Højby Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Skole ca. 1910-20
Den første Højby skole blev oprettet 1735 samme år som Sonnerup Skole. Den første skoleholder var Hans Hofmester.
Juliane Maria Nielsine Petersen, forskolelærerinde.

Den skulle alene søges af børnene fra Højby, Ellinge, Nygård og Stårup, men også børnene fra Asmindrup og Svinninge i Asmindrup sogn. Da der kun var en skoleholder må han have haft nok at gøre.

Den næste skoleholder hed Baarsen.

Efter ham blev antaget en ustuderet mand, Christian Kieldorph, og han havde vist nok småt med kundskaber, og klagede også over fattigdom.

+

Højby "nye" skole:

Den nye Højby Skole er opført 1903 og udvidet flere gange, bl.a. i 1920 så den havde plads til 6. klasser, og med ialt 140 børn.

Til skolen skulle bønderne i Højby, Nyrup, Stårup, Nygård, Asmindrup og Svinninge yde bidrag i forhold til htk.
Højby Gamle Skole ca. 1900.
Fotografi af Højby gl. skole, Højby Hovedgade 82.
Billedet stammer fra Historisk Sognekort, Højby Sj., udgivet i 1923. Men billedet tippes til at være fra omkring 1900.

Se også: Højby gamle skole ca. 1910-1920.

Se også: Højby gamle skole 1917-1918.

Se også: Højby Skole ca. 1920.

Se også: Højby Skole sommeren 1920.

Se også: Højby Skole ca. 1938.

+

Højby Centralskole:

1953 den 1. december har sognerådet købt vognmand Ejner Jensens hus med 1 td. land have for 27.500,00 kr. Samtidig er man faktisk nået til enighed med gårdejer Bojsen-Møller, Højbygård, om køb af 3 tdr. land af dennes jord for 5.000,00 kr. pr. tdr. land.

Begge arealer skal bruges til byggegrund, skolegård og sportsplads ved den projekterede nye skole.

1956 den 11. juli kl. 14 blev den nye Højby Centralskole indviet officielt, selvom den havde været i brug en tid.

Der manglede en del, for man var slet ikke begyndt på idrætspladsen, og modernisering af lærerboligerne var heller ikke i orden.

Den blev fra starten befolket af ca. 265 elever, og omkring 100 af dem blev kørt til skole med bus fra Tengslemark, Stårup, og Ellinge skoledistrikter.

Skolen fik foreløbig 9 faste lærerkræfter, mens man senere kom op på 11.
Andenlærer ved Højby Skole, Erik Hansen, 1920.

Der er antaget lærer J. J. Christensen og frue, der begge er fuldt seminarieuddannede, og kommer fra Høbenhavns skolevæsen ved Gerbrandtskolen på Amager.

Til de kan tiltræde er ansat som vikarer to studenter, Birthe Neerup og Aage Schou.

Endvidere flytter den unge lærer Svend E. Jensen, Klint, der har vikarieret i Tengslemark Skole, til centralskolen.

1954 den 14. juli er grundstenen lagt til den nye Højby Skole, hvor sognerådsformand Laur. Larsen murede den første sten.

1958 den 31. oktober indførte Højby Centralskole, som skole nummer 293, skolepatruljer, og samtidig indførtes seksualundervisning for 7. klasses elever.

1959 den 1. april oprettedes den første realklasse, som fik 28-29 elever.

1970 den 1. august er O. Seye Jensen, Højby, ansat som den første ledende skoleinspektør.

1970 den 1. august er Erik Nielsen, Højby, ansat som viceskoleinspektør.


Lærere ved skolen:

Førstelærer Skriver til 1922. Han var gift med Johanne Skriver.

Maria Petersen lærer fra 1910 til 1. august 1951.

Hedvig Christensen en del år til 1. september 1956.

Erik Hansen andelærer fra 1. oktober 1920 til 1. oktober 1927, derefter førstelærer ved Gundestrup skole.

Carl Dalgaard Pedersen, førstelærer fra 1. oktober 1929.

Henry Thorvald Andreassen, andenlærer fra 1. januar 1928.
Carl Dalgaard Pedersen, førstelærer.

Juliane Maria Nielsine Petersen, forskolelærerinde fra 1. november 1919 ved Højby Forskole.

+

Lærer ved Centralskolen:

Som den første skoleinspektør valgtes O. Seye Jensen.

1956 til 1958 lærerparret C. J. Christensen og frue, der flyttede til København.

1956 den 23. maj overlærer Søren Borup, som kommer fra en stilling som førstelærer ved Stårup Skole.

1956 den 23. maj Axel V. Christensen kaldet til skolen som førstelærer.

1956 er lærerinde Inge Poulsen, gift med dommerfuldmægtig Poulsen, Nykøbing Sjælland, er kaldet til et ledigt lærerindeembede ved skolen, og tiltrådte efter juleferien. Ægteparret flyttede fra Kildehusene til en bolig i den gamle Højby Forskole, der blev istandsat som lærerbolig.

Lærer Frede Jensen, Tengslemark.

1956 den 1. juni Ole Holtoug Jørgensen, der kommer fra Jonstrup Seminarium, der har også underviste ved Tengslemark Skole.

1956 den 1. juni Tove Christensen, der kommer fra Jonstrup Seminarium, og som hjalp med f.eks. hårndgerning ved Lumsås Skole.

Indtil 1958 lærer Svend Erik Jensen, der først fik fastansættelse 1957, men senere der flyttede til Vordingborg.

1957 den 1. november fik aspirant Jørgen Lydolph fast ansættelse som lærer.
Henry Thorvald Andresen, andenlærer.

1957 den 1. november Bent Nielsen, der tidligere har virket i Sakskøbing. Samtidig er hans hustru, Inger Margrethe Nielsen, der har virket ved Østre skole i Slagelse, ansat som lærerinde.

1958 den 5. august er ansat lærerparret, som er det nygifte par, Ellen og Svend Aage Madsen, der begge har taget lærereksamen i Ribe.

1958 den 5. august Per Lauritzen, der har taget eksamen fra Emdrupgård.


Skoleinspektører:

1956 ansattes overlærer O. Seye Jensen, Herlev, som skoleinspektør.

Indtil 1980 var skoleinspektøren Knud Bundgård, der bliver skoledirektør med domicil på Trundholm Rådhus.

1980 den 1. april er viceskoleinspektør Erik Nielsen, Højby, udnævnt til ny skoleinspektør.


Pedeller:

1955 den 20. oktober ansatte sognerådet tømrer Vilh. Jensen, Højby, til den nye stilling som pedel ved skolen, med tiltrædelse snarest.


Se også: Højby Rytterskole.

Se også: Højby, Lyngvej 1-5.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.- Højby sogn for 200 år siden af Chr. Mikkelsen. - Holbæk Amts Venstreblad 1. december 1953 og 14. juli 1954 og 21. oktober 1955 og 18. april og 23. maj og 28. juni og 3. september og 3. december 1956 og 8. juni 1957 og 5. august og 1. november 1958 og 9. januar 1959 og 23. juni 1970 og 25. februar og 11. marts 1980.--SOC 16. okt 2011, 18:31 (CEST)