Nykøbing-Rørvig TAXA

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Taxas kontor på Jernbanepladsen 1976, hvor den ene af S. Ole Clausens tre Taxaer holder foran kontoret. Den havde vogn nr. 8. - Foto: SOC.
Nykøbing TAXA blev officielt stiftet den 17. juli 1964, da nogle lillebilvognmænd havde afholdt nogle møder for at oprette et fælles bestillingskontor.

De 4, som oprettede interessentselskabet Nykøbing TAXA, var:

Vognmand Ejner Madsen, vognmand, Algade 56, Nykøbing Sj.

Vognmand Jens Petersen, Jernbanepladsen, Nykøbing Sj.

Vognmand Ebbe Petersen, Grønneparken 11, Nykøbing Sj.

Vognmand Johannes Mortensen, Klintevej 4, Nykøbing Sj..

Man optog et lån i Bondestandens Sparekasse på 35.000,00 kr. til indkøb af radioanlæg, taxametre og til udgifter ved opførelsen af TAXAs nye hus på Jernbanepladsen. Endvidere fastsatte man et "Goodvill" pr. vogn ved indmeldelse fremover til 1.500,00 kr.

Man byggede så et lille træhus for enden af Jernbanepladsen mellem Postmesterstien og posthusbygningen ved Nykøbing Sjælland station.

Kort efter etableringen blev også flere nye vognmænd tilsluttet, så man kom op på 8 vogne, og de vedtog på en generalforsamling at købe en dueblå Opel Record, som man så satte chauffør på i spidsbelastningerne, for på den måde at bibringe til udgifterne til kontorets drift, hvor man bl.a. havde 2 ansatte på skift til at betjene telefon og radio i dagtimerne, mens vognmændne selv betjente det hele om natten, så man på den måde havde døgnvagt.

Oprindelig var de 4, så blev de 8, da man ganske langsomt fik flere og flere bevillinger, hvor man først fik to nye bevillinger, og reservebilen blev også solgt til en ny vognmand med bevilling, så man nu kom op på 11 bevillinger indtil man havnede på 13 bevillinger.

I Rørvig var et TAXI selskab, Rørvigbilen, ved Niels-Børge Nielsen, der tidligere havde været chauffør i Alfred Jensens vognmandsforretning, og det selskab blev tilsluttet Nykøbing TAXA den 1. maj 1972, og hans chauffør, Hans Leth, fik også bevilling en måned efter til Nykøbing TAXA den 1. juni 1972, så nu ændrede man navn til Nykøbing-Rørvig TAXA.

Da TAXA blev oprettet holdt hyrevognene parkeret ved den røde villa på hjørnet af Dr. Margrethesvej, med bagenden ind mod fortovet, og de fyldte ret meget når de alle var samlet.

Den 3. december 1974 flyttede man hyrevognenes "kaperplads", da Postmesterstien var for smal til parkering, siges det, så i stedet er hyrevognene blevet henvist til pladsen bag TAXA-huset, idet der må holde 3 langs stationsbygningen, og 1 foran TAXA-kontoret - og langs Postmesterstien er der nu stopforbud.

Samtlige 11 vognmænd og chauffører foran TAXAs nye kontor 1978, som er fra venstre: 1. Henning, chauffør - 2. Vognmand Henning Akselbo. - 3. Vognmand Kurt "Strit". - 4. Vognmand Svend Kirk. - 5. Vognmand Karin Pedersen. - 6. Henrik ?, chauffør. - 7. Vognmand Kurt Bokær (Trunte). - 8. Vognmand Jørgen Pedersen. - 9. Vognmand Poul Erik Hanssing. - 10. Vognmand Tonni Andersen. - 11. Vognmand S. Ole Clausen.Fortegnelse over Nykøbing-Rørvig TAXAs vogne den 1. januar 1974:

