Lumsås Afholdsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Efter opfordring fra medlemmer af Odder og Højby Afholdsforening, bosiddende i Lumsås og omegn, indbød Højby sogns Afholdsfoening til møde i Stenstrup Forsamlingshus, hvor man drøftede oprettelse af foreningen.

1906 den 5. juni stiftedes "Lumbsaas og Omegns Afholdsforening" med 25 medlemmer.

Foreningens første formand blev daværende tømrer Oluf Andersen, Lumsås.

1906 på et bestyrelsesmøde vedtog man at arbejde for at få opført et forsamlingshus hvor man kunne samles til oplysning og idræt.

1907 den 2. oktober kunne man indvie Lumsås Forsamlingshus.

1908 i februar vedtoges det at oprette en spareforening - "Julens Glæde" - som de første år sorterede under Afholdsforeningen, hvorefter den udskiltes som selvstændig forening.

1908 i juli måned afholdt Odsherreds Afholdskreds generalforsamling i Lumsås Forsamlingshus, og her fik foreningen indviet sin nye fane, som var leveret af Valdemar Holm, Rønne.

1910 den 4. december valgtes Poul Nielsen, Ebbeløkke til formand.

1915 den 27. januar valgtes Oluf Andersen atter til formand.

1917 den 27. januar valgtes Kristian Jensen til formand.

1918 tæller foreningen ca. 50 medlemmer, men højeste medlemstal nåede foreningen i 1909, da foreningen talte 89 medlemmer.

Lumsås Afholdsforening havde i 1939 18 medlemmer. I 1939 var foreningens formand parcellist Chr. Jensen, Lumsås (tiltrådt som formand 1938). Øvrige bestyrelsesmedlemmer i 1939 var landpostbud Emil William Jensen Akselbo, Lumsås; parcellist Oluf Andersen, Ebbeløkke; Martha Marie Eriksen, Overby Lyng; købmand Arnold Lynge, Lumsås; parcellist Jens Laurids Nielsen, Overby Lyng; hotelejer og afholdsvært Povl Nielsen, Lumsås; Anna Jensen (d. 18. april 1939).


Kilde: Odsherreds Afholdskreds 1893-1918. - Afholdsbevægelsen i Danmark, udg. 1939 --Odswiki 1.3. 2012