Troldebjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Trollebjerggård matr. 3a, Nygårdsvej 46, Nygård, Højby sogn, 75 tdr. land.

Heraf ager 52, mose, skov og lyng 21, have og gårdsplads 2.

Der holdes 10 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 150 fedsvin.

Anders Jensen, som overtog gården 1882, er født på gården 8. april 1850, og blev gift med Henriette Grønbæk født i Nykøbing Sjælland 2. februar 1853.

Deres søn, Grønbæk Jensen, blev 1918 valgt som kvægavlskonsulent i Odsherreds Landboforening.

Trollebjerggård ligger kun ½ km SV for Nygård mølle ved vejen til Højby.

Anders Jensen har fået gården efter sin far, Jens Larsen, som havde den efter sin far, Lars Jensen, som ægtede Mads Nielsens enke. Hun byggede gården.

Hovedbygningen stammer fra 1794, og er af bindingsværk med stråtag. De tre avlsbygninger er genopbyggede 1860 af grundmur med stråtag.

Anders Jensen har fået ca. 80 diplomer for heste og kvæg, og 1907-08 stod hans kvægbesætning højest i konkurrencen. Besætningen er bygget på kvier fra Egebjerggård, en falstersk tyr "Sortsø", en Holevtyr og en tyr "Octavius", der stammede fra Gunderslevholm, som er en herregård på midtsjælland.

I gamle dage var det almindeligt, at bønderne i Højby sogn hentede sten til deres bageovne fra borgruinen, der jo stammer fra Valdemarernes tid.

Den blev fredet, men en af ejerne til Troldehøjgård, sidst i 1800-tallet, fortsatte ufortøvet med at hente sten til forskelligt byggeri. 
Han fik så mange dagbøder, at han til sidst gik fallit, og måtte rejse fra gården.

På dens mark findes en ruin fra Valdemar Atterdags tid, samt nogle frede høje, der kaldes "Syvhøjene" og Næsholm borgruin.

Jes Lund Petersen overtog gården 1931 med et samlet areal på 64 tdr. land.

Han er født på "Skelbjerggård" i Stenstrup 13. december 1908. Hans Far, Henrik Petersen, er død, og hans mor, Ane Else Petersen, bor stadig på "Skelbjerggård".

Jes Lund Petersen er gift med Jenny Elise Petersen, der er født i Bråde i Egebjerg sogn 29. marts 1910 som datter af Anna og Karl Hansen, der nu bor i Nykøbing Sjælland.

Gårdens areal er nu 67 tdr. land, heraf 9 tdr. land skov og mose.Besætningen er på 4 heste og 1 plag af belgisk racesamt 20 malkekøer og 17 ungkreaturer af R.d.M. Endvidere holdes 11 svin og 5 får.

Viggo Willemoes Jensen, der er født på gården, overtog den da han blev gift med Kirstine Ruggaard, der er født 1887, og de drev gården til 1936, hvor de flyttede til et mindre sted på Gudmindrup Lyng, hvor de i mange år drev "Pension Ruggård".

Stuehuset er opført 1941, laden 1936 og staldene 1883. Bygningerne er restaureret 1934-44. Gården har malkeanlæg og nødvendige maskiner.

1962 den 15. august har f.h.v. hovmester Carl Peter Vedde og ejendomshandler Svend Nielsen, Vig overtaget gården, med tilhørende 75 tdr. land.

1963 den 27. april har de solgt gården solgt til gårdejer Josef Kulidowski Ellinge Lyng, til overtagelse straks.

Til gården hører nu 70 tdr. land. Besætning og inventar er ikke med i handelen, og derfor bekendtgør sælgerne auktion over gårdens udemærkede besætning og løsøret 9. maj 1963. Sælgerne overtager Josef Kulisowskis ejendom på Ellinge Lyng, som en del af betalingen, og denne ejendom har de bortforpagtet til den hidtidige bestyrer af Troldebjerggård.

1963 den 21. august har dyrlæge H. A. Isbrandtsen, Højby, købt Troldebjerggård.

Det er på gårdens jorder man finder 7-højene. 


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 27. april og 21. august 1963.--SOC 27. nov 2011, 21:38 (CET)