Hønsinge Forskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Hønsinge Forskole engang i 1930-erne.

Hønsinge Forskole, matr. nr. 8b, Nykøbing-Slagelsevej 43, Hønsinge, Vig sogn, Odsherred.

I Vig sogn har der gennem mange år været 4 skoledistrikter: Vig, Jyderup, Eskildstrup (Ulstrup) og Hønsinge.

Det betød at børnene ikke havde så lang skolevej; dog kunne der godt fra yderdistrikterne være 3-4 km at gå, men så skulle de jo også kun i skole hver anden dag.

I Hønsinge blev Forskolen - den røde murstensbygning på Nykøbing-Slagelsevej 43 - bygget i 1908.

Men der har været skole i Hønsinge mange år før. Der findes eksamens-protokoller fra Hønsinge Pogeskole fra 30. oktober 1879. Der var 6 drenge og 7 piger, der var fyldt 9 år og 10 drenge og 9 piger under 9 år.

I protokollen fra 1887 ses børnene delt i to klasser. Til eksamenen i ældste klasse var der 24 elever. De havde mange fag: Religion, boglæsning, retskrivning, skønskrivning, skriftslæsning, hovedregning og historie/geografi. Der blev givet karakter som blev talt sammen, så man kunne se, hvor mange point hver elev havde.

Vig-Asmindrup Sogns Spare- og Lånekasse havde kontor i skolen i Hønsinge indtil 1907.

Læreren, Hillemann Sørensen var både formand, kasserer og forretningsfører.

I 1912 skulle der en ny lærerinde til Hønsinge Forskole. Stillingen blev opslået, men da der kun var to kvalificerede ansøgere, blev den opslået igen og de søgte nu en lærerinde som vikar.

Ellen Færing søgte denne stilling, og hun blev senere ansat som fast lærerinde ved Forskolen.

Der fandtes ingen gymnastikredskaber ved skolen. I april 1914 anmodede Skoledirektionen sognerådet om at anskaffe 1 bomstykke med 2 opstandere, 1 sæt springstøtter, 1 nedspringsmåtte, 1 svingtov og 12 hoppetove til skolen inden 1. maj.

Der var ingen forskole i Vig dengang.

Til sognerådsmødet i april 1914 var der fra 80 beboere fremsendt en resolution, hvor man opfordrede sognerådet og skolekommissionen til at skoleforholdene i Vig-Hønsinge skoledistrikt i nærmeste fremtid måtte blive forbedret.

Senere på måneden kom der fra 116 beboere i Hønsinge andragende om at få en ny kommuneskole i distriktet på et passende sted i eller ved Hønsinge by. Der var ønske om at bygge en forskole i Vig, men på grund af de vanskelige pengeforhold, og de urolige tider, vedtog sognerådet at udsætte behandlingen om oprettelse af skoler i Vig og Hønsinge.

Lærerinden i Hønsinge, Ellen Færing, søgte sin afsked fra 1. september 1914.
Hønsinge Forskole ca. 1910.
Lærerinde frk. Agnes Hansen, senere fru Rønbæk, er her fotograferet med sine elever foran skolen.
I døråbningen står adjunkt Rønbæk.
Forreste række fra venstre: Nr. 1 Anna Aagesen, nr. 2 Ella?, nr. 3 Marie Olsen, nr. 4 Esther Spange, nr. 5 Dagny Jensen, nr. 6 Betty Klausen, nr. 7 Karen Larsen, nr. 8 Ingeborg Hansen, nr. 9 Valborg, nr. 10 Manna.
Midterste række fra venstre: Nr. 1 Hans Nielsen, nr. 2 Henry Nielsen, nr. 4 Nicoline Christiansen, nr. 5 Bay Olsen, nr. 6 Viggo Jensen, nr. 9 Thorkild Petersen, nr. 9 Viggo Christensen.
Bagerste række fra venstre: Nr. 1 Ejner Andersen, nr. 2 Peter Larsen, nr. 3 Karl Rasmussen, nr. 4 Valdemar Nielsen, nr. 5 Ejner Larsen, nr. 6 Laur. Larsen, nr. 7 Harald Nielsen, nr. 8 Jakob, Lausminde.

Så skulle der igen ny lærerinde til skolen. Der var ni ansøgere til embedet, bl.a. Nikoline Madsen fra Overby, og hun blev ansat fra 1. december 1914.

Hun søgte snart om at få nye regnebøger til skolen, og om at få lov til at begynde håndgerningsundervisningen til 1. april i stedet for 1. maj. Begge dele blev bevilget.

Der gik kun et par år før Nikoline Madsen søgte sin afsked, og den 1. november 1916 stod Hønsinge Skole uden lærerinde.

Der kom dog snart en vikar, Agnes Kølle, og hende var både beboere og elever meget glade for.

