Vig-Asmindrup Sogns Spare- og Lånekasse

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vig-Asmindrup Sparekasse 1960 til højre i billedet, på hjørnet af Vig Hovedgade og Nygade.
Vig-Asmindrup Sogns Spare- og Laanekasse i Odsherred stiftedes 1. Maj 1872.

Senere "Vig-Egebjerg-Asmindrup Sparekasse".

Desværre ved man ikke meget om de første år, da protokollen er gået til ved en brand, og den første protokol begynder først 1886.

Man ved dog, at den første indskyder var pastor Bloch med et beløb på 10 kroner.

Der er udarbejdet et lille festskrift, hvori der bl.a. står om Hønsinge Skole, men man ved dog, at det var lærer Hillemann Sørensen, Hønsinge, der var sjælen i arbejdet, og kontoret var på skolen, og han var både formand, kasserer og forretningsfører.

Han havde læst om sparekasser andre steder, bl.a. den grevelige i Holsteinsborg ved Skælskør og om Asnæs Sognesparekasse, der er en af de ældste i Nordvestsjælland.

Han fik andre interesserede med sig, og de åbnede en sparekasse i den nu nedlagte Hønsinge Forskole.

Den første måned kom der kun fem sparere, så det var til at overse, men man nåede dog op på et samlet indskud på 3.040 rigsdaler det første år, og det var mange penge dengang.

Der var kontor i Hønsinge Forskole helt frem til 1907.

1907 flyttede man så kontoret til forsamlingshuset, hvor der var kontortid 2 gange om måneden, og her boede han helt til 1960.

Man sparede på den måde en hel del udgifter, bl.a. til husleje, opvarmning osv., og driften var i det hele taget billig.

Af protokollen fra 1886 fremgår det, at lærer Hillemann Sørensen skulle have 160 kr. for sin stilling som formand, kasserer og forretningsfører samt husleje - om året.

+

Med pengekassen i ponyvognen:

Der er mange morsomme træk fra en svunden tid at hente i de gamle optegnelser. Bl.a. blev bøgerne en overgang transporteret på trillebør fra Hønsinge til Vig, og manden der havde den betroede opgave, troede virkelig, at han også kørte med alle sparepengene.

Det gjorde han nu ikke, men man ved, at gdr. Ole Nielsen, Bøgebjerggård i Jyderup, der i 1914 afløste Hillemann Sørensen som formand, kørte til Vig i sin ponyvogn med en lille brun nordbagge og havde pengekassen og bøgerne stående foran sig på det smalle forsæde.

Det var inden bankrøverne kom på mode i Danmark.
Postkort med Vig Hovedgade omkring 1920, hvor der i bygningen til højre kom til at ligge Vig-Asmindrup Sparekasse, der senere skiftede navn til Sparekassen Sjælland.

+

Fra Hønsinge Forskole flyttedes kontoret til Vig Forsamlingshus, hvor man havde kontordag i "Bondestuen" hver mandag, onsdag og fredag. Her mødte tilsynsrådets medlemmer op og var med. På de "store" dage. Men den 1. og den 15. i måneden, var der altid to af tilsynsrådet med til at ekspedere kunderne, og gøre kassen op.

På de "små" dage, den 7. og den 22. kunne man klare sig med et medlem. Disse hverv gik på skift.

+

1945 den 27. juni stoppede lærer Larsen som forretningsfører, hvilket hverv han havde i over 50 år.

+

1960 den 1. juli har sparekassen købt fru Ellen Petersens ejendom på hjørnet af Nygade og Hovedgaden. Fru Petersen fortsatte med at bebo lejligheden på 1. sal.

Den første del af æren herfor bør tildeles afdøde Lærer Sørensen, Jyderup. Sparekassen er i de forløbne år vokset jævnt, indtil Krigsårenes unormalitet viste sig; da blev væksten meget stor; i 3 år ca. 150,000 Kr.

Ved Alberti-affæren i 1908 led Sparekassen et Tab på 16,000 Kr., som dog blev dækket af Reservefonden, så at sparerne intet tab led.

Sparernes antal er for tiden (1970) 1106, deres tilgodehavende ca. 510,000 Kr. Udlån ca. 340,000 Kr. Indlån i Banker og Sparekasser 195,000 Kr. Reservefond 26,500 Kr. På Statsgældsbeviser og Aktier indestår ca. 24,000 Kr. Indlånsprocenten er 4, Udlånsprocenten 4 3/4. Formand og Kasserer er Gaardejer Ole Nielsen, Jyderup. Lærer H. Sørensen, Vig, er Regnskabsfører.

1960 havde man afdelingskontor i Asmindrup Forsamlingshus hver torsdag eftermiddag.

1960 havde man afdelingskontor i uddeler Johs. Jensens ejendom ved Nr. Asmindrup Motormølle, hvortil man netop var flyttet fra fru Anna Hansens ejendom, og her var åbent hver torsdag eftermiddag.

1970 mandag den 3. august åbnede Sparekassen sit udvidede og moderniserede kontor på hovedgaden i Vig, så man nu kom op på 85 kvm.

1976 til 1982 var afdelingsbestyreren Ernst Vejsager, der stoppede den 20. marts 1982.

1982 den 20. marts bød man velkommen til Karsten Ludvigsen som ny afdeligsbestyrer.

+

Formænd:

Den første formand var lærer Hillemann Sørensen.

1914 afløstes han af gårdejer Ole Nielsen, Bøgebjerggård, Jyderup, Vig.

1933 blev formanden Hans Jensen, Dyvemosegård, Vig.

1935 til 1949 Laur. Olsen, Parcelgården, Skaverup.

1949 den 2. juli valgtes uddeler Johs. Jensen, Svinninge Brugsforening til ny formand.

(Senere trådte hans navnebror Laur. Olsen, Nordgården, til som formand.)

1958 trådte Hans Jensen tilbage som kasserer, eller direktør som det var kommet til at hedde.

1958 og indtil 1965 var gårdejer Sevrin Severinsen, Vig, formand. Severin Severinsen var i banken omkring 30 år, heraf 7-8 år som direktør. Det var i den periode man flyttede banken fra Vig Forsamlingshus til hjørnet af Nygade og Vig Hovedgade.

1965 var formanden gårdejer Erik Lind, Brændt.


Direktører:

1965 den 1. juli er parcellist Ernst Vejsager, Ulstrup, ansat som ny direktør, som nedtrappede til filialbestyrer, og stoppede helt 1982.

1982 blev Knud Erik Andreasen ny Sparekassedirektør.

+

Til at lede filialen i Egebjerg valgtes den 24-årige fuldmægtig Ole Nielsen.

+

1976 til 1982 var Ernst Vejsager filialbestyrer i Nr. Asmindrup.

Til at lede filialen i Nr. Asmindrup valgtes den 22-årige hidtidige sparekasseassistent Carsten Ludvigsen.


Kilder:
Odsherred Tidende 28. juni 1945.
Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.
Holbæk Amts Venstreblad 30. maj og 15. oktober 1960 og 26. april 1962 og 1. juli 1965 og 7. juli 1966 og 1. august 1970 og 27. februar og 27. februar og 20. marts 1982.
Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4, 2009.--SOC 2. sep 2013, 15:40 (CEST)