Baunehøjgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Baunehøjgård matr. 11a, Gundestrup, Grevinge sogn, Odsherred, 43 tdr. land.

Det oprindelige navn var "Baunegård".

Heraf ager 42, have og gårdsplads 1.

Der holdes 14 køer, 8 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 2 får. Sidste år solgtes ca. 60 fedsvin.

Hans Christian Larsen, som overtog gården i 1886, er født i Grevinge sogn 9. juni 1867, som søn af gårdmand Lars Hansen og Kirstine Nielsdatter, Plejerup, og blev gift med Jensine Jensen, også født i Grevinge.

Gården har sit navn efter en bakke vest for gården. 
Der har været 3 Gravhøje, "Baunebakken, hvoraf den midterste er sløjfet, og de to andre stærkt udgravede. 
Der er bl.a. fundet et broncesværd.

Hans Christian Larsen overtog gården efter sin onkel, Kristen Hansen, der afløste sin morbror, Peder Jensen, både på ejendommen, og som sognefoged.

Peder Jensen havde fået den ved at gifte sig med enken efter Mads Nielsen, der i 1798 havde overtaget den efter sin far, Niels Andersen.

Niels Andersen havde tilbyttet sig gården hos Jeppe Pedersen fra Vig, der havde fået den ved giftemål med Peder Olsens enke.

Peder Olsen havde fået gården efter kammerråd Bangs karl, Søren Jacobsen, der den 20. april 1747 fik den af den forrige fæster, kirkeværge Laurs Pedersen Odbo, der også blev sat fra gården.

Chr. Hansen har opført bygningerne, som Hans Chr. Larsen for en dels vekommende har grundmuret indvendig. Alle bygninger har stråtag. Mod syd ligger en stråtægt svinestald af granit. Der er indlagt elektrisk lys og kraft.


Gårdens historie:

Gården hed i gammel tid blot "Bavnegård", og havde et areal på 21,8 ha.

Den har engang ligget i Gundestrup by på gadens østlige side længst mod nord, omtrent der, hvor vejen forbi skolen drejer af. Den kaldtes for gård nr. 1. Her har den rimeligvis ligget indtil jorddelingen har fundet sted, og Grevingevejen var blevet anlagt. Gården må være flyttet til sin nuværende plads i 1750-erne.

Marken hører til "Lillevangen". Og af marknavne findes syd for vejen Ebbeløkke ås længst mod vest og Albrekt ås nærmere byen. Nord for vejen er Bavnehøj ås, Hedvig ås og Møllesti ås.

Udover de før omtalte 3 høje, er der på Ebbeløkke ås fundet et menneskeskelet, hvor der ved siden af var krukker.


Gårdens brugere har siden 1684 været:

1. Laur Pedersen Odbo, død 1713. Hans søn

2. Peder Laursen, blev afsat 1747. I hans sted kom forvalter Bangs karl,

3. Søren Jakobsen. Han afstod gården 1751 til

4. Peder Olsen, død 1758. Enken blev gift med

5. Jeppe Pedersen fra Vig. Men han byttede gård med

6. Niels Andersen fra Hønsinge, født 1744, død 1798. Sønnen,

7. Mads Nielsen, døde 1802, og hans enke blev gift med

8. Peder Jensen, død 1851. Han var sognefoged.

9. Kresten Hansen, født 1816. Var sognefoged som sin forgænger.

10. Hans Christian Larsen, Gundestrup overtog gården 1895. Sønnen

11. Andreas Larsen, født 1903, død 1984, var elev på Antvorskov Højskole 1922, og på Tune Landbrugsskole 1924. Hustruen Kirsten er fra Kirke Hyllinge, og var elev på Ollerup Højskole 1923.

12. 1972 overtog sønnen Hans Larsen gården, men han var ikke bosat her.

Forældrene har boet på gården til 1984, og derefter på plejehjem.

1983 blev jorden bortforpagtet.

1987 var ejeren Yvonne Salling.


Kildehenvisning: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. Arkivalier Online.--SOC 22. aug 2011, 16:13 (CEST) - Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 28. jan 2012, 15:39 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 3. mar 2012, 10:28 (CET)