Nykøbing Sjælland Rådhus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sjælland Tinghus - eller Nykøbing Sjælland Rådhus, Holtets Plads 1.
Nykøbing Ting- og Rådhus 2007 mens det var indrettet til Restauration og Hotel af "Madkunsten". - Foto: SOC.

Her er også Arresten i Nykøbing Sjælland.

På Resens kort over Nykøbing Sjælland fra 1676 er beliggenheden af byens Rådhus angivet på Algade lidt neden for Apoteket. En kobberplade på Odsherreds Museum er den eneste erindring om byens ældste Rådhus. Efter Resens Atlas skulle det være bygget 1684, og lå på hovedgaden, og formentlig afløstes det af den bygning, der blev nedrevet for at give plads til Nykøbing Sj. Tekniske Skole.

Af Nykøbing kommunale regnskabsbog fra 1758 fremgår det, at der på Rådhuset, som var byens eneste faste ejendom, opbevaredes følgende inventar: Et halsjern, en jernfjeder til hals og hænder, to af samme slags til fødderne, et par håndkløver, tre blokke (den ene til to personer) med jernbeslag, samt en lang jernbolt, og en ditto til fødderne. Endvidere et Vangeled og en foldedør med tilhørende hængelåse, syv låse til byens bomme eller porte, byens fane og tromme, og endelig byens sprøjte.

Det gamle rådhus var efterhånden blevet så medtaget at regn og storm trængte ind alle vegne, og i 1780-erne besluttede byens råd så, at der skulle opføres et nyt.
Nykøbing Sjælland gamle Rådhus 1890. - Det gamle rådhus lå for enden af Lindealle. (Tekst skrevet 1893: "Erstattet af bygningen hvor Filip Jørgen har advokatkontor"). – Dette er en affotografering af maleri med initialer i nederste højre hjørne, men kunstneren er ellers ukendt.

Men i 1798 var man endnu ikke nået længere end til at snakke frem og tilbage om det nye Rådhus, hvilket fik byfoged Kindler til overfor stiftsamtmanden at udtale, at der i byen gives hverken tømrer eller murermester, som i skrive- og regnekunsten er så forfaren at han er i stand til at fatte et rigtigt overslag.

Dog var tegningen til den nye bygning forlængst indsendt af de to "Arkitekter", af hvilke Kinder var den ene.

Endnu i 1801 lader stiftamtmanden tilføre byprotokollen, at han havde ventet at finde den forlængst befalede opførelse af et Rådhus så vidt fremme, at der dog i det mindste havde stået et hus på den dertil anviste plads.

Først i 1806 er det nye rådhus færdigt; det lå længere nede i Algade, ud for Kirkestræde, og det tjente til Rådstue.

1868-69 blev det endelige Rådhus bygget og taget i brug, beliggende smukt oppe på en højde overfor "Holtets Plads".

Bestyrelsen for bygningen 1918 var Birkdommeren, Amtsrådsmedlem P. Hansen, Rørvig og købmand Mayer.

Til Rådhuset er skænket 2 buster (Chr. XI. og Dronning Louise) af billedhuggerinde Nielsine Petersen.

Det gamle Rådhus blev faktisk liggende, og blev benyttet som sprøjtehus og arrest blev nedrevet i 1890-erne.

1877 fik man tilladelse til at eleverne til Nykøbing Sj. Tekniske Skole kunne benytte et enkelt værelse i Rådstuen i stedet for den gamle skole (senere museet).

Arresten i Rådstuen blev altså stadig benyttet, og eleverne kunne kigge ind til arrestanterne igennem små lemme i dørene.

1891 fik håndværkerforeningen overdraget Rådstuen mod som vederlag at opføre et nyt sprøjtehus ved siden af Nykøbing Sj. Tekniske Skole.

Nykøbing Retskreds, der omfattede Nykøbing Sjælland købstad og Dragsholm Birk, forvaltedes 1930 af Birkdommer H. E. Brendstrup.

Nykøbing Ting- Råd- og Arresthus ca. 1930. - Forrest busten med Frederik den Syvende. – Fotograf: Ukendt.

Ved dommerembedet var ansat Arne Rohde Fog.

Nykøbing Sjælland hørte til Holbæk Politikreds, og afdelingskontoret bestyredes af politifuldmægtig Mogens Chr. Fugl.

Det nye rådhus er tegnet af arkitekt N. S. Nebelon.

Siden 2001 har det været ejet af et konsortium, der også ejer restaurant "Madkunsten", Algade 44, på hjørnet af Algade og Havnegade.

Hovedbygningen - ikke de senere sidebygninger - blev fredet 1991.

2012 overtog Odsherreds kommune bygningen, og efter et større renoveringsarbejde vil den komme til at rumme "Visit Odsherred" (Turistbureauet) på 1.ste salen i det store lokale, som tidligere rummede byrådsmøderne.

I stueetagen skal de fredede celler indrettes til kontorer for erhvervsråd og turistråd, samt kontor til turistchef Hans Jørgen Olsen, og erhvervschef Søren Mosbæk, som flytter fra kontorerne ved Højby Brugsforening.


Se også historien om Arresten her: Arresten.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Nordvestnyt 12.-6.-2012.--SOC 27. okt 2011, 15:53 (CEST)