri på Samsø for at blive mejeribestyrer.

I 1931 havde Ellingebjerg Andelsmejeri 60 leverandører med 600 køer - heraf 8 med over 20 køer og 20 med 4 køer eller derunder.

Formand i 1931: Gårdejer på Søgård, Anders Andersen, Højby.

Mejeribestyrer fra 1. februar 1922: Anders Christian Møller, både før og såmænd fulgte med ved sammenlægningen.

Ellingebjerg Mejeri var gårdmændenes mejeri. Udover det var der også Højby ny AndelsmejeriHøjby Hovedgade 24. Dette mejeri kaldes også Højby Gl. Mejeri - og var husmændenes mejeri.

De to mejerier blev slået sammen i 1948. Produktionen foregik på Nygårdsvej 2 under navnet Ellingebjerg Andelsmejeri - indtil mejeriet på Tinghulevej blev bygget i 1952.

Gårdejer Peter Olsen, Nyvang, var 1940 valgt til formand for Højby Andelsmejeri, og ved sammenlægningen fortsatte han som formand for Ellingebjerg Andelsmejeri fra 1951.

Indtil 1951 var formanden gårdejer Anders Andersen, Søgård.

1955 den 28. december lykkedes det endeligt af få afhændet mejeriet, efter man forgæves har søgt at sælge den til en eller anden erhvervsvirksomhed.

Køberen er sognefoged Niels Nicolaisen, Højby, der har givet 25.000,00 kr. for bygninger og grund. Han har endnu ikke truffet bestemmelse om anvendelsen.
Osteproduktion på mejeriet.
Mejeriet på Tinghulevej blev bygget i 1952.
Elllingebjerg Mejeri lå før på hjørnet af Højby Hovedgade 22/Nygårdsvej 2 (hvor det havde ligget siden 1908). Ellingebjerg Mejeri var gårdmændenes mejeri.
Udover det var der også Højby ny Andelsmejeri på Højby Hovedgade 24. Dette mejeri kaldes også Højby Gl. Mejeri - og var husmændenes mejeri.
De to mejerier blev slået sammen i 1948.
Produktionen foregik på Nygårdsvej 2 under navnet Ellingebjerg Andelsmejeri - indtil mejeriet på Tinghulevej blev bygget i 1952.
Fotograf: Erik Mikkelsen, Lumsås.


Se også: Højby ny Andelsmejeri.

Se også: Højby Andelsmejeri.


1953 den 19. august, skønt det knapt er færdigt, og ikke officielt afleveret, er det ny Ellingebjerg Mejeri nu i drift, og mejeribestyrer Anders Møller flyttede for et par dage siden ind i den nye bestyrerbolig.

På et tidspunkt var formanden Johan Sørensen, Bregnebjerggård, Nykøbing Sjælland.

1961 den 17. april blev man medlem af Odsherreds Mejerikreds.

1961 den 1. oktober er mejeriet udvidet til dobbelt kapacitet, da man sammen med Sankerbjerg Andelsmejeri overtog al osteproduktion fra de nedlagte Lumsås Andelsmejeri og Odden Andelsmejerier.

1967 fra den 1. maj har mejeribestyrer Anders Møller opsagt sin stilling. Han er født 1898.

1973 den 25 august er samtlige mejerier og ejendomme, der har tilhørt den gamle mejerikreds i Odsherred solgt.

De er solgt til enten ØKS eller private købere.

Ellingebjerg Andelsmejeri er købt af ØKS for 600.000,00 kr.

Et mælkeudsalg i Egebjerg er solgt for 20.000,00 kr.

Der er solgt to funktionærboliger ved "Solvognen", samt selve mejeriet.

Kørende mælkemænd bliver der ikke mere i Odsherred efterhånden som de nuværende holder op.


Kilde: Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931, m.fl.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad..."Det stod i" 24. august 1978. - Holbæk Amts Venstreblad 16. januar 1951 og 28. december 1955 og 26. september 1961 og 25. marts 1967 og 25. august 1973 og 12. november 1977. - Odsherred Tidende 1. oktober 1948.--SOC 26. jun 2013, 16:21 (CEST)