Hotel du Vest

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
"Vesten" fotograferet på et ukendt tidspunkt - formodentlig engang omkring 1920. - I døren grisehandler Ørskov, og en unavngivet tjener. - Foto: Ukendt.
Hotel du Vest, Algade 1, Nykøbing Sjælland.

"Café du Vest".

Grunden blev udstykket fra matr. nr. 3 i 1816, og bygningen har altid været indrettet med restaurant siden opførelsen.

Cafe du Vest er opført 1912 af snedkermester Kr. Petersen, Nykøbing Sj.

Han var en ynder af det selskabelige liv, og det samme var trommeslager Sophus Jensen. En dag blev de enige om, at de var lidt for tidligt "på den", og besluttede at "begrave branderten". Snedkeren fik hurtigt tømret en "ligkiste" sammen, og kranse blev behørigt rekvireret, så det kunne blive en tilhørig begravelse.

Derefter kaldtes Kr. Petersen altid "ligkistesnedkeren", og stedet blev kaldt ligkisten.
Annonce i maj 1920 i Holbæk Amts Venstreblad
.

+

Den 27. maj 1920 stod følgende i Holbæk Amts Venstreblad:

Servering paa Fortovet.

I Byraadets Møde forleden forelaa Andragende fra Restauratør J. A. Nielsen, ”Kafé du West” om Tilladelse til at etablere Fortovsrestauration uden for sin Forretning. Tilladelsen hertil skal gives af Politimesteren; men Andragendet fik Byraadets Anbefaling med paa Vejen.

+

1921-22 solgte han til Christian B. Iversen, og byggede selv pension "Nordlyset" på Nordvestvej (senere Klintevej), og senere flyttede de ind i nabohuset Klintevej 10.

Dengang var Café du Vest, som det hed dengang, først og fremmest grisehandlernes og vognmændenes værtshus og samlingssted, idet grisemarkedet lå lige overfor - på arealet ved Carl Jensen & Søn.

Faktisk var det sådan, at kendinge kunne se udefra hvem der sad inde på "Vesten", eller i "den stegte sild" - eller "ligkisten" som nævnt - hvad den blev kaldt i folkemunde, idet hver havde sit bestemte bord, og når gardinet var trukket for, kunne man se bordet var besat, og så kunne man gå ind og få den gang "Julle og Jane", et hedengangent raflespil, som man for det meste var kommet efter.

1926 til 1931 var Hotelforpagterne i 5 år Anita og Jens Nielsen, konditor i Nykøbing Sjælland.

Men tilbage til Christian B. Iversen, der var søn af bagermester S. A. Iversen, som havde forretning på hjørnet af Dr. Margrethesvej, hvor senere Landmandsbanken, Nykøbing Sj. lå. S. A. Iversen havde også haft pensionat på Nordstrandsvej, men først i Vognmandsgården, Laurits Jacobsens gård Algade 62 - 64.

Christian B. Iversen drev Cafe du Vest helt frem til 1946, så flyttede de til Hellerup, men bevarede et sommerhus ved Nordstrand. I ægteskabet er sønnen, afdelingschef cand. jur. A. A. Iversen, Hellerup.

1946 solgte Christian B. Iversen til Niels Peter Larsen, der havde haft Siddinge Kro.

1951 den 6. november overtog Poul Thykjær Andersen Cafe du Vest, mens Niels Peter Larsen koncentrerede sig om Hotel Phønix. Samtidig solgte Poul Thykjær Andersen sit hus på Nyledsbakken til mælkeforhandler Knudsen, som også har købt vognmand Markfeldts garage, der ligger ved siden af huset.

Derefter havde Niels Peter Larsen den til 1957.

1957 den 3. april solgte han Hotel du Vest til Mary og Villy Christensen, Landbocaféen i Roskilde, og tidligere Vig Kro, og de foretog udvidelsen til hotel i 1959, og fortsatte iøvrigt med at drive stedet videre i pensionatsånden.

