Mantzhøj

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Kgl. skovrider ved Odsherred Skovdistrikt Poul Anker August Kofoed ved skovridergården Mantzhøj ved Ulkerup Skov ca. 1905. Han var skovrider 1890-1924.
Mantzhøj, Skovridergård i Ulkerup skov, matr. nr. 4b m.fl., Glostrup Overdrev, Egebjerg sogn, Odsherred.

Afstand til Nykøbing Sjælland og station 6 km.

Værdier og arealer m.m. se: Ulkerup skov.

Skovridergården består af 4 grundmurede længer med stråtag og ligger ved vejen mellem Nykøbing Sjælland og Egebjerg.

Den nuværende Mantzhøj blev bygget 1829-31 som erstatning for den udflyttede fœstegârd, som var "yderst mådeligt bygget og meget brøstfældig". Der har altså været en forgænger for denne skovridergård. Skovridergården var den største gård i landsbyen Ulkerup (indtil dennes nedlæggelse omkring 1781). Den nye skovridergård blev opkaldt efter tyskfødte Johan Henrik Mantzius som i perioden 1757-1793 fungerede som administrator af det Odsherredske skovdistrikt (Odsherred Skovdistrikt). Han var den første skovrider på distriktet som havde en forstlig uddannelse og boede på den gamle skovridergård i Ulkerup.

Tidligere havde iøvrigt også her boet den kongelige forvalter over krongodset i Odsherred, Niels Christian Bang (i perioden 1728-32) . Bang-familien fik senere indflydelse på dansk åndsliv, idet N.F.S. Grundtvig og Henrik Steffens' mødre stammede fra denne slægt.

1867 til 1890 Skovrider Freidrik Heinrik Andreas Beermann.

1890 til 1924 Poul Anker August Kofoed.
Skovridder Poul Anker August Kofoed ca. 1910.
Foto: Sophie Mentzel.

Forpagter i nogle år til 1918 er Chr. Christensen, Kårup, hvis søn Chr. Werbel blev radiotelegrafist og senere havde gartneriet Ordruphave.

Fra 1925 til han faldt for aldersgrænsen 1943 var Niels Vestergård skovrider.

1943 skovrider Ejner Bentzen, der døde 1961.

1961 har forpagteren af skovridergårdens jorder, Folmer Olsen, afstået forpagtningen ved kontraktens udløb.

Jorden er foreløbig udstykket i flere stykker til de omkringliggende landmænd.
Skovrider Fredrik Heinrik Andreas Beermann.
Mantzhøjs historie som Herregård:

1944: Mantzhøj, pr. Nykøbing Sjælland, matr. nr. 4b, 11, Glostrup, Egebjerg sogn, Odsherred.

Gården ligger ved vejen mellem Nykøbing Sjælland og Egebjerg med 6 km til Nykøbing Sjælland station.

+

På et tidspunkt var forpagteren Aksel Olsen, senere Stengården, Stenstrup.

+

På et tidspunkt var forvalteren parcellist Hans Nielsen, Vestre Højby.

+

Gården drives på et tidspunkt af forpagter Svend Aage Tusholt Hansen født 5 marts 1919 som søn af Kristine Marie Nielsine og Mads Andreas Hansen.

Han er gift med Marie Ruth Hansen født i Klippinge 23. december 1920 som datter af Erna Elise og Frederik Pedersen, som ejer "Vestermosegård".

Mantzhøj er en "Skovridergård", og forpagter Hansen overtog forpagtningen i 1944.

Arealet er på 43 tdr. land. der dyrkes bl.a. sennep og rødkløver. Jorden, der er meget bakket, grænser op til skoven ved den ene side, og består dels af lermuldet, og dels af letmuldet jord.

Besætningen består af 2 heste, 1 føl og 1 plag samt 11 malkekøer og 14 ungkreaturer af R.d.M. samt 30 svin.

Gården har malkeanlæg og eget automatisk vandværk.

Bygningerne er opført 1831 med undtagelse af svinehuset, der er opført 1907 og tækket med pap, i modsætning til de øvrige bygninger, der er stråtækte.

Forpagter Hansen har landbrugskursus fra Stenstrup 1933 og fra Magleby ved Stevns 1944.


Se også: Odsherred Skovdistrikt.

Se også: Ulkerup skov.
Hofjægermester Hagmann, Bjergsjöholm, Ystad, har overdraget godset Ruuthsbo til sin søn, Gustav Hagemann, der hidtil har haft det i forpagtning. Ruuthsbo ligger også i nærheden af Ystad og er på ca. 1100 tdr. land. Ejendomsskylden er på 1.126.200,00 kr.

Så vel far som søn opholder sig tit på Mantzhøj, da fru skovrider Bentzen er datter af hofjægermester Hagemann. De to herrer deltager ofte i skovridderens jagter.


Kilde: Naturstyrelsens hjemmeside - Kilde: Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. april 1961 og 4. september 1973. - Odsherred Tidende 8. januar 1948.--SOC 14. sep 2013, 13:23 (CEST)