Da stillingen blev opslået, søgte hun den, og blev af sognerådet indstillet som nr. 1, og så regnede man med, at alt bare fortsatte som hidtil.

Men på sognerådsmødet den 12. januar 1917 blev det meddelt, at skoledirektionen havde kaldet forskolelærerinde Agnes Rønbæk, der var indstillet som nr. 2, til lærerinde ved Hønsinge Forskole fra 1. januar 1917. Embedet tiltrædes inden 14. januar.

På mødet gav sognerådet Agnes Rønbæk tilladelse til at holde vikar indtil 30. april.

Det betød, at Hønsinge Skole fra den ene dag til den anden, skulle have en fremmed vikar til at undervise, og at der fra 1. maj kom en ny lærerinde.

Det ville beboerne i Hønsinge skoledistrikt ikke gå med til. De var glade for frk. Kølle og ville beholde hende. De fik travlt, og meget hurtigt blev det besluttet at oprette Hønsinge Friskole med frk. Kølle som lærerinde.

I naboejendommen til forskolen havde Nikolaj Rasmussen cykelværksted, og der var et lokale, som kunne bruges som skolestue.

Den 14. januar 1917 overflyttedes 30 børn fra Hønsinge Forskole til den private Hønsinge Friskole, Nykøbing-Slagelsevej 41.

Der var stadig elever i forskolen, ikke alle var flyttet med.

Ebba Hansen, Ellingebjergvej, er født på Hjørnegården i Hønsinge i 1908. Den 1. maj 1915 begyndte hun sammen med 18 andre børn i 1. klasse i Hønsinge Forskole. Ebba, der er fyldt 96 år fortæller, at hun, sammen med de fleste af børnene, flyttede over hos cykelsmeden, mens Forskolen med den nye lærerinde stod næsten tom.

Der var mange børn i Hønsinge og meget liv i byen dengang. Der var to købmænd, Harling, hvis datter Karen, senere blev købmandskone i Højby, og Spang; begge steder var der børn, der var jævnaldrende med Ebba.

En ældre kone, Sine, havde slagteriudsalg. Hun fik varer hjem fra Nykøbing Slagteri et par gange om ugen; man skulle bestille tingene dagen i forvejen. - Hun havde også kaffe, bolsjer og lignende i forretningen.
Hønsinge Skole 1908.
Affotografering af postkort med motiv af Hønsinge Skole.

Der var to smede, Knud Jensen, han boede der, hvor Taxa senere kom, og Valdemar Jørgensen, der boede på Hjørnet-og mange andre håndværkere.

Da Ebba var 10 år flyttede de til Lille Egebjerg, men de hørte stadig til Hønsinge skoledistrikt, så hendes to yngre søstre gik i skole der. Ebba kom i "den store skole" i Vig, hvor hun havde lærer Sørensen som lærer.

Holger Akselbo, Vig, har gået i skole hos frk. Kølle i Forskolen, Nykøbing-Slagelsevej 43, fra 1927-29. En del af tiden foregik undervisningen ved vikar, da frk. Kølle var syg.

Den 1. november 1929 tog hun sin afsked på grund af sygdom.

Så kom Rigmor Jacobsen fra Nakke som vikar. Året efter blev hun fast ansat - hun blev kaldet til embedet som forskolelærerinde i Hønsinge. Frk. Jacobsen faldt åbenbart godt til, for hun blev der til skolen blev nedlagt i 1973.

1959 den 11. maj har sognerådet, på et ekstra møde, vedtaget at modernisere skolen og installere ny toiletbygning, samt et bad i lejligheden. Det er beregnet til at koste 14.000,00 kr.

1973 blev skolen nedlagt, og eleverne blev overflyttet til Vig Skole efter i alt 44 år.

Nu er Hønsinge en by, som de fleste andre små byer, uden forretninger en by, som man bare kører igennem.


Se også eleverne: Hønsinge Forskole i 1930-erne - 1.

Se også eleverne: Hønsinge Forskole i 1930-erne - 2.

Se også eleverne: Hønsinge Forskole i 1930-erne - 3.

Se også eleverne: Hønsinge Forskole i 1930-erne - 4.

Se også eleverne: Hønsinge Forskole i 1930-erne - 5.


Lærere ved skolen:

Agnes Vittoria Kølle fra 1. august 1920.

Karen Rigmor Jacobsen, forskolelærerinde fra 1. november 1930.

1948 havde skolen 1 klasseværelse til 14 drenge og 9 piger.


Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Lokalarkivet 2012. - Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 - 1992. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 1. juli 1970. - Maja Andersen i Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4, 2004. - Holbæk Amts Venstreblad 11. maj 1959.--SOC 18. apr 2012, 17:55 (CEST)