Grevinge station

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Grevinge Station ca. 1914 beliggende Grevinge Stationsvej 1, matr. nr. 51b, Grevinge by, Grevinge. – Men hvem er stationspersonalet? - Fotograf: Søren Bay.
Grevinge station er OHJs højest beliggende station.

Da Odsherredsbanen skulle anlægges, var der strid mellem de interesserede kommuner om retningen, og særligt Grevinge kommune ønskede, at den skulle føres over Audebodæmningen. Derved ville strækningen til Holbæk blive betydelig kortere, og kommunen ville blive stærkt berørt af banen. Det satte de vestlige kommuner sig imod, og de blev de stærkeste, så det blev bestemt, at banen skulle have den nuværende retning uden om Lammefjorden. Denne bestemmelse bevirkede, at det daværende sogneråd i Grevinge nægtede at give banen tilskud.

En overgang så det ud til Grevinge sogn helt ville blive forbigået, men den daværende sognerådsformand og ekviperingshandler J. P. Hansen, gårdejer i Sneglerup Hans Ludvigsen og førstelærer H. Blom satte sig i spidsen for en bevægelse, og det lykkedes i sidste øjeblik.

I årene der gik blev der bygget en del bygninger langs Stationsvejen, så der efterhånden kom forbindelse mellem den gamle og den nye by.

Ved banens åbning lå her kun få huse, men i 1924 havde den ca. 250 indbyggere, men væksten fortsatte dog ikke så meget, for i 1954 havde Grevinge kun godt 300 indbyggere.

Ca. 600 meter fra stationen lå banens grusgrav, hvis areal blev købt 1910 til erstatning for banens første grusgrav, der lå nærmere Grevinge. Sporet til grusgraven blev anlagt 1912 og blev nedlagt midten af 1950. Herefter henlå grusgraven i en årrække som tilflugtssted for vildt, og indimellem hensattes udrangeret vognmateriel. Grusgraven blev fjernet 1972.

Stationebygningen blev udvidet 1904 og 1908, og moderniseret i 1959-60.

+

1899 til 1906 var stationsforstanderen Hans Kristian Nielsen, der flyttede til Hørve station.

Stationsforstander 1918 var Chr. Jensen, og er han en af dem på billedet?
Grevinge Station, ca. 1900.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Stationsforstander et par år var Chr. Næsvang, der kom til Asnæs station, og var der stationsforstander til 1947.

Krydsningsspor blev anlagt i 1956 og blev forlænget i 1966. Banens radiostation med tilhørende mast blev opført ved stationen i 1970.

På et tidspunkt hed stationsforstanderen Erdal, som var gift med Marie Erdal Petersen, og hvis søn Gunnar Erdal blev skolelærer i Lumsås.

1957 den 1. september ansattes Sv. Olsen, Svinninge, som stationsmester. Han har tidligere som portør, bestyret Nyrup station på Høng-Tølløse banen.

Grevinge station med "Motorvogn M3" - tidligere anvendt på Hørve-Værslev Jernbane.


Kilde: Odsherreds Jernbane 1899-1974 udg. af Dansk Jernbane-Klub. - Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Lokalarkivet i Vig 2017. - Holbæk Amts Venstreblad 9. august 1957 og 25. juli 1963.--SOC 9. nov 2011, 10:38 (CET)