Nykøbing Sj. Stadsorkester

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj. Stadsorkester går gennem Nykøbings hovedgade med fuld musik i 2011. Det gør de flere gange om året, det lyder godt, og flot ser det ud. - Foto: SOC.
Nykøbing Sjælland Stadsorkester - eller måske Nykøbing Sj. Amatørorkester - er vokset ud af en samling unge FDF musikudøvere i 1937, der havde deres prøver i snedker Bjerres spisestue yderst ude på Vesterbro i Nykøbing Sjælland.

De unge mennesker gik til sagen, og larmede i stuen, hvor man øvede, så ruderne klirrede. Når den voldsomme udfoldelse skulle forsvares, brugte man den trøstende vending: "De er jo kun amatører".

Det var under meget beskedne former orkesteret virkede de første år.

1961 den 5. september på en generalforsamling oplyste formanden, redaktør Knud Rasch, 
at jubilæumsdagen er 23. juni, for på denne dato samlede kordegn K. C. Larsen
et opløst FDF-orkester for at hjælpe forvalter Mørch på Amtshospitalet, der var 
kommet i knibe med musik til hospitalets Sct. Hansfest.  
Dette orkester, der blev suppleret op med blæsere, blev siden byorkester. 
Det tog for alvor fat 1938, og året efter startede amatørorkesterforeningen.

Som tiden gik blev det tvingende nødvendigt at sikre orkesterets bestående, bl.a. ved at opfordre tidligere orkestermusikere, DUIer, og andre musikglade til et samarbejde.

1943 i februar blev der oprettet en støtteforening, som var forløber for den senere Nykøbing Sj. Orkesterforening. Den første bestyrelse bestod af slagter Erik Larsen, kontorist Vagn Johansen og boghandlermedhjælper Erik Christensen.

Blandt de største oplevelser de unge musikanter fik de første år, var sikkert deres medvirken i en radioudsendelse om Odsherred. Orkesteret spillede nogle fædrelandssange, og en march, og slap efter sigende godt fra det, og et honorar på 75 kroner var det økonomiske resultat, hvilket dækkede rejseudgifterne, og gav et lille overskud.

Den 13. og 14. marts 1948 var man med i Århus til kongres hvor Dansk Amatørorkesterforening blev en kendsgerning, og det er sikkert de færreste der ved, at Nykøbing Amatørorkester var medindbydere til mødet.

Den lokale Turistforening fandt hurtigt ud af, at lidt organiseret baggrundsstøj var anvendelig ved flere lejligheder, bl.a. et arrangement på byens torv, hvor man havde mobiliseret musikere fra nær og fjern, for at gøre så god en figur som muligt, og kunne læse følgende i en lokal avis: "Amatørorkesteret havde vovet sig frem for offentligheden til fordel for Turistforeningens lodseddelsalg. Efter den første nervøsitet havde lagt sig, blæste orkesteret på livet løs, og høstede stort bifald.

Og så kan det nok være man kom med i mange arrangementer, og i de første år forlystede man byens borgere med koncerter på torvet. Længe før kvindeår og kønsrolledebat bragte sindene i oprør, optoges en ung "dame" i orkesteret, og da man skulle medvirke ved Børnedyrskuet i Høve skov, så vakte "damens" tilstedeværelse så meget interesse, at Billedbladet i sin reportage bragte nærbilled af den kvindelige basunist.

Allerede i de første år luftedes tanken om en uniformering, og daværende formand for turistforeningen, Windeløv (Aage Windeløv), foreslog den gamle borgerbevæbnings uniform, men det viste sig at for bekostelig en affære, så foreløbig lejede man nogle farvestrålende landsoldateruniformer for en sæson. Det blev hospitalsforvalter Eiler, der ved Sct. Hans festen 1950 kunne præsentere det uniformerede orkester med Nykøbings byvåben på jakke og kasket - men heldigvis fandt uniformeringen sin løsning, og fik et mere sædvanligt snit.

Der var dengang en del besværligheder med at holde orkesteret i live, ikke mindst af økonomisk art, men da man fik oprettet en støtteforening, gik det lidt bedre. Den stedlige orkesterforening forsøgte at stoppe orkesteret, men efter langvarige forhandlinger, løste det sig trods alt til sidst. Der blev også oprettet et hjemmeværnsorkester, som flere skiftede til, men det fik en kort levetid, og de vendte tilbage igen.

Da anden verdenskrig sluttede, ville orkesteret også fejere befrielsen, og samledes på Grundtvigsskolen for derfra at marchere med fuld musik gennem byen. Midt under forberedelserne blev skolen belejret af tysk militær, for et eller andet var gået galt, og det tyske skyts pegede mod skolen, og geværpiber rettedes mod det lokale, hvor orkestermedlemmerne befandt sig. Alle strøg ned under vindueshøjde, men heldigvis løste det sig alt sammen.
Nykøbing Stadsorkester fejrer deres 25-års jubilæum lørdag den 23. juni 1962, hvor de spiller Sankt Hans aften på Egebjergvej overfor Amtshospitalet, men selve festen blev desværre udsat til den 30. juni. - I baggrunden Isefjorden hvor man kan se bådene på vandet, og bålet er tændt.

1950 den 21. juni har orkesteret fået sin nye, smukke uniformer med blå jakker, grå benklæder med galoner og hvidt bandolér samt amerikanske kasketter.

Orkesteret deputerede i al sin stads Sct. Hansaften, hvor man klokken 19 marcherede gennem gaderne og gav en lille koncert uden for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn. Senere på aftenen deltog orkesteret i Amtshospitalets store Sct. Hansfest og gik i spidsen for personale og patienter gennem alleén til fjorden.

Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1949:
Nykøbing by prægedes Sct. Hansaften af amatørorkesterets overgang til at blive stadsorkester i de nye farvestrålende fortidsuniformer.
De ser virkelig festlige og fornøjelige ud og sætter et anderledes præg på orkesteret end blot de hvide huer til den civile mundering.
Orkesteret spillede nogle numre ud for administrationsbygningen under ledelse af dirigenten kordegn K. C. Larsen.
Formanden for turistforeningen landstingsmand Windeløv overdrog i en lille tale stadsorkesteret til byen ved borgmesteren, idet han håbede det nu ville blive betragtet som hele byens orkester.
Efter nogle flere talere drog orkesteret gennem byen for at spille dels ved Borgerstiftelsen og dels ved de gamles hjem, inden de skulle ud og medvirke ved Statshospitalets Sct. Hansfest.
 

1951 den 15. juni på torvet fik orkesteret, mens repræsentanter for 6 ungdomsorganisationer med faner stod æresvagt, overrakt en fane af snedker Bjerre på Danmarkssamfundets vegne. Stationsforstander Windeløv slog det første søm i for kongen, og orkesteret spillede "Kong Kristian". Borgmester A. Lading Petersen, slog andet søm i for fædrelandet, og orkesteret spillede "Der er et yndigt land". Depotejer Løgstrup slog sidste søm i, og orkesteret spillede flagsangen. Endelig slog snedker Bjerre en plade på stangen, der bar inskriptionen: "Fra Danmarkssamfundet, Valdemarsdag 1951. Orkesterets dirigent, kordegn K. C. Larsen, takkede på orkesterets vegne, hvorefter orkesteret stillede op til march, og med fanerne i spidsen gik orkesteret med musik gennem byen.

Op gennem 50-erne deltog orkesteret i en masse arrangementer, og var nu blevet en fast integreret del af byen.

Men så kom der en nedgang i orkestermedlemmerne i 1956, hvor en stor del forlod orkesteret, men man fik samlet en ny besætning, og samtidig måtte man have nye uniformer, da de gamle var slidt ned. Det drejede sig om 5.000,00 kr., og det var ikke så ligetil, men ved bl.a. at sælge lodsedler for 1 kr. stykket, og med fine sponserede gevinster, lykkedes det til sidst.

1959 søndag den 2. august præsenterede orkesteret de nye uniformer, hvor hovedfarverne er signalrød og lyseblå, ved en festlighed med musik og sang om eftermiddagen på dyrskuepladsen på Kongeengen.

Efter 1969 fulgte en periode, hvor flere orkestermedlemmer rejste fra byen, og man kunne knabt nok stille med et spilledygtigt orkester. Man fik dog på det tidspunkt glimrende støtte i Stadsorkesteret tambourkorps, som blev oprettet vinteren 1968/69, og piger og drenge kunne efter at have øvet sig flittigt første gang træde offentligt frem på Amtshospitalet Sct. Hans aften 1969.

En stor begivenhed indtraf, da Stadsorkesteret ved en musikkonkurrence i Burg i sommeren 1976 kunne hjemføre en førstepris med udmærkelse, og fik stor ros og anerkendelse for en høj musikalsk standard.

1980 på generalforsamlingen den 23. januar besluttedes det at reducere bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5.


Se også: Nykøbing Sj. Orkesterforening.


Dirigenter:

K. C. Larsen.

Poul Johansen.

1952 den 30. oktober er Kurt Ringsted ansat som dirigent. Han har tidligere dirigeret et FDF-orkester i København. Han er både trompetist og pianist.

1955 den 1. juni måtte restauratør og musiker, Kurt Ringsted stoppe med at være instruktør og dirigent, da han er begyndt sæsonen på Grønnehavehus.

1955 den 1. juni har musiker Viggo Bitch, Fårevejle, overtaget stillingen som dirigent.

Børge Ringsted.

Dirigent ved Livgarden Preben Bayer fra 1966 til 1. november 1969.

1969 fra 1. juli til 1972 musikstuderende Niels Krabbenhöft, som har ledet Holbæk Big Band.

1972 i september overtog musikpædagog Knud Bech fra Vestsjællands Symfoniorkester dirigentstokken.

1980 stoppede Knud Bech.

1980 den 3. marts ansattes den 44-årige Hugh Watkins som ny dirigent.


Kilder:

NYKØBING STADSORKESTER 1937-1977 udg. af Nykøbing Stadsorkester 1977.

Kordegn K. C. Larsen i Holbæk Amts Venstreblad 30. oktober 1952 og 3. august 1959 og 6. september 1961 og 25. maj 1962.

Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1949 og 21. juni 1950 og 16. juni 1951 og 2. juni 1955 og 28. juni 1958 og 26. november 1968 og 24. april og 21. november 1969 og 25. september 1972 og 25. oktober 1973 og 24. januar 1980.--SOC 20. nov 2011, 01:17 (CET)
Nykøbing lokale Orkester spiller til Sommermarked i 1897 - Foto: fra bogen 'Fra Holbæk Amt, 1918

Foruden stadsmusikant (trommeslager) havde købstaden også før Stadsorkesteret et Nykøbing Byorkester, som blev dannet et lokalt orkester. I bogen 'Fra Holbæk Amt, 1918' er fortalt om kildemarkeder og sommermarkeder og der gengives et billed af 'Nykøbing lokale Orkester', der spiller til et sommermarked i 1897.

--ses 15. jan 2012, 12:45 (CET)