Herrestrup Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Herrestrup mejeri - ca. 1910.
Herrestrup Sogns Andelsmejeri, Nykøbingvej 79A, matr. nr. 6i, Herrestrup by, Grevinge sogn, Odsherred.

Oprindeligt navn: Grevinge Sogns Andelsmælkeri.

Mejeriet var i drift fra 1888 til 1965.

Herrestrup Andelsmejeri oprettedes 10. august 1887, og omfattede det meste af sognet. Sneglerup og Prejlerup byer blev dog tilsluttet Kelstrup Andelsmejeri, og en del af det vestlige sogn sendte mælken til Asnæs.

Den første bestyrelse bestod af gårdejer Hans Madsen, Grevinge. - Stenhugger H. Andersen, Plejerup. - Gårdejer And. Jensen, Grevinge. - Gårdejer Jakob Madsen, Atterup. - Gårdejer Henrik Sørensen, Holte.

Mejeriet blev ombygget 1925.

Efter en brand den 5. juli 1932 blev der opført et nyt mejeri. Oprindeligt navn: Grevinge Sogns AndelsmælkeriMejeriet havde i 1931 163 leverandører med 1000 køer - heraf 10 med over 20 køer og 15 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: Mejeribestyrer og 2 mejerister.

1965 den 28. maj indstillede mejeriet driften, og alle mejeriets andelshavere - på nær en - har sluttet kontrakt med Andelsmejeriet Solvognen.

1976 den 27. februar, med 1250 gram sprængstof, blev skorstenen væltet af hjemmeværnskompagni 5120 fra Holbæk, og forvanlet til omkring 150 tons mursten.

Skorstenen var omkring 30 meter høj, og opført 1951.


Formandsskabet:

Den første formand fra 1887 var gårdejer Hans Peder Klausen, Grevinge.

Senere har adskillige andre haft formandsposten, bl.a.:

Hans Christian Larsen, f. 1867 i Grevinge. Ejede gården Baunehøjgård i Gundestrup. Han var formand i 17 år, fra 1917, og til han døde 1934.

Parcellist Frederik Pedersen, Atterup, fra 1934 til 1950.
Luftfoto af Herrestrup Andelsmejeri ca. 1933.
Genopbygget efter brand i 1932.
Ovenfor mejeriet ses ejendommen matr. nr. 6l, Herrestrup by, Grevinge.
til højre ses Nykøbingvej.
Mejeriet var i drift fra 1888 til 1965.
Naboejendommen ovenfor har matr. nr. 6l, Nykøbingvej 81.

Derefter kom gårdejer Toke Nielsen, Ærtebjerg, Atterup.

1959 valgtes Jens Petersen, Atterup.

1965 var formanden gårdejer Peter Bendixen, Odstrup.


Mejeribestyrer:

Mejeriets første bestyrer hed Hans Jensen. Han var her i 9 år til 1896.

Derefter fulgte mejerist A. Søgaard Weber, der var her til sin død 1922.

Hans enke styrede så mejeriet med vikar indtil 1923 da mejeribestyrer Chr. Rasmussen gik ind i stillingen fra mejeriet "Fjordlyst" i Fårevejle. Han var i stillingen til 1934 da han overtog et større mejeri i Ballerup.

Så kom Thorvald Karl Kristiansen, der en tid havde arbejdet som 1. mejerist, og nu fik pladsen som bestyrer. Han er født i Davinde på Fyn 1899. I 1922 var han elev på Kerteminde Højskole, og i 1925 elev på Dalum Mejeriskole. Hustruen, Ellen, er fra Hølkerup, og var i 1927 elev på Roskilde Højskole.


Se også: Herrestrup Andelsmejeri ca. 1914.

Se også: Herrestrup Andelsmejeri 1932.


Kilde: Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Holbæk Amts Venstreblad 3. august 1962 og 3. februar og 10. maj 1965 og 1. marts 1976.--SOC 28. jan 2012, 15:47 (CET)