Højbygård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højbygård, matr. nr. 11a, 11b, Højby Hovedgade 67, Højby by, Odsherred.

Firfløjet gårdanlæg omkring brolagt gårdsplads med fritliggende stuelænge i syd, og tre sammenbyggede avlslænger med lade-/portlænge i nord, og staldlænger i øst og vest. Alle grundmurede længer i dag med opskalket heltage.

Til dette anlæg er tilbygget en grundmuret udvidelse af ladelængen i vest, og i øst en åben trækonstruktion til tørlade, begge med heltage.

Tilknyttet gården, men fritliggende er bygninger nord for gården. En kampestensat lade med pandeplader på heltag, hvortil der senere er bygget et grundmuret maskinhus med halvtag, øst for disse et bræddebeklædt udhus med heltag. Vest for gården, et grundmuret svinehus med teghængt heltag, i dag indrettet med bolig. Øst for gården en grundmuret garage med bølgeeternit på halvtag.

Minkfarm på Højbygård ca. 1944 - I 1938 etableredes en minkfarm i byen. - Øget produktion nødvendiggjorde en flytning af farmen fra Højbygårds Stakhal til en placering ved vejen til Nyrup. - Der blev spilles hornmusik samtidig med, at burene blev båret, så det var lettere at gå i takt. - Yderst til venstre ses Aase og Jens Bojsen-Møller, ejere af Højbygård. - Fotograf: Ukendt.

Gårdens have mod syd er delvis indrammet af et gammelt stendige, og overgangen fra have til jordene om avlsbygningerne er markeret af rækker og grupper af karakterfulde elmetræer. På den gamle toftejord skal også bemærkes den åbne, tidligere tørreplads for høet.

Højbygård er en af de seks gårde, der ikke blev udflyttet ved udskiftningen i 1794. Gårdens placering svarer nøje til den oprindelige, men de tidligere bindingsværklænger er løbende fra 1842, og frem til ca. 1880 blevet udskiftet med de nuværende grundmurede.

Den kampestenssatte ladebygning nord for gården blev opført 1868, oprindelig som svinestald. Den senere svinestald, ladetilbygningene og garagen opført fra omkring 1920. I 1981 gennemgår anlægget en gennemgribende istandsættelse.

Stuehuset er opført i grundmur i 1842, udvidet med to fag i øst over kælder i 1868, og herefter i 1874 gennemgribende istandsat og vel nok til dels ombygget til nuværende bygning.

Facaderne er opdelt i 12 vinduesfag, bygningen 7 m bred. Bygningen er indrettet med en bolig med værelser under tag, og mindre kælder under østre ende. Murene er opført i en ydre brændt sten, og en bagmur i lersten. Udvendig tyndt pudset og rødmalet over en ca. halv meter høj sokkel i marksten, der står let fremkraget, pudset og sortmalet.

Taget er omlagt fra strå til bølgeeternit ved ombygningen i 1981. I rygningen gode, blankmurede skorstene i røde sten med sokler og gesimsbånd.

Avlsanlæggets tre fløje ombygget med østlængen først i 1859, og med nord- og vestlængen sandsynligvis inden 1880, men alle med ensartede materialer og detaljer.

1936 købte Jens Bojsen-Møller gården.

1969 måtte han afstå 14 af gårdens 85 tdr. land til kommunen til byggegrund for det nye rådhus, skoleudvidelsen, Sct. Georgs Gildernes Børnehave, Højby, og den projekterede nye omfartsvej syd om Højby

Taget er omlagt fra strå til bølgeeternit ved istandsættelsen i 1981.

Det var her på Højbygård Carl Johan Østerby Carlsen startede Odsherreds Minkfarm, men 1944 flyttede han den til Nyrupvej i Højby.


Kildehenvisning: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Holbæk Amts Venstreblad den 19. februar 1971 og 24. september 1975.--SOC 13. maj 2012, 18:52 (CEST)