Højby Kro

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Kro og Hotel, Hovedgaden 28, matr. nr. 1f, Højby by, Odsherred.
Afholdshotellet før 1930. - I hotellets bygning er der modeforretning ved Laura (?), dernæst støbegodslager fra Morsø Støbegods v/ Alfred Hansen, derpå Banken for Holbæk og omegns Højbyafdeling og til sidst Højby Hotel v/ Alfred Hansen. - Bag vaskeriet til venstre ligger bageriet. - Personerne på billedet er ukendte. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

På stedet lå her en rejsestald, som var bestyret af Andreas Larsen gift med Emilie.

+
Emilie og Andreas Larsens bryllupsfoto ca. 1895-1904.
Parret var en overgang bestyrere af "Rejsestalden", senere Højby Kro.
Fotograf: C. F. Bokkenheuser.

På basis af den gamle rejsestald blev kroen oprettet som ”Højby Afholdshotel”.

Jorden blev købt af præstegården - og daværende provst Christiansen fik lagt den servitut på grunden, at der aldrig måtte serveres spiritus på hotellet.

I de første mange år hed værten Andreas Nielsen, Sj. Odde, (indtil 1918).

Han efterfulgtes af Alfr. Hansen (1918-1936).

Han byggede salen til i 1919.

Alfr. Hansen havde hotellet til ca. 1936, og havde allerede bygget "Strandhotel "Sejrø Bugt"" 1933.

1937 købte Elna og F. Lund-Jensen hotellet, men de havde forinden drevet Pension Nordstrand på Vesterlyng.

Det lykkedes F. Lund-Jensen at få spiritusbevilling 1958, hvor det hidtil havde været "afholdshotel".

F. Lund-Jensen døde 1968, men enken, Elna Jensen, drev hotellet videre til 1971, hvorefter hun solgte det og købte vognmand Verner Christoffersens tidligere ejendom "Tårnhøj", Højby Hovedgade 25.

1971 den 1. maj blev hotellet overtaget af restauratør Søren Krogh Steffensen, Cafeteria Expresso, København. Han gik i gang med en større ombygning af kroen.

1971 den 18. september blev der holdt reception af et nye værtspar, Kirsten og Per Toftdal Jakobsen, der overtog kroen for 14 dage siden, og som fuldstændig igen har ombygget kroen.

+

Følgende historiske udvikling kan læses i: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987:

Vinkelbygget anlæg på ca. 450 kvm. i to etager, grundmuret og med halvalmet tag. Orienteret mod gaden med en kort længe på otte vinduesfag, sammenbygget med en lang nord/sydvendt længe, der i nordenden reduceres til en etage. Indrettet med hotel og restauration med delvis udnyttet tagetage.

Anlæggets nuværende omfang er etableret over fire byggeperioder. I 1899 opførtes en længe parallelt med Brugsforeningen, og samtidig med denne. Længen benævnes "Rejsestald", og har vel fungeret som en slags logi for rejsende. Stedet udvikler sig med tiden til Højby Afholdshjem, og i 1919 udvides stedet med to tværlænger, en for hver gavl af den oprindelige længe. Mod gaden et gadehus med frontkvist, og mod nord en ny rejsestald, som erstatning for den oprindelige, nu ombyggede.

I 1927 forhøjes hele anlægget med to etager, hvorved rejsestalden inddrages i sidelængen og fremstår som et udskud med halvtag, trukket ned fra sidelængen. Gadehuset forlænges samtidig med fire vinduesfag mod vest, hvorved bygningen, set fra gaden, fremstår som den kendes i dag.

Foruden hotel var der i bygningen mod gaden indrettet afdeling af Banken for Holbæk og Omegn, samt to mindre butikker. Seneste byggefase ligger i 1980, hvor sidelængen forlænges mod nord.

Murerne står pudset og gulmalet over fremkraget støbt sokkel, der er sortmalet.

Tagene er nyligt omlagt med falstagsten af cement. I sidelængens østre tagflade fire zinkindklædte tagkviste, og i rygningen to pudsede og gulmalede skorstenspiber.


Højby Kro 2012. - Foto: SOC.


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Holbæk Amts Venstreblad 23. marts og 3. maj og 18. september 1971.--SOC 16. feb 2012, 12:08 (CET)