Ulkerup skov

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ulkerup skov er en af Odsherreds fem "gamle" skove. Den ligger i Odsherreds østlige, frodige morænelandskab ligesom de øvrige 4 skove: Annebjerg, Stokkebjerg, Kongsøre skov og Grevinge skov.

Odsherred hørte i middelalderen under Roskilde Bispestol, og Ulkerup skov hed Biskop skov.

Dronning Magrethe l var den første af kongelig slægt, der sikrede sig gods her. Dokumentet fra 1392, der gav hende skøde på jorden, findes i dag i Rigsarkivet. Allerede år 1400 udstedte dronningen et gavebrev, som overdrog jordegods med andre besiddelser til Esrum Kloster, hvor hendes moder var begravet. Ved reformationen i 1536 kom store dele af de områder, kirken havde ejet, under kronen.

I Odsherred begyndte man allerede i 1744 at indfrede (indhegne) dele af skovene. Omkring 1781 blev Ulkerup Skov målt op. Umiddelbart efter blev den gamle skovlandsby nedlagt, Ulkerupfolket tvangsudflyttet, og Ulkerup Hegn opstod.

Skovløber i mange år i Grevinge skov og Ulkerup skov var Jens Nielsen, Eskildstrup.

Skovløber i 29½ år fra 1933 til 1963 var Victor Sivertsen.

+

Skovarbejder gennem 30 år var Hans Nielsen, Eskildstrup, indtil midt i 1940-erne.

+

Se også: Skovriddergården Mantzhøj.

Se også: Odsherred Skovdistrikt.

Se også: Ulkerupfolket.

Se også: Niels Jensens gård i Ulkerup.


Kilde: Naturstyrelsens hjemmeside