Odsherreds Landboforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Odsherreds Landborforening, Bjarkesvej, Nykøbing Sjælland.
Grønbæk Jensen, født på Troldebjerggård af forældrene Anders Jensen og Henriette Grønbæk. - Ansattes 1918 som kvægavlskonsulent. - Foto: Odsherred Lokalarkiv.

Også kaldet "Landbrugsforeningen".

Foreningen blev stiftet 28. september 1875 på initiativ af landbrugskandidat H. Iversen, Dragbjerggård i Kelstrup.

Han blev også foreningen første formand.

Foreningen begyndte 1875 med 144 medlemmer.

På generalforsamlingen 1881 slog stridigheder ud i lys luge, og H. Iversen forlod mødet i vrede. Året efter nedlagde han sin landbrugsskole på Dragbjerggård, og forlod egnen.

Derefter lå foreningen uvirksom i et par år.

1884 kom der liv i foreningen igen med Peter Larsen, Klint, som ny formand.

1885 afløstes han af Jens Hansen, Borggård, Nakke i Rørvig.

1890 afholdt foreningen deres første dyrskue.

1902 ansattes den første kvægavlskonsulent, det blev K. M. Jensen, Holbæk.

1918 ansattes i stedet Grønbæk Jensen som ny kvægavlskonsulent. Han er født på Troldebjerggård i Nygård.

1907 ansattes den første planteavlskonsulent. Det var den senere kendte radikale redaktør og politiker, Georg Fog-Petersen. Han efterfulgtes 1909-1914 af landbrugskandidat P. A. Andersen.

1911 til 1936 var formanden Niels Jensen, Lumsås.

1924 tog foreningen initiativ til dannelsen af husholdningsforeninger for kvinderne, og samme år oprettedes Odsherreds Ungdomsudvalg hvis første formand blev Jens Stigkær, Stigkærgård, Lumsås, der senere blev formand for selve landsforeningen.

1936-1944 var formanden Peter Nielsen, Nygård.

1939 til 1945 var kvægavlskonsulenten Herman Hansen, Klint, der blev inspektør på Klintsøgård.

1941 til 1950 var husdyrbrugskonsulenten Jens Gravesen.

1944 blev Jens Stigkær formand til 1964.
Sprøjte på vogn 1940
Odsherreds Landbrugsforening.

1947 den 1. august stoppede konsulent Laur. Petersen, der har virket i 4½ år. Han tiltræder som konsulent for frøfirmaet Trifolium. Da hans arbejdsområde bliver den nordlige del af Holbæk amt, bliver han indtil videre boende i Nykøbing Sjælland.

1947 den 1. september ansattes landbrugskandidat Hans Bertelsen, Rørby, som konsulent i planteavl og grundforbedring. Han er 30 år gammel, blev landbrugskandidat i 1943, og har siden været ved landboforeningerne i Ringsted, Sorø og Kolding. Han købte tømrermester i Stårup Vilh. Hansens nyopførte hus ved Nygård den 1. september 1947 for 20.000,00 kr.

1948 købte planteavlsudvalget en ny motorsprøjte til befordring med bil.

1949 den 5. april er gårdejer Ejvind Poulsen, Høve, valgt til formand for planteavlsudvalget i stedet for Peter Jacobsen, Kongeparten.

Indtil 1950 var husdyrbrugskonsulenten Gravesen.

1950 den 4. september ansattes assistent ved forsøgslaboratoriet, Frode Mortensen og konsulent Henning Jensen, Vig, som husdyrbrugskonsulenter.

1964 valgtes proprietær Carl Ludvig Christensen, Vestgården i Siddinge, til ny formand.

1965 er foreningens konsulenter for husdyrbruget Frode Mortensen, Vig, for planteavlen Hans Bertelsen, Stårup, og H. Jensen, Asnæs, som også er konsulent for Lammefjorden.

1965 den 25. maj har Odsherreds Landboforening skrevet kontrakt på 5 år med Nykøbing Sj. Brugsforening om leje af de kontorlokaler, som før benyttedes af landsretssagførerne Åge Jensen og Knud Peter Damm.
H. Iversen, Kelstrup 1. april 1875.
Fotograf: Dyrehauge-Hasle, Kbhvn.

På generalforsamlingen den 3. februar 1975 var formanden Ejner Nielsen. Regnskabet ballancerede med 885.081,00 kr., og viste et overskud på 18.057,00 kr., heraf stammer 16.955,00 kr. fra en beholdning af kemikalier.

Til bestyrelsen nyvalgtes Jørgen Jensen, Odden, i stedet for Gregers Olsen, Asmindrup. Kurt Nielsen, Ulstrup, valgtes som suppleant. Til kvægbrugsudvalget nyvalgtes Jørgen Højgård i stedet for Chr. Olsen, Høve.

På generalforsamlingen dette år blev Aksel Olsen udnævnt til æresmedlem. Han havde fra sit 17 år virket for foreningen. Da han blev ældre havde han en gård i Rode, men købte senere "Grønhøjgård" i Høve. Fra 1952-1958 var han medlem af Kvægbrugsudvalget. Derefter kom han i bestyrelsen, og senere hjalp han til med at føre stambøger.

Regnskabet ballancerede med 885.081,00 kr., med et overskud på 18.057,00 kr.

Til bestyrelsen nyvalgtes Jørgen Jensen, Sjællands Odde i stedet for Gregers Olsen, Asnæs. Til kvægbrugsudvalget nyvalgtes Jørgen Højgård i stedet for Chr. Olsen, Høve, og til Planteavlsudvalg 1 Jørgen Hasseris, Linderup, i stedet for Erik Hansen, Riis.

1975 den 28. september blev 100-års-festen holdt i Højbyhallen i Højby. Formanden for de samvirkende sjællandske landboforeninger, landbrugsrådets præsident, Arne Pilgaard Larsen er indbudt som gæst og hovedtaler. Tre æresmedlemmer var også indbudt til festen, og det var Niels Andersen, Enggården, Hønsinge, Peter Hansen, Nakke, Borggården, og Aksel Olsen, Høve.

1981 den 5. februar, på et konstituerende møde, blev gårdejer Jørgen E. Jensen, Hvidløkkegård, Sjællands Odde, genvalgt som formand.

2013 var foreningens Formand Karl Otto Nielsen.

2013 havde foreningen 345 medlemmer.

Kilde: Nordvestnyt 15. marts 2013. - Holbæk Amts Venstreblad 5. april 1949 og 4. september 1950 og 25. maj og 18. september 1965 og 4. februar 1975 og 25. september 1975 og 6. februar 1981. - Odsherred Tidende 21. juli og 11. og 27. august 1947 og 28. april 1948.--SOC 16. mar 2013, 13:10 (CET)