Anders Lading-Petersen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-aladingpetersen.jpg

Anders Lading-Petersen, overplejer, borgmester, Nykøbing Sjælland.

Officielt kaldet A. Lading-Petersen = Aladdin, som uofficielt er hans "kælenavn", og han har da også navngivet sit sommerhus i Vibo Plantage for "Aladdins Hule".

Han er født den 21. oktober 1888 i Hesselbjerg som søn af landmand P. Chr. Petersen og hustru Mette Kirstine, født Lading.

Som 17-årig tog han præliminæreksamen, og derefter var han kontormand.

Gift 1921 med Kirsten Marie Lading-Petersen, født Nielsen.

1914 blev han assistent ved de Kellerske Aandssvageanstalter i Bregninge, hvor han bl.a. blev uddannet i sløjd og andet husflid.

1919 plejeassistent ved Sindssygehospitalet i Middelfart, hvor han blev værkstedsleder 1920, og fik til opgave at grundlægge værkstedsarbejdet der.

1930 blev han overplejer ved en nyoprettet sikringsafdeling for åndssvage psykopater i Sikringsanstalten ved Rødbyhavn, men kun i kort tid.

1930 den 1. oktober blev han overplejer ved Sikringsanstalten under S. N. S. (Amtshospitalet) i Nykøbing Sjælland - den eneste af sin art i landet.

Han var formand for Ordningsudvalget ved dyrskuerne i Nykøbing Sjælland.

1950, efter 20 år, tog han sin afsked den 1. november, og blev efterfulgt af Karl Lundgaard. Overplejerstillingen er den eneste indenfor sindssygevæsenet i Danmark.

Lige fra ungdommen var han Radikal Venstremand.

I Middelfart var han medlem af Ligningskommissionen, og 1.ste suppleant til byrådet.

1937 valgtes han ind i byrådet i Nykøbing Sjælland for Det Radikale Venstre, og blev formand for socialudvalget.

1945 til 1. april 1954 var han borgmester i Nykøbing Sjælland for Det Radikale Venstre.

Derefter sad han endnu 8 år i byrådet til han ved valget 1962 trådte tilbage.
Nykøbing Sj. Byråd - 1946-50. - Fra venstre ses: Fru Asta Richter, installatør Samuel Jepsen eller inspektør H. Neumann, vognmand Christian Madsen, landsretssagfører Henry Gideon, kæmner Vagn Andersen.
Dernæst ses borgmester Anders Lading Petersen.
Videre ses: Smedemester Svend Clausen, forretningsfører Johannes Henriksen, L. Nybjerg, lærer Frode Thæstesen Holm og snedkermester Ewald Nielsen.

I alle disse år var han medlem af det vigtige kasse- og regnskabsudvalg.

Han var i bestyrelsen for Odsherreds Jernbane.

I mange år var han formand for Nykøbing Radikale Vælgerforening (Nykøbing-Rørvig Radikale Vælgerforening), dog ikke mens han var borgmester.

Han vedblev med at være kredsformand, amtsformand og medlem af partiets hovedbestyrelse, hvilket han var i 9 år til han trådte tilbage 19. marts 1960.

Han var de senere år vurderingsmand til ejendomsskyld i Nykøbing Sjælland.

Han var i en lang årrække i bestyrelsen for Holbæk Amts Venstreblad.

I ægteskabet er sønnen Per Lading, der er sygehusinspektør i Sæby.

Anders Lading-Petersen døde søndag den 19. april 1970 efter længere tids svær sygdom, og blev begravet den 22. april 1970.

+

Han fik en vej opkaldt efter sig: A. Ladingsvej.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 17. august 1950 og 21. marts 1960 og 4. april 1962 og 22. april 1970 og 2. januar 1982. - Odsherred Tidende 21. marts 1947.--SOC 8. okt 2011, 20:28 (CEST)