William Geppel

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Glarmester William Geppel, Algade 16, Nykøbing Sjælland.

Han er født 17. august 1887 i Gisselfeldt, hvor hans far var malermester.

Selv blev han uddannet til glarmester, og drev forretning nogle få år i København.

Han blev gift 1925 med Sofie, der er født 1890 i Slagelse. Hun blev som ung uddannet som konditorsvend, og som sådan virkede hun adskillige år i store konditorier i Randers og Nykøbing Falster.

1. april 1925 startede glarmester William Geppel med værksted og butik i de to små butikker skråt over for Algade 7, hvor senere L. M. Sko lå, og havde begge butikker, der for længst er slået sammen til en.

1928 Købte William Geppel Garvergården af Jenny Margrethe Schackes broder Chr. Emil Schacke, og flyttede virksomheden dertil.

I den høje kælder ud mod gaden var tillige pigeværelser. I stedet blev der nu indrettet to butikker.

Den ene blev glarmesterbutik, og i den anden havde Viggo Hansen i en del år en fiskeforretning.

I det tidligere garveri i gården blev der glarmestervirksomhed.

Over butikkerne var der privatbolig hvor William Geppel og hustruen Sofie Geppel boede.

1949 den 7. december har han solgt sin ejendom på hjørnet af Vinkelvej og Vesterbro til malermester Volmer Petersen og murermester Andkilde for ca. 29.000,00 kr.

Medlem af Nykøbing Sj. Håndværkerforening.

William Geppel døde 17. december 1959.

+

Tre år forinden den 16. april 1956 havde sønnen, Heinrich Geppel, overtaget forretningen.

Foruden sønnen er der en datter, der er gift og bor i Odense.

Det flotte glasmosaikskilt på facaden dengang var William Geppels svendestykke.

1957 rev Heinrich Geppel en gammel medtaget gavllænge i gården ned, og byggede sin nuværende private beboelse, og et mindre værksted.

Da fiskeforretningen i kælderen ophørte 1960 blev denne lagt sammen med glarmesterbutikken, der på det tidspunkt suppleredes med en betydelig legetøjsafdeling.

Siden blev en længe ind mod sparekassen, som for år tilbage blev solgt til daværende købmand Hans Hansen, købt tilbage, og brugtes til glarmesterværksted og lager.

Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 7. december 1949 og 9. august 1957 og 18. december 1959 og 18. november 1960 og 19. marts 1975.--SOC 28. dec 2011, 23:24 (CET)