Vig Kro

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vig Kro - ca. 1925
Vig Kro i Odsherred, hvis hovedbygning oprindelig var forpagterbolig til Vig Præstegård, byggedes 1881 af Niels Jensen, der også byggede rejseladen.

Præstegårdsforpagteren indså, at der måtte oprettes en kro, så især de mange langvejs fra kunne få slukket tørsten, så da han boede lige op ad kirkegårdsmuren og kirkegården, søgte han og fik tilladelse af Chr. IV, som udstedte bevillingen som dengang koste 29 kroner.

Hvis kromanden nogensinde skulle komme i økonomiske problemer, eksisterer en gammel kontrakt, hvorefter kromanden får 5 kroner om året for vedligeholdelse af kirkegårdsmuren.

De, der før den Tid langvejsfra kom kørende til Kirken, maatte køre ind i de nærliggende Gaarde, men da Kroen med dens Rejsestald kom, kunde de der faa Staldplads.

1886 overtoges Kroen af Peder Vestisen, og 1904 overgik den til dennes Søn W. P. Westi, som 1908 lod foretage en større Ombygning og Udvidelse af den.

1923 blev den købt af Alfred Klausen, og da denne døde i 1927, blev kroen drevet videre af hans enke, fru Karen Klausen, med bistand af børnene.
Postkort af Vig Kro før 1900 med Vig Kro i forgrunden.
Der sidder også en dreng med en hund på afskærmningen ved gadekæret.
På kortet står der skrevet: "Hjertelige lykønskninger i dagens anledning, Fanny og Chr. Birch."
Fanny og Chr. Birch var fotografer i Vig før Laurits Bendtsen.
Fotograf: Fanny og Chr. Birch, Vig.

1936 blev kroen overtaget af Anna Poulsen og hendes mand, som desværre døde året efter, men hustruen førte kroen videre. Parret kom fra Esbjerg, hvor de havde et hotel. Sidst i 1940-erne fik hun hjælp af en søn, der deltog i ledelsen. Derudover bor en søn i København. Anna Poulsen døde 19. februar 1946.

På et tidspunkt blev kroen overtaget af Peter Olsen, Vig.

1947 den 8. august har Holten Poulsen, Vig Kro, på boets vegne solgt kroen til købmand Laur. Nielsen, Hønsinge, og taget Nielsens Hønsinge Købmandshandel i bytte. 1947 den 1. oktober købte Holten Poulsen rentier Laur. Jensens villa i Herrestrup.

Laurits Nielsen, kroejer, havde kroen til 1960, da de solgte den for at Laur. Nielsen hellere vil hellige sig sin virksomhed som handelsmand.

1960 den 1. december blev den derfor overtaget af gårdejer Erhardt Hansen, Snertinge, for 170.000,00 kr., men han havde den kun i kort tid. Han havde allerede 1. maj 1959 købt mejeriejer Gylling Olsens ejendom i Mørkøv.

1961 den 1. april blev kroen overtaget af Valdemar Olsen, der ud- og ombyggede kroen med blandt andet stort køkken, og en ekstra stor sal.

Valdemar Olsen er forhenværende gårdejer, har tidligere været i Canada, men har de senere år boet på Tuse-egnen.

Valdemar Olsen, der senere i Rødby fik "Hotel Rødby", idømtes en bøde på 40.000,00 kr. i Vig Kro for uorden i regnskaberne omkring "enarmede tyveknægte" i 1970, men da havde han overtaget "Hotel Rødby".

1969 den 3. januar blev kroen købt af Emmy og Svend Egon Madsen. Svend Egon Madsen er 41 år, og i en årrække var han tjener på Strandparken i Holbæk, og har sejlet som tjener på de store Amerika-Ruter, ligesom han i en årrække har drevet BP-Cafeteriaet i Tuse ved Holbæk, og han drev Vig Kro sideløbende med Cafeteriaet.

1969 blev kroen gennemrenoveret af Svend Egon Madsen.

1971 den 1. januar har restauratør Aksel Halvorsen, Miniteriaet, og Schnackbaren, Havnegade i Nykøbing Sjælland, forpagtet hotel og kro.

1972 den 6. marts, efter at have kroen bortforpagtet i 1½ år til Axel Halvorsen, Nykøbing Sjælland, er Emmy og Egon Madsen tilbage som kroejere, da Axel Halvorsen ønskede at opsige forpagtningen.

1972 den 1. december hed det nye værtspar Erik og Sonia Jørgensen. Erik Jørgensen var restaurationschef hos ABC-koncernen i København. De har forpagtet kroen af restauratør Egon Madsen, Tuse, og har fået forkøbsret til 1975.


Kro og kirke lå i ældre tid sjældent langt fra hinanden, og få steder er kontakten så nær, som i Vig.
Her har man en underjordisk gang fra kirkens våbenhus til kroens vinkælder, men om den fungerer endnu vides ikke.


1973 i september stod de for en større modernisering af kroen med bl.a. et helt nyt køkken.
Postkort af Vig Kro omkring 1922 med automobilglade mænd på trappen.
Foran ses deres sporty vogne.

1975 den 8. november om morgenen blev størsteparten af køkkenet raseret ved en brand. Meterhøje flammer stod op gennem kroens tag. Den er sandsynligvis opstået ved en friturekoger, og ved branden skete tillige store røgskader i et nyt istandsat restaurationslokale.

1982 den 23. marts er Vig Kro begæret på tvangsauktion, efter den har været lukket et stykke tid. Den har en ejendomsværdi på 925.000,00 kr.

1982 den 17. april overtog Kreditforeningen Danmark kroen for et bud på 314.000,00 kr. Kontantværdien er på 690.000,00 kr.

1982 den 27. maj er kroen solgt til Hugo Winkler, Vindekilde, og installatør E. Ancher Jensen, Vig, som efter en gennemgribende istandsættelse af kroen, agter at bortforpagte den.

+

Se flere billeder af Vig Kro på Odsherred Lokalarkivs Billedgalleri.

+

Kilder:

Odsherred Tidende 20. februar 1946 og 8. august og 24. september 1947.

Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.

Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.

Holbæk Amts Venstreblad 26. oktober 1960 og 1. og 25. april 1961 og 29. november og 10. december 1962 og 3. januar 1969 og 11. februar 1970 og 22. december 1970 og 6. mats og 6. december 1972. - Holbæk Amts venstreblad 15. september 1973 og 8. november 1975 og 23. marts og 17. april og 27. maj 1982.

Frugtavler Herman Jensen, Hønsinge, oldebarn til præstegårdsforpagter Niels Jensen, 1962. - --SOC 17. okt 2011, 16:54 (CEST)