Højvang

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højvang matr. 5a m.fl., Vallekilde, Vallekilde sogn, 43 tdr. land.

Heraf ager 42, have og gårdsplads 1.

Der holdes 14 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 50 fedsvin.

Enkefru Henriette Petersen, f. Petersen, som overtog gården i 1903 ved sin mands, Frederik Petersens død, er født i Bregninge 22. september 1871.

Højvang lå oprindelig inde i Vallekilde by, men blev efter en brand, og ligger nu derfor nordøst for byen på et meget højt terræn med vid udsigt over egnen.

Henriette Petersens mand var født på Højvang, og fik den efter sin far, Peter Frederiksen.

Gården er arvefæste under Baroniet Adelersborg (Dragsholm Hovedgård).

Hovedbygningen er af grundmur med tegltag og frontespice ud mod haven. De tre avlsbygninger er store, af grundmur med stråtag. Elektrisk lys og kraft, samt vand, er indlagt på gården.

Efter atter en brand i 1913 blev gården flyttet til sin nuværende plads, men udbygningerne nedbrændte atter 1935 som følge af lynnedslag.

Højskoleforstander Ernst Trier fra Vallekilde Folkehøjskole begyndte sin virksomhed her på gården.

Arealet er på 42 tdr. land. 2 tdr. land dyrkes med sukkerroer.

Der holdes 2 belgiske heste, 16 malkekøer og 6 ungkreaturer af R.d.M. samt b50 svin. 1 hoppe er kåret i 1. kl. B. Gården har malkeanlæg.

1935 blev gården overtaget af Anders Peter Johannes Sørensen født i Ubby 31. december 1912.

Hustruen, Marie Sørensen, er født 20. februar 1907 i Filskov.

Sørensen har været på Haslev Højskole 1933-34, og på Landbrugsskole 1934-35.

Af deres børn bor Jørgen i Svinninge, Erik i Holbæk, og Karen på Stevns.

1972 solgte parret gården, og byggede et hus ved siden af.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1982.--SOC 19. dec 2011, 19:58 (CET)