Sekshøjgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Sekshøj før den i 1938 nedbrændte. - Fotograf: Ukendt.
Sekshøjgård, matr. nr. 7a, Stenstrupvej 17, Højby Sj., Odsherred.

Ejendommen ligger 7 km fra Nykøbing Sjælland og 2 km fra Højby station.

Gården ligger ved vejen mellem Højby og Sjællands Odde.

Gården blev købt af Rasmus Olsen.

Rasmus Olsens oldebarn var Laura Birkedal, der oprettede et børnehjem ved "Syvhøjene i Stårup.

+

Proprietær Jacob Holms datter Emma Holm", der er født omkring 1885/86, blev porcelænsmaler på den kongelige porcelænsfabrik.

Hun øde 20. maj 1946.

+

Derefter var gården ejet af møller N. P. Olsen.

+

1904 købte Jacob Seier Trier ejendommen af møller N. P. Olsen. Jacob Seier Trier blev senere gift med Signy Trier.

Ejendomsskyld 63.700,00 kr. - Jordværdi 42.600,00 kr. - Brandassurance for bygninger 50.000,00 kr.

Samlet areal 40 hekt., deraf ager 39 og have og gårdsplads 1.

Bygningerne er af grundmur, hovedbygningen med frespringende frontepice til begge sider, og med rørtag.

Svinestalden med trimpel og tag af pap og eternitskiffer. De øvrige avlsbygninger med rørtag.

Der er lys og kraft fra Svinninge Højspændingsværk.

+

Efter en brand i 1938 er gården genopbygget med professor Ivar Bentsen som arkitekt.
Sekshøj før 1938.
Billedet er taget højt oppe fra, måske fra gårdens vindmølle.
Det to-etagers tværhus er tilføjet stuehuset ved en ombygning i 1831.

Så det blev en nyere landbrugsejendom med fritliggende stuehus, vinkelbygget staldbygning, og flere nyere ladebygninger.

Huset består af et ret stort grundmuret stuehus af gule flammede teglaten i blank mur over høj kældersokkel mod syd. Taget er hængt med røde falstagsten. Syv brede vinduesfag udgør længden.

Staldbygningen mod vejen er en bred, grundmuret bygning i gule teglsten med bræddeklædt høj trempel. Port i gavlen mod øst. Længen har antagelig fra først af været indrettet til lade og kostald.

Den vestre længe, der er sammenbygget med nordlængen er i samme byggemåde, og indrettet til stald. Tagene på disse længer er bølgeplader.

Til dette anlæg knytter sig to betydelige, fritliggende maskin-/ladelænger vest for gården, begge opført af gule teglsten, og dækket med bølgepladetage.

Omkring gården er en karakterfuld beplantning af høje træer, bl.a. rester af et pilehegn.

Den nuværende gårds forgænger var nok så interessant et anlæg med stuehus mod syd, opført af bindingsværk i 16 fag, med to etager højt tværhus mod både gård og have. Huset havde som forventeligt stråtag med kragetræer på mønningen. Stuehusets alder er ikke kendt, men antagelig er det opført samtidig med udflytningen.

Der omtales en ombygning i 1831, hvilket sikkert er året for til bygningen af de to toetagers tværhuse.

Iøvrigt knytter der sig til gården den lille interessante historie, at da Vallekilde Folkehøjskole blev udvidet og ombygget i 1907, blev der udført en ny vindfløj efter tegning af arkitekten for ombygningen Martin Nyrop, men Joakim Skovgårds gamle vindfløj fra 1866 blev ikke smidt ud, den blev givet til Jacob Sejr Trier på Sekshøjgård.

Ifølge oplysninger fra 1985 til lokalarkivet har gården senere hen været ejet af Steffen Trier.


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 5. februar 1953.--SOC 4. nov 2012, 14:03 (CET)