Møllesøgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Møllesøgård i Rode ca. 1910. - Møllen er fra 1908, men den løb løbsk i 1921, hvorefter man fik en større mølle monteret. - Fotograf: Ukendt.
Møllesøgård, Rodevej 11, Rode, Vig sogn, Odsherred, matr. nr. 3a.

Gården var ejet af Frimann Peter Jensen, der er født på gården 26. august 1910.

Han blev forpagter 1939, og selvejer 1944.

I sin forpagtertid boede han i et blokhus ved gården.

I 1943 overtog han en ejendom på 8 tdr. land i Kollekolde by. Den er opført 1845, og drives af en bestyrer, der tillige er medejer af Møllesøgård.

Han er gift med Eline Margrethe Elise Jensen født i Bøsserup i Egebjerg sogn 26. januar 1911.

Til Møllesøgård blev der i 1908 oprettet en mølle, der 1915 blev udvidet til erhverv. Den blev nedlagt igen 1945.

Arealet er på 20 tdr. land. Der dyrkes en del ærter.

Besætningen er på 3 heste, 16 kreaturer og 20 svin. 1 kvie tog 2. præmie på Odsherreds Landboforenings dyrskue i Nykøbing Sjælland 1941.

Gården har været i slægtens eje gennem 4 generationer siden 1830. Stuehuset er opført 1730, og er det ældst beboede hus i Vig sogn. Af de øvrige bygninger er hestestalden opført 1911, kostald og lade 1909.

Frimand Jensen er i bestyrelsen for Odsherreds Landboforening.

Møllesøgård i Rode ca. 1930.
Billedet viser tærskedag på Møllesøgård, som da var ejet af Hans Jensen.

Følgende oplysninger er fra møller Johannes Jensen, Hønsinge, 1985:
Personerne er fra venstre:
1. "Sprit Niels" fra Hestehaven. Boede i det lave hus på venstre hånd inden møllen.
2. Jens Peter Jensen fra Møllerstedet, Hestehaven. Var gift med en kusine til ejeren Hans Jensen.
3. Sønnen Frimann Jensen.
4. Thorvald Olsen, "nede fra brøndgraverens" i Vig ved maskinstationen.
5. Knud Eckberg.
6. Sønnen Johannes Jensen, senere møller på møllen i Hønsinge.
7. Hans Jensen, ejer af gården og tærskeværket.
8. Tækkemand Oluf Andersen, hvis søn Arthur Andersen kører for DLG i Vig.
9. Ebbe Nielsen, Vig, i dag (1985) landmand. Bor overfor Vig Mølle.
10. Karl Skovgård Andersen, senere kontorist hos kriminalpolitiet, bor 1985 på Kingosvej, Nykøbing Sjælland. Født 1918.
11. Viggo Andersen. Bror til Oluf Andersen, senere uddannet tækkemand. Hans søn Edmund har i dag (1985) et maler-og tapetfirma i Højby.
Fotograf: Ukendt.

1947 den 1. marts har Frimann Jensen bortforpagtet sin ejendom til landmand Laur. Larsen, Gelstrup.

1948 den 17. april har Frimand Jensen solgt sin englod ved Grevinge skov til parcellist Poul Hansen, Prejlerup.

1950 den 21. august har han solgt sin ejendom på 8 tdr. land i Kollekolle til Kaj Susex, Asnæs Lammefjord.

1950 den 28. august har han solgt sin ejendom på 8 tdr. land i Kollekolle til Erhard Nielsen, Svinninge, Nr. Asmindrup.

(Har han solgt den samme gård 2 gange?)


Se også: Høstarbejde på Møllesøgård.

+
Foto fra havesiden af Møllesøgård, Rodevej 11. Billedet er måske spejlvendt.
Damen på billedet er muligvis Selma Jensen gift med Hans Andreas Jensen, som havde gården fra 1909 til 1944.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 21. august 1950. - Odsherred Tidende 17. april 1948. - Odsherred Tidende 25. januar 1947.--SOC 2. dec 2011, 11:12 (CET)