Grevinge skov

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Grevinge skov blev i gammel tid beskrevet som omsluttet i nord af Siddinge inddæmning, i øst ligeså og af Odstrups jorder, endvidere tilgrænser disse tillige med Atterup og Holte marker skoven mod syd, mens Prejlerup og Holte marker danner dens vestlige grænser.

Den østlige del, kaldet "Løkken" på ca. 76 tdr. land, og den sydvestlige del, Holte skov, ca. 33 tdr. land blev indhegnede 1799.

De mellemliggende daværende overdrevspartier bestemtes samtidig til skovkultur, men blev ført ifølge resolution af 12. november 1811 indtaget i 1812-13.

Senere kom endvidere ca. 60 tdr. land engstrækning til mellem Grevinge skov og Siddingefjorden, der efterhånden blev overtaget af skovvæsenet ved fæsteforandringer eller fæstegodsets overgang til selvejendom, mest 1842, men en del i slutningen af 1840-tallet.

Endelig forøgedes arealet ifølge rentekammerets skrivelse af 23. maj 1812 med 4 tdr. land, som tillagte opsynsmandslodder.

1903 var det konstitueret skovfoged Christian Anders Olsen, som var skovfoged her til 1903, hvorefter han blev statsskovfoged for Grønnehave skov, Anneberg skov og Ulkerup skov.

På et tidpunkt var Peter Sørensen, Grevinge, skovløber her til han byggede et hønseri 1916.

Indtil 1947 var skovløberen "Laurits Pedersen, Grevinge skov".

Skovløber i 30 år i Grevinge skov Jens Nielsen, Eskildstrup.


Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.--SOC 19. nov 2011, 12:58 (CET)