Daniel Danielsen, Nakke

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Gårdejer Daniel Danielsen 1954. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.
Daniel Danielsen, gårdejer, Brydegaard, Nakke, Rørvig sogn

Han er født 17. december 1918 på Brydegaard, som søn af gårdejer Christoffer Danielsen.

Han gik i Nakke Skole, hvor alle elever kendte hinanden og mange holdt sammen for resten af livet.

Han kom ud af 7. klasse, som de fleste gjorde den gang.

Han gik som 2. karl hos sin far Christoffer DanielsenBrydegaard indtil, han kom på Vallekilde Folkehøjskoles vinterhold fra 1937/38.
Rørvig Sogneråd 1966-1969. - Forrest til venstre advokat Alice Dyrelund Jacobsen Rørvig, murermester Henry Jakobsen Nørrevang, og telefonist Vera Jensen Møllebakken Rørvig. - Bagerst til venstre murer Hans Plambeck Rørvig, gårdeejer Daniel Danielsen, Brydegaard, Nakke, anlægsgartner Jørgen Jørgensen Toldbodvej, Rørvig, kæmner Vagn Andersen og gårdejer Kjeld Jensen, Slettekærgård, Nørrevang, Rørvig. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.

Daniel var ikke i tvivl om, at han ville være landmand. Uddannelsen tog han på Dalum Landbrugsskole i vinteren 1943/44 og gennem hårdt arbejde som karl på en gård på Fyn og blev elev på et gods på Sydsjælland. I vinteren 1946/47 var han elev på Askov Højskole. Regning, historie og gymnastik blev hans yndlingsfag fag. Lærernes engagement inden for kultur og de politiske vanskeligheder efter 2. verdenskrig, kampen for de svageste i samfundet og det stærke sammenhold bland kammeraterne påvirkede ham for resten af livet.

1947 købte han fødegården efter sin far, Christoffer Danielsen. Som gårdejer blev han andelshaver i Nakke Andelsmejeri, hvor han blev valgt ind i bestyrelsen. Under den flerårige vanskelige forhandlingsperiode om mejeriets sammenlægning med et andet mejeri, blev andelshaverne delt i to lejre. Nogen ønskede at levere mælk til Billesborg Mejeri, og andre til Solvognen i Asmindrup. Han blev valgt som formand for sammenlægningsudvalget med Billesborg Mejeri. Hvor han ved det første valg til den ny bestyrelse blev formand for Andelsmejeriet Billesborg.

Han leverede svin til Odsherreds Svineslagteri, og kom i bestyrelsen og afsætningsudvalget i 1948.

1950 den 7. januar blev han gift med Else Astrid Hansen (Else Danielsen), der er født 6. juni 1925 i Hvalsø.

1951 byggede Daniel Danielsen en lade.

1954 var han sammen med slagteriets direktør Ingvard Hansen på salgsfremstød i England.

1968 blev han valgt til formand for Odsherreds Svineslagteri. En meget svær periode med mange forhandlinger om sammenlægning af Odsherreds Svineslagteri og Holbæk Slagteri. Efter sammenlægningen sad han i Holbæk Slagteris bestyrelse i en kort periode.
Daniel Danielsen og Niels Petersen ridder på to af Daniel Danielsens frederiksborgheste. - Brydegaard ses i baggrunden i 1972. Daniels barndomsven, Niels Petersen, drev Skelgården i Mellemledet. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.

Allerede som elev på Dalum Landbrugsskole meldte han sig ind i Radikal Ungdom. Da han vendte hjem til Nakke blev han valgt ind i bestyrelsen for Rørvig Radikale Ungdom, hvor han hurtigt blev formand. Ungdomsforeningen stod stærkt og arrangerede mange møder og fester.

Som aktivt medlem i Rørvig Gymnastikforening deltog han også i Høvestævnerne. Når der skulle samles penge ind til gymnastikforeningen, påtog han sig en rolle i teaterforestillinger. Gymnastikken blev langsom langt på hylden i takt med han fik flere og flere tillidshverv

I 1954 stillede han op til kommunevalget og blev valgt ind i Rørvig Sogneråd, hvor han var sognerådsformand 1962-1966.

Udviklingen af Odsherred lå ham stærkt på sinde. I en årrække sad han i Nykøbing Sj. Turistforenings bestyrelse, hvor der blev lavet reklamefremstød for at fremme turismen, og arrangeret Asfaltbal i Nykøbing Sjælland. I optogene medvirkede han udklædt på sin egne heste eller gik udklædt som ridder og from munk.

1959 den 1. januar blev han vurderingsformand for den nye delte Odsherreds Vurderingskreds, Nykøbing Sjælland-Rørvig.

1960 den 19. marts blev han formand for Den Radikale Odsherreds-kreds.

1960 den 12. april blev han udnævnt til fast formand for landvæsensnævnsområde 19, som omfatter Nykøbing Sjælland Retskreds.

Han blev valgt ind i Nykøbing Sjællands Sygehus`bestyrelse i en lang periode, hvor der blev bygget nye plejehjem i Nykøbing og Asmindrup.

Han var i Nykøbing-Rørvig byråd fra 1970 til 1977 for Det Radikale Venstre.

Han var medlem af havneudvalget og landvæsensnævnet fra 1949, formand for teknisk udvalg og formand for kulturudvalget.
1969 den 18. marts udnævntes Hans Svane til sideordnet overlæge på Nykøbing Sjællands Sygehus. - Forrest til venstre står overlægerne Hans Svane og H. Chr. Søndergaard. - I baggrunde sygehusinspektør Fred F. Jensen, blandt bestyrelsesmedlemmerne står gårdejer Daniel Danielsen som nr. 2 fra højre. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.

Den 7. januar 1950 blev han gift med Else Danielsen, født Hansen. De fik sammen 3 piger.

Udover et stærkt familieliv, arbejdet på gården sammen med Else, 1 karl, 1 arbejdsmand og løs arbejdskraft, og de offentlige hverv, blev der tid til at dyrke køresporten i Rørvig Kører- og Rideforening, og udstille sine Frederiksborgsamlinger på Nykøbing Dyreskue og landsskuet på Bellahøj.

Daniel Danielsen døde 6. juni 1977.

+

Det næste ordinære byrådsmøde den 15. juni 1977 blev indledt af borgmester Henry Jacobsen, der bl.a. udtalte følgende mindeord, som man kunne læse i Holbæk Amts Venstreblad:

Daniel Danielsen havde været med i kommunalpolitisk arbejde i mere end 23 år, først i det gamle Rørvig sogneråd, og senere her i byrådet.

Han kom altså med i en periode, hvor begrebet diæter, og andre former for aflønning, ikke eksisterede.

Det var dengang hvor det var ren og skær idealisme, der drev værket, og hvor man kom med, fordi man havde lyst til at udrette et stykke arbejde for samfundet.

Daniel Danielsens plads i byrådet blev overtaget af kontorassistent Margit Marcussen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 16. juli 1949 og 10. december 1968. - Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.--SOC 14. maj 2016, 22:19 (CEST)