Brådegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Brådegårdens stuehus med stråtag 1891. - Foto: Poul kristiansen.
Brådegård, Næbbevej 18, Bråde, Egebjerg sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 2 m.fl. af Bråde.

Gården ligger syd for Kongsøre skov, men tæt på denne, og 3½ km s-s-ø for Egebjerg kirke med en afstand til Vig station på 9 km og Nykøbing Sjælland på 12 km.

Brådegård er dannet omkring midten af forrige århundrede ved sammenlægning af to bøndergårde (Brådegård/Unigård).

Unigård blev overtaget af skovridderen på Mantzhøj Hans Christian Eggert Wellendorf, men han sløjfede gården, og byggede i stedet Brådegård 1847.

Hans søn, Johan Theodor Wilhelm Christian Wellendorf, der var 25 år og ugift, blev bestyrer på Brådegård, og da hans far døde i 1859 arvede han gården. Han var da blevet gift med Charlotte Elise Wilhelmine.

Deres søn blev senere bestyrer indtil 1895, hvor den blev solgt til proprietær Johan Ludvig Berg, som var læge, og havde eget lægeværelse i stuehuset.

Hans enke, Sophie Berg, afhændede i 1906 gården som dødsbo til forvalter Carl Agerbek Petersen, Køge, for 104.000,00 kr., 162 tdr. land, samt besætning, inventar og avl. Han har måske været forvalter på Brådegård hos Ludvig Berg?

Af ham købte Ludvig Waldemar Bollhorn gården i 1912 for 112.500,00 kr.

Han er født 9. august 1884 i Skælskør, og blev 1912 gift med Rigmor, der er født 1886 på Overbjerg i Hornsherred, hvor hendes far var forpagter.

I ægteskabet er 4 døtre, hvoraf to, og en søn bor i København, mens en søn, der er uddannet bådebygger, kom hjem og hjalp med bedriften, og den sidste datter er gift med gårdejer A. Raselli, Havnsø Møllegård.

En årrække havde de et stort fjerkræhold.

1951 den 10. januar rejste forvalter Adolf Rastelli, da han havde købt en gård i Havnsø.

1959 den 5. oktober døde Rigmor Bollhorn.

En overgang havde Ludvig Waldemar Bollhorn også Ledstrupgård.

Det samlede areal udgør 163 tdr. land (89 3/4 ha), der fordeler sig sådan: Ager 125 tdr. land (69 ha), skov 15 tdr. land ( 8 1/4 ha), eng 20 tdr. land (11 ha) samt have og gårdsplads 3 tdr. land (1½ ha). Hrtk. godt 11½ td.

Ejendomsværdi: 300.000,00 kr. - Grundværdi: 149.300,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 450.000,00 kr.

Agerjorden, der er samlet ved gården med denne i midten af marken, består hovedsageligt af god lermuld - den del, der ligger nærmest stranden, er dog af lettere karakter. Terrænet er jævnt, hultur, gødningskraft og dræning er god.

Skovens bevoksning er overvejende nåletræ (plantage) samt lidt løvtræ. Engen er en strandeng.

Kvægbesætningen består af 40 malkekøer og 30 stk. ungkreaturer, der er af rød dansk malkerace der fornys ved eget tillæg. Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko sidste år (1930) 4.011 kg med 181 kg smør. Mælken leveres til Sankerbjerg Andelsmejeri, Gelstrup pr. Bråde.

Der holdes som regel 7 lettere arbejdsheste. Svinebesætningen er for tiden 18 tillægssøer, og der leveres ca. 125 slagterisvin om året, de øvrige pattegrise sælges. Fjerkræholdet er ca. 70 stk.

Jagten på Brådegård er god. Der forekommer råvildt, der er en fin strandjagt, og der findes forøvrigt en god og passende vildtbestand.

Brådegårds Hovedbygning ligger nord for haven, og er opført af hvidpudset grundmur i et stokværk med gennemgående frontspids og tegltag, og har høj kælder.

