Carl Jensen & Søn

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Siloen på Havnen 1983, i baggrunden ses Sygehuset.

Carl Jensen & Søn A/S, foderstofkompagni, Vesterbro 2 og Nykøbing Sjælland havn.

Vesterbro 2, på hjørnet af Vesterbro og Savværksvej.

Her byggede konsul C. Nielsen sin store C. Nielsens Købmandsgård.

Købmandshandelen blev overtaget 1910 af I. H. Hansen. Da han afhændede forretningen overtog han Korn- og Foderstoffirmaet "Olaf H. Schmidt" i København

1918 afhændede han forretningen til Carl Jensen, der kom fra Vedde i Midtsjælland, og føjede senere fødestedets navn til sit eget.

Hans far drev Vedde Mølle, og Carl Jensen blev landmand, og drev bl.a. Stenmagle Præstegård, Stenmagle Mølle og møllegård.

1924 ansattes Ejner Rasmussen, Nykøbing Sj., som forvalter på siloerne.

I 30-ernes krisetider blev virksomheden omdannet til et aktieselskab.

Financieringen skete bl.a. ved salg af aktier, således for 10.000,00 kr. til en ung medarbejder fra Thy, der lånte pengene af sin far. Aktierne blev senere købt tilbage i firmaet, og den unge mand overtog "Røde Kro" på Vesterbro, som på et tidspunkt også hed "Flemmeings Café", det var nemlig den berømmelige Peter "smovs" Petersen.

1936 døde Carl Jensen, og sønnen Johs. Vedde kom hjem fra USA, og flyttede ind i forældrenes privatbolig (N B Hussalg) et par år efter.

Johs. Vedde drev trælasthandelen til 1946, hvor han solgte til Poul Christiansen, Nykøbing Sj., der havde Odsherreds Trælasthandel, Samtidig afhændede han sine tre store gårde (bl.a. Frenderupgård), og købte herregården Løvegård ved Høng.

Svend Vedde drev firmaet og grovvareafdelingen.

1946 den 15. oktober var det 25 år siden Carl Jensen & Søn blev startet, og det markeredes med en frokost i købmandsgården.

1948 den 2. juni blev disponent Aksel Jensen udnævnt til meddirektør.

1951 solgte Carl Jensen & Søn silopakhuset på Nykøbing Sjælland havn til A/S Importkompagniet, Kalundborg.

Johs. Vedde døde 1952.

Siloen ca. 1999 lige før den blev revet ned. - Foto: Anders Kristoffersen, Nyk. Sj.
Svend Vedde døde 10. april 1953.

Købmandshandelen blev drevet videre af Svend Veddes enke, Rigmor Vedde, og med sønnen Axel Jensen som meddirektør.

1957 blev disponent Henrik Nielsen, Nykøbing Sj. medejer af forretningen på Vesterbro, og samtidig ansat på kontoret i firmaet.

1958 den 17. september er silopakhuset igen overtaget af Carl Jensen & Søn, tillige med det i mellemtiden opførte korntørreri. Kulimporten foregår uændret gennem Importkompagniet.

1960 blev den overtaget af Superfos og Korn. og Foderstofkompagniet med Hans Vinge som direktør for de nye ejere.

1961 den 2. december meddeltes det i Statstidende, at holdingselskabet Carl Jensen & Søn, Nykøbing Sjælland, er trådt i likvidation med tømmerhandler Poul Christiansen og konsul V. Thygesen, Thorsledlund, som likvidatorer. Bag denne meddelelse ligger i realiteten, at Carl Jensen & Søn er solgt. Firmaet har hidtil været et familieaktieselskab, og det er disse aktier, der er overdraget til et andet selskab, hvorefter familieaktieselskabet kan afvikles. Hvem køberne er står der ikke noget om, men firmaet fortsætter med normal drift med direktør Jensen som daglig leder.

1962 den 22. december var der så rejsegilde på den store silo på Nykøbing Sjælland havn til rundt regnet 1 million kroner.

1964 den 10. december blev den nye kontorbygning ved siloen taget i brug.

Et lokale i bygningens østgavl er udlejet til skibsmægler og kgl. vejer Knud Ørsted.

Silo, lager og kontorbygninger har kostet, med det ret store maskineri der hører til, ialt 1,25 millioner kroner.

Den 10. februar flyttede man så kontorerne på Vesterbro ned til havnen.

1967 den 1. maj blev Holbæk Korn A/S og Carl Jensen & Søn A/S sluttet sammen.

Firmaet har nu fire afdelinger, som ligger i Hørve, Jyderup, Holbæk og Nykøbing Sjælland.

Det nye selskab får hovedkontor i Nykøbing Sjælland, og ledes af direktør Hans Vinge, Nykøbing Sjælland, og får domcil på Nykøbing Sjælland havn.

Det nye selskab råder over en samlet silo- og lagerkapacitet på omkring 15.000 tønder korn, og en korntørringskapacitet på omkring 12-15 tons i timen. De to fabriksanlæg i Holbæk og Nykøbing Sjælland kan klare en årsproduktion på 160.000 tønder pilotteret foderblanding.

1974 den 13. april har Carl Jensen & Søn A/S solgt ejendommen Vesterbro 2 - 4 med lægehus og direktørbolig, samt de gamle magasiner til installatør B. Lund Jensen, Nykøbing Sjælland, for 700.000,00 kr., med overtagelse 1. oktober. B. Lund Jensen vil flytte sin forretning fra Vesterbro 44 til Vesterbro 2, og indrette installationsforretningen "EL-hjørnet".

Direktør Hans Vinge flytter til Jørgen Skovs tidligere landbrugsejendom i Stårup, som han for længst har købt.

+

Efter Peter Veddes død, overtog sønnerne Johs. og Svend Vedde firmaet, men beholdt firmanavnet.

Senere skiftede man navn til "Nordvestsjællands Korn".


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 8. november 1855 og 19. oktober 1957 og 17. september 1958 og 2. december 1961 og 21. december 1962 og 4. februar 1964 og 13. april 1967 og 7. april 1974 og 19. december 1979. - Ugeavisen 18. december 1992. - Odsherred Tidende 16. oktober og 28. november 1946 og 2. juni 1948.--SOC 12. jan 2014, 13:23 (CET)