1963 lørdag den 28. december kunne Villy Christensen genåbne hotellet efter en større udvidelse og ombygning.

Faktisk skulle det være sket 2 år før, men på grund af kommunens planer om at rive bygningen ned, og lave en stor parkeringsplads ved vindkørselen til byen, blev det først nu hotellet kunne genåbne, da kommunen droppede planerne, da der krævedes for store eratatninger, navnlig fra de gamle huse i gården.

1968 natten til søndag den 17. november opstod der en mindre brand på hotellet - faktisk to - da en gæst havde røget i sengen, og der var gået ild i madrassen, blev det slukket, og madrassen anbragt i skuret - men slukket var det ikke, og så gik der ild i skuret, som brandvæsenet hurtigt fik slukket.

Hotel du Vest i 1960-erne. - Foto: Claus Marcussen, Nyk. Sj.

1969 solgte Villy Christensen hotellet for 425.000,00 kr., med en udbetaling på 50.000,00 kr., og pantebreve udover de faste prioriteter.

1970 den 14. maj blev der holdt tvangsauktion over hotellet, begæret af den tidligere ejer, Villy Christensen, som ufyldestgjort panthaver, og han overtog igen hotellet med et bud på 200.000,00 kr., der lige netop dækkede hans egen fordring. Han vil snarest forsøge at sælge hotellet igen.

1970 lørdag den 18. juli til asfaltballet åbnede Grethe og Ejvind Knudsen Hotel du Vest efter at hotellet har været lukket i længere tid.

1970 den 12. oktober udbrød der brand indvendig i hotellet, og restaurationslokalet udbrændte, ligesom værelserne måtte nyistandsættes. Hotellet var lukket i en måneds tid.

1971 den 25. februar blev hotellet lukket, da forpagteren Ejvind Knudsen ikke længere ønskede at drive hotellet, oplyser ejeren købmand J. Collin Drewsen, der nu ønsker at sælge hotellet.

1971 i marts solgte købmand J. Collin Drewsen hotellet til et aktieselskab, repræsenteret ved E. Kamp Jensen.

1971 den 24. marts åbnede den nye leder, Grete og Poul Johansen, hotellet. Hun har også restaurant "Oasen" i Roskilde.

Der blev foretaget en omfattende modernisering, og åbnet en gårdhave.

1976 den 1. marts har Grethe Johansen forpagtet hotellet til kok Henning Lieb (tidligere Lyngkroen, og fru Lizzy (tidligere servitrice på Hotel Odsherred, og forpagter af Pejsegården i Rørvig. Hotellets populære kok, Poul Johansen, skal herefter styre køkkenregionerne på Lyngkroen.

1976 den 1. oktober har Henning og Lizzy Lieb købt hotellet for 450.000,00 kr., af "Aps. Centro Linned Service", hvori den tidligere ejer Grethe Johansen er med. Grethe og Poul Johansen har til gengæld overtaget nabohuset hvor i sin tid blikkenslagermester Bentsen residerede.

4 år senere solgte de det til Axel Sørensen og Kaj Larsen, der forpagtede det til Britta Jørgensen og Flemming Pedersen.

Axel overtog senere bygningen og 3 x Larsen havde restauranten.

Hotel du Vest, havde stået tomt i to år, da Granhøjen købte det i 1996.


Se bygningsregistreringen: Algade 1.

+

Kilder:

Byens Værtshuse af Kurt Sørensen 1988.

Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.

Holbæk Amts Venstreblad 6. og 7. november 1951 og 3. april 1957.

Holbæk Amts Venstreblad 10. marts 1961 og 30. december 1963 og 31. marts 1964 og 15. maj 1970 og 26. februar 1971. - 25. marts 1971 og 21. november 1974. - Holbæk Amts Venstreblad 18. november 1968 og 8. juli 1969 og 9. februar og 2. oktober 1976.--SOC 11. jul 2012, 23:02 (CEST)