Sonnerup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sonnerup by, Højby sogn, Odsherred.

Sonnerup kan man finde i ældre tid stavet Sonethorp, Sonedrop, Sonorp.

Sones, Sunes thorp, er udledt af et bekendt mandenavn.

1832 skulle der ligge 4 bøndergårde, 3 huse med jord og 1 hus uden jord.

Sonnerup sø var på det tidspunkt, ligesom Klinte Sø, for det meste tilgroet med rør og grøde, men der var dog et godt fiskeri af ål.

Her lå Sonnerup Skole oprettet 1735 med forandrede indretninger og god bygning, samt apparater til de befalede lærergenstande. Have og ca. 5 tdr. land jord, og ca. 70 skolepligtige børn.

På Sonnerup Lyng lå en skovplantage af fyr, gran, birk, poppel og pil. Den beplantede del er på ca. 24-30 tdr. land, mens hele skovarealet er på ca. 490 tdr. land.


Foto af Sonnerup ca. 1918 med Sonnerup Skov og Klint Bakker i baggrunden. - Midt i billedet ses "Sonnerupgård", hvor stuehuset er bevaret. - Til venstre ligger Peder Henriks gård i Sonnerup. - Ligeledes til venstre med gavlen mod os ses "Sonnerup Rytterskole", der er Odsherreds ældste. - Alle oplysninger er fra 1986. - Fotograf: Ukendt.


Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Lokalarkivet 2012.--SOC 3. maj 2012, 09:53 (CEST)