Højby Brugsforening

Fra odswiki
Version fra 22. okt 2019, 16:33 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Affotografering af postkort med påskriften "Parti fra Højby Sjælland". - Billedet er dateret til 1900. - Menneskene er ukendte, men ligner en samling af venner eller familie, der er ude at gå tur med promenadevogne i det gode vejr. – Fotograf : Ukendt.
Superbrugsen i Højby, 4573 Højby Sj.

Da forhandlingsprotekollen fra 1890 til maj 1920 er bortkommet, er mange af oplysningerne fra denne periode sparsomme.

En vedtægt fra 1916 oplyser, at Højby Brugsforening er stiftet 11. december 1890.

Forretningen begyndte i de små lejede lokaler i en bygning, som lå der, hvor der i 1920 blev bygget en købmandsforretning (Højby Hovedgade 53A). Da Odsherreds Jernbane var færdig 1899, var det praktisk at udnytte de bedre transportmuligheder, og derfor købte man af præstegårdsjorden en grund lige ved banen, hvor senere Sparekassen Bikuben lå. På denne grund blev der bygget forretningslokale og bag dette - ved Ellingebjerg - bolig til uddeleren, som på dette tidspunkt var Ferdinand Jensen.

I 1920 er den første oplysning, der kan hentes i forhandlingsprotokollen, handler om udlicitering af varekørsel til Brugsen. Der var kommet 4 tilbud, og det billigste fra Laurits Olsen blev antaget. Det lød på 10 øre pr. 100 kg for kolonial og foderstoffer, 10 øre pr. hl. for kul og koks, 12 øre pr. 100 kg for møllekørselen og 14 øre for 100 kg brødkorn fra statslageret. Tom emballage skulle køres til stationen uden vederlag.

1922 blev der opsat en møllekværn til at formale sæd for medlemmerne, og til foreningens brug. En 15 Hk elmotor blev anskaffet til drivkraft. Uddeleren fik 10 øre pr. tønde malet korn, og 20 øre pr. 100 kg til arbejdsløn ved blanding af forderblanding.

1927 indhenter bestyrelsen tilbud på arbejdet ved opførelse af nyt kulhus.

1930 kneb det med pladsen, og man besluttede at udvide med en udbygning ind mod hotellet ud for manufakturafdelingen.

1932 blev det vedtaget at lade en benzintank indlægge på brugsforeningens grund.

1933 blev det vedtaget at anskaffe en cykel til forretningen til udbringning af varer.

1937 blev der af Alfred Hansen, Højby Kro, nogle lokaler, da man nu begyndte at forhandle støbegods.

1939 da 2. Verdenskrig brød ud først i september gav det problemer med anskaffelse af visse varegrupper, og for at styrke økonomien dannedes Medlemmernes Andelskonto.

1942 blev Brugsens 50-års jubilæum afholdt på Højby Kro. Dette havde man ikke kunnet gøre i 1940 på grund af tidernes ugunst.

1946 den 1. september blev førstekommis V. Riis ansat som uddeler.

1949 blev det på generalforsamlingen vedtaget med 73 stemmer for, og 17 imod, at købe Højby Mejeris bygninger uden maskiner og andet apperatur for 40.000,00 kr. De lokaliteter, som brugsen ikke havde brug for, blev lejet ud.

1950 løste foreningen næringsbrev, så forretningen nu var åbenfor alle - uanset medlemskab.

1954 den 1. april ansattes Poul V. Larsen, Ruds Vedby, som uddeler for kolonialafdelingen.

1954 den 1. april ansattes disponent Ryttergård, Svinninge og Omegns Brugsforening, som uddeler for grovvareafdelingen.

1957 den 13. marts solgte fhv. uddeler K. A. Olesen, og Højby Brugsforening, deres ejendom på Ellinge Lyng, med 14 tdr. land, til Harald Hansen, Holbæk.

1958 blev det vedtaget igen at udbetale dividende. Dette havde man ikke gjort siden 1947.

1960 den 10. juni blev den nye selvbetjeningsbutik indviet.
Til venstre ses uddeler Poul Larsen og dernæst formanden gårdejer Niels Hessellund Andersen, Søgård 1965. Ved kassen er Meta Dybdahl Petersen ved at ekspedere fru pastor Koch. - Fotograf: Ukendt.

