Jørgen Holm

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Jørgen Holm, mejeribestyrer, Højby Andelsmejeri, sognerådsformand, Højby, Odsherred.
Højby sogneråd 1943-1946 - Forreste række fra venstre: Peter Nielsen, Peter Larsen, formand Jørgen Holm og Minius Larsen. - Bagerste række fra venstre: Magnus Nielsen, Arnold Lynge, Peter Olsen, Villiam Nybjerg, Niels Johan Nielsen, Laurits Madsen, Vilhelm Nielsen og Kristian Larsen.

Han er født 5. marts 1888 på Fyn.

1917 kom han til Højby som mejeribestyrer, en stilling han bestred i 40 år.

Han blev gift med Marie, der var mejerske på mejeriet, og som er født 10. januar 1889 i Jylland. Hun var en overgang medlem af menighedsrådet.

Endnu længere var han medhjælper i Holbæk Banks filial i Højby indtil 1957.

Medlem af sognerådet i Højby sogn i 9 år til 1946, de fleste som sognerådsformand til 1946 hvor han stoppede.

Han har været formand for Højby Brugsforening, senere regnskabsfører, og sidst revisor.

Efter sin fratræden som mejeribestyrer var han i en del år revisor for Ellingebjerg Andelsmejeri.

Han var amtsrevisor indtil nyordningen af denne revisionsform.

Da mejeriet blev nedlagt flyttede parret ind i et hus i nærheden.

Hans hustru døde midt i 1970-erne.

Hans søn, købmand Johs. Holm, blev senere sognerådsformand i Højby, og en datter er bankassistent i København.

Jørgen Holm døde den 13. januar 1970.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. marts 1958 og 7. januar 1959 og 14. januar 1970. - Odsherred Tidende 1. marts 1946 og 1. marts 1948.--SOC 13. okt 2013, 12:26 (CEST)