Odsherreds Brandassurance

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odsherreds Brandassurance, Vig Hovedgade 12, Vig st., Odsherred, blev stiftet på ”Ny Kro” (skråt over for indkørslen til Sommerland Sjælland midt i Odsherred) den 5. februar 1852.

Den begyndte dog først 1. maj dette år.

Foreningens første formand var kammerråd Petersen i Svinninge i Odsherred.

Foreningens formål var at sikre medlemmerne mod tab foranlediget af ”Ildsvaade paa rørlige Eiendele”, det vil sige, skade i forbindelse med brand af møbler og effekter, avlsredskaber, kreaturer og landbrugsprodukter. Kontante penge eller pengebeviser kunne ikke forsikres.

For at blive medlem af forsikringen krævedes at man skulle bo i Odsherred og høre til gruppen af enten gårdmænd, husmænd eller tjenestefolk. Foreningen kaldte sig rigtig nok Odsherreds Brandassurance, men dækkede faktisk kun noget af herredet nemlig følgende sogne: Asnæs sogn, Grevinge sogn, Vig sogn, Asmindrup sogn, Egebjerg sogn, Højby sogn, Odden sogn og Rørvig sogn. I sidstnævnte var endda selve Rørvig by udelukket for medlemskab da gårdene endnu ikke var udskiftet og flyttet ud af landsbyen. Man mente ganske enkelt at Rørvig by var alt for sammenbygget og dermed alt for brandfarlig til at brandforsikringen turde optage dem som medlemmer, men senere kom Rørvig dog med da gårdene var udflyttet.

Borgerne i Nykøbing Sjælland kunne heller ikke deltage og faktisk manglede både Fårevejle sogn, Vallekilde sogn og Hørve sogn hvis foreningen skulle have levet op til sit eget navn. Området som foreningen dækkede svarer imidlertid meget fint til udstrækningen af det gamle krongods i Odsherred der rakte til skellet mellem Asnæs sogn og Fårevejle sogn. Endnu står enkelte stensøjler og markerer den gamle grænse i landskabet syd for Høve fra Sejerøbugten til det inderste af Lammefjorden.

Både formand, sognekommissionærer, taksationsmænd og deres suppleanter blev valgt for tre år ad gangen. På den første ordinære generalforsamling den 9. februar 1853 deltog ikke færre end 102 medlemmer ud af ialt 745 medlemmer. På generalforsamlingen fremkom blandt andet en anmodning fra beboerne som boede uden for Nykøbing Sjælland om optagelse i foreningen hvilket blev tilstået dem af forsamlingen.

Kammerråd Petersen fra Svinninge havde beklædt posten gennem 25 år lige siden oprettelsen i1852. Foreningens vedtægter blev som ved tidligere lejligheder revideret, og en ny formand skulle vælges. Flere blev opstillet, men alle trak sig til fordel for sognefoged Johan Rasmussen i Højby på den ekstraordinære generalforsamling som blev holdt 11. april i Nykøbings Rådstue.

I årene frem skiftede man mellem at afholde møderne hos gæstgiver Grandjean og gæstgiver Valentin i Nykøbing Sjælland. I 1880’erne synes Hotel Isefjord (Jernbanehotellet) i Nykøbing Sjælland at være det foretrukne mødested, og i 1890’erne bruger man Windeløvs Hotel (Hotel Phønix) i Nykøbing Sjælland.

I november 1923 holdtes bestyrelsesmøde hos restauratør Nielsen i Nykøbing Sjælland hvor det besluttedes at holde generalforsamling den 1. december med valg af ny formand i stedet for Johannes Rasmussen der havde beklædt formandsposten siden 1877.

Ny formand blev borgmester Bodil Olsen, Højby.

En ny forhandlingsprotokol for bestyrelsens møder blev indført 1933 og den 25. marts konstituerede bestyrelsen sig med Niels Leth som formand og landsretssagfører Gideon som næstformand.

Lauritz Madsen, Fællesgården i Gudmindrup blev valgt som ny formand på bestyrelsesmødet den 12. april 1947 i Vig Forsamlingshus.

Lauritz Madsen, Gudmindrup, blev afløst af den fungerende næstformand Tage Christensen fra Fårevejle som formand for brandkassen i 1959.

Efter generalforsamlingen i 1965 konstituerede bestyrelsen sig med en ny formand, som blev Viggo Pedersen fra Nykøbing Sjælland.

Formanden Viggo Petersen, Nykøbing Sjælland, ønskede ikke genvalg i 1971, og nyvalgt styrelsesmedlem blev Frede Larsen, Unnerød. På det konstituerende møde blev Folke Nielsen valgt som formand.

Sidst i 1990-erne skiftede man navn til Odsherreds Forsikring for at markere man også tegnede andre forsikringer.

Foreningen blev nedlagt den 19. april 2012, hvor man overgik til et andet selskab.

Navnet lever dog videre i Odsherreds Brandassurances Fond, der uddeler penge til lokale formål i Odsherred.


Formænd:

1852 til 1877 kammerråd Petersen.

1877 sognefoged Johan Rasmussen, Højby, hvor han både var formand og forretningsfører, bistået af datteren Bodil Rasmussen, som efter sin fars død afløste ham i lederstillingen til 1933.

1933 trådte Niels Leth til som formand.

1947 Laur. Madsen efter Niels Leth fortsatte som forretningsfører.


Kilde: Udpluk af Odsherreds Brandassurances jubilæumsskrift 1852-2002 udg. af foreningen. - Holbæk Amts Venstreblad 17. marts 1952. - Nordvestnyt 20. april 2012.--SOC 20. apr 2012, 20:46 (CEST)