Restaurant Kongsørehøj

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Restaurant Kongsørehøj 1930. – Fotograf: Ukendt.
Restaurant Kongsøre Høj, Grønlandsvej 12, Hølkerup, Egebjerg sogn, Odsherred.

Den benævnes med to stavemåder nemlig Kongsørehøj og Kongsøre Høj, men i daglig tale kaldtes den bare "Højen".

Den lå ved Kongsøre skovs nordvestlige hjørne ud mod Grønland. Arealet var på 1 ha med 45 meter høj bakke, der næsten fyldte hele arealet.

Det var en parcel, der i 1860-erne var solgt fra Dalsbakkegård til en privat ejer. Bakken blev lagt an som en park, med stier og trapper, og mellem de store gamle bøge, der stod spredt rundt omkring på bakken, blev der plantet buske og blomster, og langs arealets yderkanter blev der plantet piletræer som læ. Der blev sat bænke op, hvor folk kunne sidde og nyde en betaget udsigt over Hølkerup, Egebjerg, Grønland, og den nordlige del af Isefjorden, hvor man kunne se Hornsherred og Lynæs.

På sydsiden af bakken, hvor der var et fladt stykke jord, blev der bygget et stuehus med en café, hvor der blev serveret øl, snaps, sodavand og kaffe. Det blev et yndet udflugtssted for egnens beboere, som kom for at nyde naturen og udsigten.

Der blev også bygget en restaurant ved stuehuset med dansegulv, som trak de unge til lørdag aften.

1908 blev den forpagtet af Olaf Christiansen, Abildøre, men det blev han hurtigt træt af.

Efter åbningen havde ejeren nogle gode år, men i begyndelsen af 1900-tallet var der ikke mere økonomi i det, og da han ikke kunne vedligeholde det, gik det i forfald.

1915 blev det købt af en pensioneret skolelærer, Martorne, fra Egebjerg, som restaurerede det hele, og en murermester Skov byggede et nyt stort stuehus. Han nedlagde restauranten og dansegulvet, og kørte det i nogle år kun som udflugtssted, og det havde en kort opgangsperiode.

Da han ikke mere kunne klare det, blev det solgt omkring 1930-erne til redaktør V.E.A. Møller, der var bror til John Christmas Møller.

Han åbnede igen restauranten, og en overgang var det populært at komme på "Højen" igen, det var "fint" at komme der, fordi det var ejet af ministerens bror.

Dengang gik der en velholdt sti fra "Højen" langs gærdene op til møllegården i Hølkerup, som folk benyttede meget når de skulle på "Højen", og den blev også benyttet som "Skolesti". Christmas Møller havde to drenge, der sammen med naboens børn spadserede af denne sti til Bråde Skole.
Kongsørehøj ca. 1919.
Dette foto er taget på verandaen.
Personerne er pensioneret lærer Mathorne og hustru - som byggede Kongsørehøj i denne form i 1915.
Mathorne solgte stedet i 1927.
Kongsørehøj ophørte sidst i 1940'erne. Det eksisterer ifølge en annonce fra 1948.

1932 blev den købt af handelsgartner Kristian Petersen fra Lindely gartneriet i Nykøbing Sjælland. Han brugte mange penge og tid på at restaurere huset, og anlægge bakken hvor han plantede nyt, og plantede frugttræer.

Han byggede en stor hal af træ, lidt ind i bakken, på højre side af vejen, når man kommer fra Grønlandsvejen. Den havde en 1 m ophævet terrasse på hele langsiden ind mod bakken med borde og stole, hvor folk kunne sidde og skue ud over dansegulvet. Hallen kunne rumme et par hundrede mennesker.

På toppen af bakken blev der sat borde og stole op, hvor folk kunne spise deres medbragte mad mens de nød udsigten, og ved stuehuset var der café med kaffe og kager, og noget koldt at drikke. Det blev igen et tiltrækkende sted at komme, og folk strømmede til, til fods, på cykel og i hestevogne. Til cyklisterne blev der indrettet en åben cykelstald, hvor det kostede 25 øre at parkere. Hestekøretøjerne staldede deres vogne og heste op på Dalsbakkegård. Da denne parkering hørte op, blev der i stedet sat nogle primitive skure op på højre side af Grønlandsvejen, hvor hestene kunne staldes op, og senere blev der også lavet plads til parkering af biler.

Der blev holdt høstfester, grundlovsfester, fester med Holger Fællessanger og andre entertainere, private fester og Biograf. Der blev holdt "gammeldavs aften" med den velkendte personlighed, Frede Andersen, en gårdejer fra Svinninge.

En stor privat fest, der blev talt meget om var, da alle beboerne holdt afskedsfest for deres gennem mange år kære postbud Beck Olsen, der kom fra Nykøbing Sjælland i sin hestevogn til købmand Christiansen, hvor han staldede hestene op.

Kristian Petersen forsøgte sig også med en bowlingbane, som han stillede op mellem stuehuset og gærdet, men det var ingen succes., så den måtte lukke igen.

Efter at have kørt etablissementet meget vellykket i 10 år døde Kristian Petersen 1942.

Det blev ovetaget af hans datter Lilly, og svigersønnen Ejner Pedersen med stor succes. Flere af egnens folk havde ekstra arbejde på "Højen", og mange varer blev leveret af de lokale handlende, så det var godt for byen.

Det helt store var - Bal på Højen - hver lørdag aften, som trak et større publikum, end der var plads til.

Der var et orkester af lokale spillemænd: Den lange Villy fra Kildehusene spillede klaver - Kristian Hansen fra Strandhusene spillde harmonika. - Fløjtelaurs fra Kollekolle spillede på et blæseinstrument. - File George, skomageren i Glostrup, spillede på violin.

Disse drabelige baller var rygtedes viden om, så der kom mange udensogns unge mænd, der kom efter de lokale piger, som ikke passede de lokale unge mænd, men det endte altid med slagsmål og ballade.

Sidst i 1940-erne blev Kongsøre Torpedostation bygget færdig, hvilket bevirkede der kom flere og flere marinesoldater på "Højen", og til sidst var det kun på grund af dem, det kunne holdes kørende.

Men det kunne ikke bæres af soldaterne alene. En overgang prøvede man med pensionat, men det gik ikke, så sidst i 1950-erne måtte "Højen" lukkes.

1963 den 15. oktober har ejendomshandler Poul Jensen, Nr. Asmindrup købt restauranten af Ejner Pedersen, og har samtidig solgt grøntforretningen "Bellis", Algade i Nykøbing Sjælland til fru Lilly Pedersen, Hølkerup, og overtagelsen er sket..

Den blev lejet ud flere gange til beboelse, men der var ingen, som kunne holde ud at bo der eller passe den.

Den sidste som boede der, inden den blev helt forladt, var en godt 60-årig ungkarl under forsorgen. Han jagede folk væk, og opførte sig så underligt, at han begyndte at blive farlig, så han blev fjernet.

Huset kom til at stå tomt, og det kom til at ligge hen som ruin i flere år.

Da restauranten blev nedlagt blev dansesalen købt af Thorvald Jensen, Balslevgård, der tog den hjem til gården, og indrettede den til lade.

Se også: Kongsørehøj.


Kilde: Lokalarkivet 2012.--SOC 29. jul 2012, 13:56 (CEST) - Kilde: Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde af Poul Kristiansen 2003. - Holbæk Amts Venstreblad 12. oktober 1963.--SOC 23. nov 2012, 13:48 (CET)