Hørlykkegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hørlykkegård matr. 1a, Stårup, Højby sogn, Odsherred, 47 tdr. land.

Heraf ager 46½, Have og gårdsplads ½.

Der holdes 13 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, og 4 heste. Sidste år solgtes ca. 70 fedsvin.

Niels Nielsen, som overtog gården 1887, er født i Højby sogn 24. januar 1857, og blev gift med Anna Sofie Henriksen, der er født 21. november 1862.

Niels Nielsen har købt gården af Jens Pedersen, som havde fået den efter sin far, Peder Larsen.

Bygningerne er overvejende af grundmur. Hovedbygningen har skiffertag. Avlsbygningerne har stråtag.

Ved den 4. toårige malkekvægs-konkurrence 1911-13 fik Niels Nielsen tilkendt sølvmedalje af De Samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift.

Niels Nielsen døde omkring 1942.

En søn er gårdejer Niels Nielsen, Højby, der er født 23. november 1887.

Sofie Nielsen døde 16. december 1952.

+

1946 blev gården overtaget af Peter Nielsen, der er født 13. september 1892 på gården.

Han var på Dalum Landbrugsskole og på Ryslinge Højskole.

1916 købte han Nygård, Nr. Asmindrup, som han drev til han 1946 hvor han overtog Hørlykkegård.

Fra 1920 var han i bestyrelsen for De Samvirkende Sjællandske Kontrolforeninger, en årrække som næstformand, og 1953-57 formand.

1919-1943 var han i bestyrelsen for Odsherreds Landboforening, og de sidste 8 år dens formand.

Siden 1921 var han medlem af Samvirkende Sjællandske Landboforeningers Kvægavlsudvalg til 1957.

1939 var han med til at danne Odsherreds Kvægavlerforening.

1947 blev han formand for legatstiftelsen "Casa la Bella Vista" i Nr. Asmindrup.

Indtil marts 1956 var han formand for De Sjællandske Kontrolforeninger.

Der var tyrecentral på Hørlykkegård, hvor gården fra 1939 var fodervært, og samlet tyrestation fra 1941, da man begyndte med den kunstige sædoverføring.

Da Peter Nielsens far døde, flyttede han fra Nygård til Hørlykkegård for at overtage tyrecentralen.

Peter Nielsen blev derefter overtalt til at flytte til Nygård, Nr. Asmindrup, og der passe tyrecentralen 1946.

1958 nedlagdes tyrestationen da man oprettede Odsgård i Lille Egebjerg som tyrestation.

Peter Nielsen døde 18. oktober 1960.

Han efterlader en hustru af andet ægteskab, og to børn af første ægteskab, sønnen, førstelærer Nielsen, Sengeløse, og datteren, der er gift med gårdejer Arne Sørensen, Stårup.

Sønnen Niels Nielsen, Højby, som er den ældste søn, overtog bedsteforældrenes gård i Højby.

+

1965 ejes gården af Arne Sørensen, hvis far, Peder Sørensen, har Getsøgård ved Nykøbing Sjælland.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk Amts Venstreblad 9. september og 20. november og 17. december 1952 og 5. marts 1953 og 3. marts 1956 og 19. april 1958 og 18. oktober 1960 og 21. oktober 1960.--SOC 24. aug 2011, 16:00 (CEST)