Lumsås Forsamlingshus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Lumsås forsamlingshus 1907. Billedet er taget under forsamlingshusets opførelse i 1907. - Fotograf: Ukendt.
Lumsås Forsamlingshus, Oddenvejen 184, Lumsås, Odsherred.

Det var afholdsforeningens senere formand for Lumsås Afholdsforening, tømerer Oluf Andersen, Lumsås, der i 1906 efter foreningens oprettelse dette år, på et bestyrelsesmøde foreslog, at man arbejdede for at få opført et forsamlingshus, hvor man kunne samles til oplysning og idræt, og det lykkedes afholdsforeningen at genneføre projektet, så de nu fik et sted at afholde deres møder.

Der blev nedsat et udvalg, som købte en grund af sognefoged Niels Jensen, og daværende tømrer Oluf Andersen fik arbejdet i entreprise for en samlet sum af 4.650 kroner.

1907 den 11. oktober blev forsamlingshuset indviet ved en fest med taler af pastor Hans Peder Hansen Gjevnø, Grevinge, og så var der gymnastikopvisning.

Om Lumsås Forsamlingshus betegner historikeren H. V. Clausen et par år senere huset
som "det hæsligste forsamlingshus".

1911 lejede Københavns kommunelærerforening forsamlingshuset til feriekoloni for børnene om sommeren, og der har været så meget gensidig tilfredshed, at der efter opførelsen af den sidste tilbygning 1951, og leje af et areal til boldplads for børnene, er oprettet en ny 10-årig kontrakt om dette lejemål i 1957.

1931 blev der bygget beboelse til værtsparret.

1935 byggedes en scene i salen.

1951 skete en større udvidelse og modernisering med opførelsen af en ny forhal med garderobe og toiletter.

Sognefoged Niels Jensen blev den første formand, og bestyrelsen bestod af gårdejer Henry Stæhr, parcellist Ole Olsen, Oluf Andersen, og møller Lars Jensen.


Se også: Feriekolonien Lumbsaas.


Om billedet øverst til venstre:

Manden til venstre menes at være murer Peter Nielsen fra Kollekolle. - Nr. 4 fra venstre menes at være broderen murer Christian Nielsen, Nygade i Vig.

De andre håndværkere er der ingen oplysninger om.

Manden i det mørke tøj, stående ved døren, er forsamlingshusets første formand, Oluf Andersen, som selv var tømrer på det tidspunkt. Han havde værksted der, hvor der nu (2012) er restaurant "Åslykke Kro", Oddenvej 206, Lumsås. Oluf Andersen blev senere landmand i Ebbeløkke.

+

1979 den 19. september er forsamlingshuset genåbnet efter at have været lukket i 2 måneder på grund af en omfattende modernisering, hvor der er blevet malet og tapetseret, og hvor især køkkenet er blevet stort og rummeligt, og har fået nyt inventar, ny gulvbelægning og moderne installationer.


Formænd for bestyrelsen:
Julefest i Lumsås Forsamlingshus december 1955. - Billedet er taget til børnenes julekomedie af Jytte Hansen, som ses yderst til venstre, og som nr. 4 fra højre ses Kirsten Jensen. - Fotograf: Erik Mikkelsen, Lumsås.

Den første formand var sognefoged Niels Jensen.

Derefter var formanden var tømrer Oluf Andersen, Ebbeøkke, der byggede huset.

Smed Oluf Jensen.

Gårdejer Johs. Kofoed.

Gårdejer Karl Poulsen.

Niels Joh. Nielsen.

Gårdejer Thomas Vinding Olsen.

Indtil 1950 var formanden forpagter Holger Bergstrøm Hansen der rejste.

1950 den 28. april valgtes købmand Hans J. Olsen, Lumsås, til ny formand.

Landpostbud Jakob Sørensen.

Gårdejer Christoffer Hansen.

Gårdejer Hans Hansen, Odden havneby.

Hans Hansen, nord.

Gårdejer Arne Stigkær, Lumsås.

Formand for forsamlingshuset 1981 var parcelist Evald Christensen, Sonnerup.


Værter:

På et tidspunkt var værtsparret måleraflæser Hans Nielsen, Lumsås by, og hustru, men det var før der var bygget værtsbolig ved forsamlingshuset.

Hotelejer Poul Nielsen.

Johan og Marie Jensen, Lumsås. Da hendes mand døde, fortsatte hun en tid som vært, indtil hun begyndte som kogekone.

Indtil 1960 Laura og Hans Petersen, der var brødkusk, og hvis forældre, Maren Kirstine og Laurits Petersen, havde Overby Lyng Købmandsforretning.

1960 den 1. november blev Orla Thrysøe vært. Han havde været 1. kommis i Lumsås Brugsforening, og beholder sin stilling. Hans Petersen rykker i stedet til Lumsås Brugsforening.

Forpagtere fra 1969 til 1. april 1971 var Merete og Kjeld Andersen.

Forpagtere fra 1. november 1972 var Carl Jensen og hustru, Dyrehøjgård. Carl Jensen beholder sit job på medicinalfirmaet Lundbeck A/S. Carl Jensen døde 1976.

Forpagtere fra 1. juli 1975 til 1981 var Irene og Benny Jensen.


Kilde: Odsherreds Afholdskreds 1893-1918. - Holbæk Amts Venstreblad 29. april 1950 og 10. oktober 1957 og 22. september 1960 og 13. maj 1961 og 9. marts 1971 og 5. oktober 1972 og 17. februar 1976 og 20. september 1979 og 1. oktober 1981.--SOC 20. sep 2011, 16:27 (CEST)