Odsherreds Folkedansere

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Odsherreds Folkedansere ca. 1935. - Odsherreds Folkedansere i optog måske i Nr. Asmindrup? - Forrest Fløjte-Laurs, eller som han rigtig hed Laurits Hansen, Kollekolle.
Odsherreds Folkedansere.

I starten "Odsherred Folkedanserforening".

Initiativet blev taget af landpostbud Laur. Petersen, Højby, gårdejer Frede Andersen, Svinninge og musiker Laur. Hansen, Kollekolle.

Der blev nedsat et udvalg til at udarbejde love og program for en folkedanserforening, og ved et møde i september 1929 fremsatte formanden for udvalget daværende gartner Thorvald Andersen, Lammefjordsgården, Svinninge, en redegørelse for udvalgtes arbejde, ligesom skotøjshandler Ingemann Kristiansen, Vig, redegjorde for den økonomiske basis.

1929 den 24. november blev foreningen stiftet.

På daværende tidspunkt foregik der ikke så mange ting på landet, og det blev derfor meget populært at danse i Odsherreds Folkedanserforening, især for de unge, og folk kom strømmende til fra hele Odsherred.

Den første formand var Thorvald Andersen, Svinninge Møllegård, Nr. Asmindrup.

Den øvrige bestyrelse bestod af: Ingemann Kristiansen, Vig. – Alfred Jensen, Rørvig. – Aksel Larsen, Højby. – Aksel Petersen, Asmindrup. – Evald Lynggård, Egebjerg. – Poul Sørensen, Grevinge. – Marie Madsen, Asnæs. – Poul Madsen, Asnæs.

Der var øveaften en gang om ugen, og en gang om måneden var der legestue. I starten foregik det hele i Vig, men senere blev der også arrangeret dans på restaurant Strandlyst, og Høve Skovpavillon, ligesom man tog rundt på egnen og arrangerede "gammeldags aftener".

Fast spillemand i starten var Fløjtelaurs.

Fast danseinstruktør var Frede Andersen (1896-1960), Han boede på Svinninge Møllegård i Nr. Asmindrup, og som landmand drev han gården selv.

Thorvald Andersen, Lammefjordsgården, afløstes kort efter starten af sin svoger Ingemann Kristiansen, Vig, der var formand 3½ år.

Han afløstes af Evald Lynggard, Søgården, Gelstrup.

Derefter kom forpagter Aksel Larsen, Gudmindrup.

Gunnar Jensen, Rindebjerg, Asnæs.

Boelsmand Aksel Petersen, Vig

Indtil 1947 vognmand Holger Jensen, Nr. Asmindrup.

1947 vagtes boelsmand Robert Nielsen, Svinninge, til ny formand.

Axel Poulsen, Vig.
Odsherreds folkedansere i Vig ca. 1930. - Forrest ses leder Frede Andersen, Gl. Nykøbingvej 85, Nr. Asmindrup.

Holger Christiansen, Fårevejle.

Boelsmand Robert Nielsen, Svinninge.

Ejner Bøgebjerg Hansen, Lille Egebjerg.

1954 var formanden depotejer Ove Henriksen, Tuse, (tidl. Abildøre).

Indtil 1960 var formanden smed Folke Larsen, Jyderup.

1960 den 27. april valgtes gartnermedhjælper Bent Nielsen, Nykøbing Sjælland, til ny formand.

1969 var danselederen Hans Nielsen, Udby.

På generalforsamlingen på Vig Kro den 3. april 1974 meddelte formanden gennem 8 år, Knud Jensen, Bjergesø, at han ikke ønskede at fortsætte.

Til ny formand valgtes i stedet Svend Åge Larsen, Herrestrup.

I Løbet af året har foreningen givet 17 opvisninger.

Tre blev nyvalgt i bestyrelsen, og det var Peter Nielsen, Lumsås, Chr. Riis Olsen, Holbæk og Ejvind Pedersen, Vig. De afløste Grethe Larsen, Herrestrup, Knud Petersen, Nykøbing Sjælland og Vivian Hansen, Fårevejle. Til fanebærer valgtes Kurt Christensen.

Kassebeholdningen var på 481,00 kr., og balancen var på 26.796,00 kr. - Der var et underskud på 2.257,00 kr., som skyldtes indkøb af klæde til dragter på ca. 5.000,00 kr. Medlemstallet var nu på 81 aktive.

1977 til 1982 var formanden Jørgen Severinsen, Åstofte.

1982 den 14. april er gårdejer Hans Erik Hansen, Kollekolle, valgt til ny formand.


Danseledere:

Frede Andersen (1896-1960).

Vognmand Holger Jensen.
Odsherreds Folkedansere 1931.
Odsherreds Folkedansere udtaget til landsstævne i København 1931.
Arkivet i Vig har navn på alle personerne.

Depotejer Ove Hensriksen.


Musikere:

Laur. Hansen, Kollekolle 1929 til 1944.

Oscar Hansen, Fårevejle, til 1955.

Børge Christiansen, Vig.

Vald. Hansen, Morsø.


+

Se også: Odsherreds Folkedansere 1929.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1930.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1932.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1932-33.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1935.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1939. Fem personer ved 25 års jubilæet.

Se også: Odsherreds Folkedansere 1939-49.


Kilde: Fløjtelaurs, en spillemand fra Odsherred 1873-1944, af Line Hansen, Torben Hviid & Erik Hoffmann.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 18. november 1949 og 19. november 1954 og 28. april 1960 og 25. november 1969 og 4. april 1974 og 15. april 1982.--SOC 7. maj 2013, 01:27 (CEST)