4501 Keld Arne Larsen, Bakkeledet 8, Vig.

4502 Viggo Olsen, Lindeallè 14, Nykøbing Sj.

4503 Benny Christophersen, Grønneparken 20, Nykøbing Sj.

4504 Tonni Andersen, Klint Strandvang, Nykøbing Sj.

4505 Erik Møller Andersen, Nørrevangsvej 46, Rørvig.

4506 Steen Ole Clausen, Kildestræde 9 (11), Nykøbing Sj.

4507 Paul Erik Hanssing, Gelstrup, Nykøbing Sj.

4508 Niels-Børge Nielsen, Nørrevangsvej 5, Rørvig.

4509 Hans Leth, Møllebakken 45, Rørvig.

4510 Benny Christophersen, Grønneparken 20, Nykøbing Sj.

4511 Ejner Madsen, Vinkelvej 3, Nykøbing Sj.

4512 Gotfred Nielsen, Thorsvej 3, Nykøbing Sj.

4513 Paul Erik Hanssing, Gelstrup, Nykøbing Sj.

Numrene 4510 - 4511 - 4512 besår af vogne indregistreret til 7 personer excl. føreren. De øvrige består af vogne indregistreret til 4 personer excl. føreren.


Da Hans Leth stoppede i Nykøbing fortsatte han med at drive en lille hyrevognsforretning i Grevinge.

Da Nykøbing-Rørvig Kommune vedtog at lave en gennemkørselsvej fra Strandstræde hen forbi Stationen, nedlagde Postmesterstien og navnegav den nye tilkørselsvej Jernbanevej, lå Nykøbing TAXAs kontor så i vejen for projektet.

Efter adskille møder med kommmunen og Odsherreds Jernbane, enedes man om at etablere et kontor, som skulle bygges mellem stationens ventesal/billetsalgs bygning og Rutebilstationen.

Man enedes om at skulle betale 1.500 kr. månedligt på en 20-årig kontrakt.

Desværre kom byggeriet til at trække lidt ud, så en midlertidig løsning blev, at TAXAs kontor flyttede over på den i anden side af Havnegade i den røde murstensbygning Havnegade 10, hvor der senere blev etableret brandstation, og der havde man fint udsyn over Jernbanepladsen, så man kunne følge togenes ankomst og afgang.

Endelig i 1978 flyttede Nykøbing-Rørvig TAXA ind i den lille nybyggede bygning, hvor man havde bestillingskontor indtil Nykøbing-Rørvig Taxa blev nedlagt efter 41 år den 1. august 2005.

Når man skal skildre Nykøbing-Rørvig TAXA kan man ikke komme udenom den "krig" der var med det konkurrerende selskab Radio-Taxi,og som startede i 1964, og hvor der op gennem alle årene var en til tider ret hård konkurrence om kunderne. Begge selskaber følte sig "trådt over tæerne", og mange gensidige politianmeldelser og retslige efterspil var en undrende befolkning vidne til. Ikke mindst en voldelig episode mellem to chauffører fra hvert sit selskab som endte i retten.

Der var mange sagførere, offentlige instanser, ja selv Nykøbing-Rørvigs borgmester forsøgte at forlige parterne, men det lykkedes aldrig, for var der "borgfred" i nogle lange perioder, skulle der kun en "gnist" til at starte det hele forfra.

Hele balladen endte først den 1. august 2005 da TAXA opløste sig selv.
Esther Hansen, telefonvagt på TAXAs kontor i træbygningen på Jernbanepladsen engang først i 1970-erne.
Foto: SOC.


Telefonvagter gennem tiderne:

Harry Nielsen, Skovbakken 9, Nykøbing Sj. - Forretningsfører og telefonvagt.

Evald Petersen, Østerlyng, Nykøbing Sj.

Oda Thomassen, Grønneparken, Nykøbing Sj.

Birgit Bruun, Nykøbing Sj.

Esther Hansen, Rørvig, hvis mand var ringer og graver ved Rørvig kirke.

Lilly Olsen, Nykøbing Sj.

Arne Andersen, Nykøbing Sj.

Lisbeth

Tina Kirk


Kilde: TAXAs protokoller og scrapbog med artikler fra Holbæk Amts Venstreblad samlet af S. Ole Clausen, Karin Pedersen og Jens Thøgersen 2012 - Holbæk Amts Venstreblad 3. december 1974. - --SOC 21. jun 2012, 18:30 (CEST)