Vallekilde Folkehøjskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vallekilde Folkehøjskole, Højskolevej 9, matr. nr. 2f og 3b, Vallekilde by ca. 1948. Til venstre Martin Nyrups tilbygning fra 1907.
Vallekilde Folkehøjskole, Vallekilde sogn, Odsherred.

Forhistorien starter nogle hundrede år tilbage i tiden, ved midten af det 18. århundrede da to brødre, jøder, kom til Danmark fra byen Trier i Tyskland, og tog navn efter byen de kom fra.

De bosatte sig i København, og en af deres efterkommere tømmergrosserer I. S. Trier, gift med Bella, en datter af den mærkelige og højt begavede jøde Nathanson. Bella blev tidligt stærkt grebet af kristendommen, og fulgt af hendes mand lod hun sig døbe sammen med sine børn, hvoraf den yngste, Ernst Trier, kun var tre år gammel.

Ernst Trier blev student, theologisk kandidat, og den yngste på Grundtvigs dicipelkuld, og de to kom til at stå hinanden meget nær.

Under krigen i 1864 lod Ernst Trier sig hverve som feltdegn, og efter krigen blev han og Grundvig enige om at man burde gå ud i landet, og via Højskole prøve at vække det danske folk op til et vågent folkeliv, der i pagt med Vorherres menighed, og med kraft fra den, skulle bære vort lille folk ind i nye og lykkelige dage.

Under krigen havde han tilfældigt stiftet bekendtskab med kapellan V. J. Hoff i Vallekilde, og da de to passede godt sammen ville Trier have sin højskole til at ligge i Vallekilde.

Den 5. januar 1865 kommer Ernst Trier første gang til Vallekilde. Den 1. november begynder Trier sin Højskole i en lejet bondegård, "Højvang, i storstuen, mens han selv sov i gæstekammeret.

Det var kun en prøve, men Trier mente den bestået, og købte gårdmand Erik Eriksen 10. tdr. land, og ved lån af sine venner og hjælp fra sin far lod han opføre sin Højskole, bygget i stil og indretning som Kolds Højskole i Dalum.

I april 1867 bliver Ernst Trier gift med Marie Abel, datter af provsten i Dalum. I 1873 dør Marie formentlig efter at blive smittet af en elev med Fåresyge, som hun vågede over. Og efterlader Trier med fire små piger, hvoraf de to også døde senere.

Men elevskaren voksede, og i april 1876 bliver Ernst Trier gift for anden gang med Julie Marstrand, og skolen bliver udvidet med en stor foredragssal, som senere fik navnet "Billedsal".

Fru Julie dør ret pludseligt efter en barnefødsel i December 1881.

1882 bragte en af lærerne ved Bentsens Håndværkerafdeling Ernst Trier i forbindelse med det såkaldte "svensk gymnastik", og i 1883-84 byggedes det store gymnastikhus, hvor så N. H. Rasmussen indførte denne gymnastik for karlene, mens en ung gymnastiklærerinde, Sally Høgstrøm, blev indkaldt fr Stockholm til sommerskolens unge kvinder. Og således holdt da "Lings svenske gymnastik" sit indtog i landet.

Ernst Trier havde også fået øje på den svenske sløjd, og også den fik sit gennembrud i Vallekilde, hvor trier byggede hus til den; senere blev den taget op af Ernst Triers gamle elever, f.eks. Aksel Mikkelsen i København og Jørgen Kirkebjærg i Askov. Af andre nye ting, Trier fik indført i landet kan nævnes: Den svenske kvindelige kustsløjd (vævesløjden), oprettelse af en afdeling for sømænd og fiskere, men alle tre ting blev dog opgivet igen som skoleafdeliger.

Ernst Trier nåede at holde 25 års jubilæum den 1. november 1890, og på den tid havde Højskolen 200 elever.

Den 29. december 1893 ramtes Ernst Trier af et hjerteslag og døde kun 57 år gammel på nær en måned. 7.000 unge havde i de 28 år været elever på Højskolen i Vallekilde.

Efter Ernst Triers død blev Povl Hansen valgt som forstander, og selvom antallet af elever faldt til mellem 70 og 80, gik det snart støt opad igen. I årenes løb var blevet tilknyttet et land- og havebrug på 70 tdr. land, og da udsigterne syntes lovende købte Poul Hansen og hans bror sammen med skolens avlsbestyrer Højskolen i Vallekilde 1. maj år 1900.

I 1907-08 blev en ombygning og udvidelse nødvendig, og arkitekt Martin Nyrop - Det Københavnske Rådhus bygmester - fik til opgave at lede byggeriet, som indviedes til sommerskolens åbning i 1908.

Under "den spanske syge" var alle eleverne syge, fortæller malermester Emil Pedersen, der var elev på højskolen, og 1921 giftede sig med en sygeplejerske, som han mødte der under epidemien.

Povl Hansen, gift med Ernst Triers datter Sigrid, var forstander i 30 år indtil 1. november 1923 hvor Uffe Grosen, gift med Anna, født Thomsen, købte Vallekilde Folkehøjskole, og den omgrænsende havepark, mens Povl Hansens søn fik jord og avlsbygninger.

Den gamle foredragssal blev nu udsmykket med 4 store kalkmalerier udført af Triers søn, maleren Troels Trier, med motiver på de tre hentet fra den gamle nordiske sagnverden, mens det fjerde fra en af Grundtvigs salmer.

1954 den 1. april fratrådte Uffe Grosen, og solgte skolen til en selvejende institution, men fortsatte som lærer til 1959.

På et tidspunkt var formanden gårdejer Johs. Brøns Petersen.

På skolen står et mindesmærke over Ernst Trier udført af hans ven, maleren Joakim Skovgaard.

1971 ved 50-års jubilæumsfesten lørdag den 4. december udnævntes 3 æresmedlemmer, som var Elna og Aksel Rasmussen, samt Frederik Westh.

1963 til 1978 var sognefoged Poul Christensen, Mørkøv Kirkeby, formand. Han var nu 70 år, og havde været 20 år i bestyrelsen.

Forstanderen Georg Veit, der er gift med Herdis, og var forstander i 11 år, blev ordineret som præst i Korskirken i Vallekilde, og derfor stoppede han 1. maj 1979.

1979 i weekenden den 24.-25. februar er ansat Vibeke og Finn Slumstrup som nyt forstanderpar.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad..."Det stod i" 27. marts 1979. - Holbæk Amts Venstreblad 6. december 1971 og 30. august 1978 og 26. februar 1979 og 16. maj 1982.--SOC 12. okt 2011, 18:11 (CEST)