Højby Bageri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Annonce 1926
Højby Bageri, Højby Hovedgade 30, matr. nr. 1h, 1ab, Højby by, Odsherred.

Trelænget, grundmuret anlæg orienteret mod gaden med sydlænge i to etager, og en vestlænge i en etage med gavl mod gaden, begge over kælder og med heltage. Sydlængen i to etager med halvtag.

Indrettet med beboelse i gadelængen mod syd, butik, bageri og lager i vest- og nordlænge.

Her ligger Højby Bageri.

I 1902 opførte Jens Christian Petersen sit bageri ved siden af "Gæstehjemmet" (det senere Højby Kro), der afløste bageriet nede i landsbyen på matr. nr. 51B (Højby Hovedgade 53A).

Han lod et forhus i en etage med frontkvist til begge sider opføre til beboelse, og et gavlhus, svarende til vestlængen, opføre til bageri.

I 1919 efter et ejerskifte forhøjedes forhuset med en etage, og vistnok i 1923 blev baghuset opført.

Gadehus og gavllænge er opført i cementsten, mens nordlængen er opført i cementblokke. Overfladen er dels rustikpudset, dels tyndt pudset og hvidmalet over støbte, fremkragede sokler, dels rødmalet.

Gadehusets tag er hængt med falstagsten, og i rygningen to blankmurede skorstenspiber i røde sten. Gavlhusets tag er omlagt fra romertegl til bølgeeternit med lette udhæng i gavle og langsider, og en halvarm i gavlen mod gaden er ændret til heltag, og gavltrekanten beklædt med brædder. Ved nordgavl en høj, blankmuret skorstenspibe.

Bageriet lukkede 1. oktober 2012.


Højby Bageri før 1930. - Også betegnet ”Højby Dampbageri”.
Højby Bageri efter 1930. - Postkort med teksten: Højby Dampbageri.
Bemærkninger:

Bageriet i ejendommen har i tolv år været drevet af Per Nielsen og hans hustru Lone, men 1. oktober 2012 flytter han over til bagerafdelingen i Superbrugsen i Højby (Højby Brugsforening).


Kildehenvisning: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Nykøbing Ugeavis 2014.--SOC 16. maj 2012, 22:15 (CEST)