1961 den 21. oktober blev brugsens nye foderstofafdeling indviet, som er placeret på det gamle mejeris grund på den anden side af banelinjen. Det er et byggeri til 300.000 kr., med en stor lagerplads til 5000 tdr.

I foderstofafdelingen, som ledes af uddeler Ryttergård, er ansat 9 mand, og foruden korn- og foderstoffer, handles med alt muligt inden for grovvarer, bygningsartikler, trælast og minkfoder. Foruden tørreriet, har afdelingen et moderne såsædrenseri, og et foderblandingsanlæg

1965 den 27. juni vedtog man på en ekstraordinær generalforsamling, at skille grovvareforretningen fra. Den fik navnet: Højby Andels Foderstofforretning.

1966 blev det vedtaget at bygge et nyt butikshus på 441 kvm., hvoraf de 105 var til lager m.m. Licitationen viste, at byggeriet ville koste 338.971,00 kr.

1968 den 25. januar åbnede den nye forretning. 2 måneder efter åbningen var omsætningen steget med 40%.

1969 vedtog man at opstille et OK-benzinanlæg.

1972 købte man et stykke jord af Jens Bojsen-Møller på ca. 6000 kvm. ved hans gård, for at opføre et nyt butikshus, som blev åbnet den 27. juni 1973.

1978 blev parkeringspladsen forbedret, og også benzinanlægget blev forbedret med 2 automatstandere, og selve anlægget blev overdækket.

1984 køber brugsen "Kiosken", Højby Hovedgade 72, med varelager på betingelse af, at tipsformidlingen fulgte med.

1990 kunne man konstatere, at Højby Brugsforening kan med respekt for sit virke med værdighed overskride grænsen til et ny skel.

2012 den første oktober er det slut med selv at stå for bagerafdelingen, for den overtager Per Nielsen fra Højby Bageri.


Uddelere:

Drewsen 1890.

Ferdinand Jensen 1899.

Peter Hansen 1907.K. A. Olesen 1. november 1948 til 1. april 1954, hvor han rejste til Holbæk for at blive bilforhandler.
Højby Brugsforening ca. 1942 efter at den er blevet udvidet i 1930. - Personerne på billedet er fra venstre: Arne Hansen og Johannes Olsen, begge lærlinge. - Dernæst Kock, Hans Møller Madsen og Aage Sørensen, alle tre var kommiser. - Yderst til højre står Laurits Madsen, der var formand fra 1931 -1950. - Til venstre for formanden står uddeler Christian Sehested Grove. - Billedet er benyttet i "Trundholm før og nu", side 28. - Fotograf: Ukendt.

Olaf Petersen 1918.

Chr. Sehested Grove 1922.

Viggo Riis Christensen 1946-1948.

Olesen fra først i december 1948. Han kommer fra Kærby ved Kalundborg.

Poul Larsen 1954 til 1970.

Karl Ryttergaard (grovvareafdelingen) 1954.

Henning Larsen 1970.

Opgivelserne før 1920 er sandsynlige - men udokumenterede.


Formænd:

Gdr. Jens Madsen 1900 (sandsynligvis før og efter 1900).

Kr. Petersen, Højby (sandsynligvis før og efter 1907).

Mejeribestyrer Jørgen Holm, Højby, valgt 1919 (måske tidligere).

Landpost Laurits Petersen, Højby, valgt 1922.

Arbejdsmand Laurits Madsen, Højby Stubmølle, Højby, valgt 1931.

Gårdejer Peter larsen, Højby, valgt 1950.

Gårdejer Niels Hessellund Andersen, Søgård, valgt 1962.

Parcellist Bohold Hansen, Nygårdsvej, valgt 1968.

Kriminalassistent Erik Næsager, Højby, valgt 1977.

Gårdejer Ib Trier, Sekshøjgård, valgt 1977.

Fru Vibeke Nielsen, Helenehøj, valgt 1981.


Se også: Højby Brugsforening 1915-20.

Se også: Højby Brugsforening ca. 1930.

Se også: Højby Brugsforening 1968.

Lokalarkivet i Vig har mange flere billeder af Højby Brugsforening i 1960-erne.


Kilde: Uddrag af Højby Brugsforenings 100-års jubilæumsskrift. - Holbæk Amts Venstreblad 19. marts 1954 og 13. marts 1957 og 21. oktober 1961. - Odsherred Tidende 28. juni 1946 og 25. november 1948.--SOC 20. feb 2012, 15:53 (CET)