Avlsbygningerne er ligeledes af grundmur, den ene med trimpel er tækket med tagpap, ligesom gårdens træhjelm, et hus har tag af pukkelplader, og det samme gælder et svinehus, som er opført af gamle jernbanesveller og pudset udvendigt.

Gården har eget vandværk. Der hører 3 huse til gården, samt den gamle færgekro på "Kongsøre Næbbe" (Næbbekroen), som nu (1930) kun anvendes til beboelse, og er udlejet.

Deraf er to bygget af den nuværende ejer L. W. Bolhorn, som beholdt Brådegård til sin død 1966.

1966 blev den overtaget af direktør John Andersen, som har den kendte virksomhed UG-fabrikken.

Han begyndte med sennep og syltede agurker, asier og rødbeder, og siden kom mayonaise og salater til. Ifølge John Andersen står UG for ufatteligt godt!

1964 afhændede han frabrikken til et aktieselskab, men er fortsat administrerende direktør.

1968 hører der 145 tdr. land til gården, hvoraf de 110 er agerjord, og gården er nu ombygget, så ved hjælp af bestyrer Kaj Berntsen, Plejerup, kan man nu nemt klare høsten.

Lysten til landbruget har John Andersen fået efter han 6-7 år havde en lille ejendom med 11 tdr. land i Plejerup.

1968 har john Andersen restaureret og moderniseret Brådegård helt fra bunden, så den nu fremstår ny og moderne.


Se historien her om: Unigård.
Tidligere kontorchef i Privatbanken i København, Gunnar Wellendorf, fortæller til Holbæk Amts Venstreblad om sin oldefar skovrider Wellendorf:

Skovrider Hans Christian Eggert Wellendorf.

Skovrider Wellendorf ejede en gård, "Luremølle", der var beliggende mellem Ulstrup skov og Anneberg skov, som statsskovvæsenet gerne ville i besiddelse af. Vist nok var det tanken at forbinde de to skove til en.

Derfor kom der et mageskifte i stand mellem staten og skovrider Wellendorf, med "Luremølle" og "Unsgård". Fæsten på den forfaldne "Unsgård" var død uden livsarvinger. Nabogården, der var ligeså forfalden, blev stillet til auktion, og skovrider Wellendorf købte den. Begge gårde blev sluttet sammen til en, der fik navnet Brådegård, der så blev nyopført.

Leret til murstenene stammer fra Stokkebjerg skov, og de to forfaldne gårde blev revet ned.

I anledning af sammenlægningen af gårdene blev 2 almindelige huslodder udlagt og bebygget. De to huse ejedes af Brådegård, og deres beboere fik arbejde på Brådegård.

Skovrider Hans Christian Eggert Wellendorf ejede Brådegård fra 1847/49 til sin døde 1859.

Hans arvinger skødede den til J. V. Theodor Wellendorf, der døde 1895.

1895 blev den skødet til proprietær Berg.

Dog havde Niels Ulrich Wellendorf drevet Brådegård i en 7-8 årig periode for egen regning, til han 1895 overtog forpagtningen af Broholm på Fyn.

Skovrider Hans Christian Eggert Wellendorf omtales bl. a. i:

Brikas Biologiske Leksikon.

Dansk Biologisk Leksikon.

Professor Oppermann: Dansk Skovbrugs Historie 1786-1886.

H. V. Clausen: Fra Holbæk Amt.

I Rigsarkivet findes under Rentekammeret og Landbrugsministeriet adskillige indlæg og oplysninger om Brådegård-sagen.

Og så skal det lige med, at det var forstråd Wellendorf, der tog initiativet til, og ledede Siddingeinddæmningen.


Kilde: Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde af Poul Kristiansen 2003. - Holbæk Amts Venstreblad 4. august og 6. oktober 1959 og 18. maj 1966 og 14. september 1968.--SOC 25. nov 2012, 11:24 (CET)