Lyngkroen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Lyngkroen 1956. - Der var ikke så megen bebyggelse på Rørvigvej dengang.
Lyngkroen, Rørvigvej 217, ligger midtvejs mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig, og er en rigtig gammel, og rød/laksefarvet, stråtækt kro.

Første gang der er givet krobevilling var den 5. marts 1795 til husfæster Christen Rasmussen.

Lyngkroen er opført 1796, og lød navnet "Lynghuset", og ejedes af baron Knuth, Bonderup.

Det vides ikke hvor længe Christen Rasmussen drev kroen "Lynghuset", men kroen blev nedlagt med konsumtionsvæsenets ophør 1851.

Avlsbruger Julius Bøjesen, der solgte ejendommen 1940, havde haft et bevillingsdokument fra hans bedstefars tid, hvor man kunne se, at i 90 år blev ejendommen drevet som landbrug.

1940 købte Stanley Segner ejendommen.

1941 solgte han den til Anton Jensen, der atter begyndte at drive kro i ejendommen.

1944 da den gamle restauratør Anton Jensen døde, overtog Gulla og Knud Hansen, Lyngkroen i forpgtning.

1949 mandag den 1. april købte Gulla og Knud Hansen, Lyngkroen.

(1951 den 31. september købte ægteparret kroen?).

Knud Hansen er uddannet i restaurationsbranchen. Han kom i lære i Slagelse 1930, og blev videreuddannet på Københavnske restaurationer, bl.a. Angleterre. Senere stod han til søs med ØK til østen. Under krigen 1940-45 var han en tid på Lyntogene, og da de stoppede kom han til Grønland.

1945 blev Gulla og Knud Hansen gift.

Gulla Hansen er uddannet sygeplejerske.

Gulla og Knud Hansen var de første der holdt åbent om vinteren, og lokalerne blev opvarmet med kakkelovn.

Der er det ejendommelige ved det, at sogneskellet mellem Nykøbing og Rørvig kommuner går lige gennem bygningen.
1958, natten mellem 17. og 18. september, nedbrændte Lyngkroen totalt. Kortslutning var udelukket, så man regnede med det var uforsigtighed med cigaretrygning.
Lyngkroens annonce til åbningen efter branden, som var Pinse lørdag den 16. maj 1959.

1958 den 28. oktober er murerarbejdet med genopbygningen blevet overladt til Grønbæk Andersen. Kroen vil blive genopført i samme stil som den gamle med stråtag, men vinduer og døre bliver lidt større, som det kræves af de nye bygningsvedtægter. Desuden vil selve kroen blive en del større end den gamle. Det forreste restaurationslokale bliver en meter bredere end det gamle, og i den ene sidefløj langs Lynghusvej bliver der endnu et restaurationslokale af lignende størrelse, så der bliver plads til dobbelt så mange gæster som før. Iøvrigt er den nye bygning trukket tre meter længere tilbage fra vejen.

1959 den 16. maj, efter at have været lukket i 8 måneder på grund af genopbygning, kunne Gulla og Knud Hansen åbne den "nye" Lyngkro, som den ser ud i dag.

1964 den 17. juni har restauratør Knud Hansen anskaffet 2 nye bowlingbaner, og opstillet dem i et af lokalerne i det hidtidige selskabslokale bag kroen.

1965 den 6. maj købte restauratør Knud Hansen pølsevognen tilhørende Kaj Christensen i Havnegade (se: Burgergrillen), for at opstille den på parkeringspladsen overfor kroen.

1968 den 1. juli har kroejer Gulla og Knud Hansen solgt Lyngkroen til underdirektør Hans Henrik Christiansen, Orkideterrassen i Rødovre Centeret. iflg. statstidende var købesummen 620.000,00 kr. plus 100.000,00 kr. for løsøre, og 80.000,00 kr. for good-will, altså 800.000,00 kr. - Ejendomsskylden er 350.000,00 kr.

1968 den 29. maj åbner kroejerne Gulla og Knud Hansen en stor nyindrettet minigolfbane, som står dem i rundt regnet 60.000,00 kr., og dertil har de bygget en ny stor moderne is- og pølsebar med grill til kyllingesteg, ved siden af kroen.

1970 åbnede natklubben "Peter Willemoes" på Lyngkroen af Hans Henrik Christiansen, og det var angiveligt den første natklub i Odsherred.

1971 den 26. august er Gulla og Knud Hansen tilbage på Lyngkroen efter den i nogen tid har kørt med forpagter.

Restauratør Hans Henrik Christiansen er flyttet til Rødbyhavn hvor han nu er direktør for Danhotel.

1974 den 14. juli åbner restauratør Hans Bannebjerg "Willemoes Discotek" i Lyngkroens tidligere "Willemoes Night Club".

Hans Bannebjerg måtte se til mens Pilegården brændte ned, men Gulla og Knud Hansen trådte til, hvilket betyder at et discotek med plads til 50 blev åbnet.

1977 den 1. juni solgte Gulla og Knud Hansen Lyngkroen til indehaverne af Snertinge Kro, kroejer Erik Nielsen.

Erik Nielsen er tredie generation på Snertinge Kro, men i forbindelse med et kommende generationsskifte, og omfattende investeringer, valgte man at se sig om efter noget andet, og valgte så Lyngkroen. Prisen ønskes ikke offentliggjort.

Sønnen Finn Nielsen, der er 25 år, hjælper til, da han er uddannet både som kok og tjener.

Gulla og Knud Hansen bliver på stedet, idet de fortsat vil drive pølsebaren og minigolfbanen.

1983 den 19. januar overtager Finn Nielsen officielt Lyngkroen efter sin far.

Han er uddannet kok i Grev Moltkes Palæ og Bella Terrasse, samt uddannet tjener på Hotel Hvide Hus i Grenå.


Lyngkroen i 1940erne.- Fotograf: Ukendt.
Lyngkroen ca. 1960 med nyt flot stråtag, og gæster der hygger sig ved bordene. – Fotograf: Ukendt.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 5. marts 1955 og 18. september og 28. oktober 1958 og 3. maj 1965 og 1. august 1968 og 15. november 2011. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 26. august 1971 og 17. juni 1964 og og 4. juli 1974 og 30. maj og 7. juni 1968 og 3. marts 1977. - Holbæk Amts Venstreblad 28. marts 1974 og 20. januar 1983.--SOC 16. nov 2011, 12:36 (CET)